Gå til navigation | Gå til Sideindhold

Ringkøbing-Skjern Kommune

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplaner

Kommunens indsatsplaner  for grundvandsbeskyttelse er et led i den langsigtede planlægning der skal sikre rent grundvand til drikkevandsforsyningen.

Hvad er en Indsatsplan
Kommunerne laver indsatsplaner i områder, hvor det er nødvendigt med en særlig indsats for at beskytte grundvandsressourcen.

Indsatsplanen skal beskrive grundvandsressourcens sårbarhed overfor forskellige forureningskilder og beskrive de virkemidler, der skal afhjælpe og forebygge forurening af grundvandet.

Desuden skal indsatsplanen indeholde en tidsplan for hvornår, og af hvem, indsatsen skal gennemføres.


Kommunalbestyrelsen skal vedtage en indsatsplan for hvert indsatsområde, der er udpeget i vandplanerne og efterfølgende indarbejdet i kommuneplanen.
Naturstyrelsen har prioriteret indsatsområderne, og den prioritering skal Naturstyrelsen og kommunerne følge.


En indsatsplan indeholder:
- Et resumé af den kortlægning der lægger til grund for indsatsplanen
- En beskrivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres
- En beskrivelse af foranstaltninger (indsatser) der skal gennemføres i indsatsområdet
- En beskrivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning.
- En beskrivelse af hvem der skal gennemføre overvågning
- En detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse
- Retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af grundvandsressourcen.
- Tidsplan for aftalte indsatser, herunder gennemførelse af den samlede indsatsplan.
 

Indsatsplaner
Herunder kan du finde indsatsplaner der er godkendt af byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune:


Pas på dit drikkevand, når du plejer haven
I forbindelse med udarbejdelse af indsatsplanerne, har Ringkøbing-Skjern kommune udarbejdet en Grøn Havekalender  med ideer og gode råd til økologisk havebrug. Denne beskriver, hvordan man kan pleje sin have uden sprøjtemidler.

Baggrunden for udarbejdelse af havekalenderen er at borgerne i Ringkøbing-Skjern kommune skal blive mere opmærksomme på at de stoffer, der bruges i haverne, kan finde vej til drikkevandet og dermed forurene de ressourcer, der i fremtiden skal bruges til drikkevand.

Her kan du henvende dig

Kontakt Land, By og Kultur

Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing
Telefon 9974 2424
land.by.kultur@rksk.dk

Direkte til denne side

Tast www.rksk.dk/indsatsplaner og kom direkte til denne side næste gang

Se evt. og mere på http://www.rksk.dk/drikkevand

Sidst redigeret . Sideansvarlig: Tove Mulbjerg - lokalredaktør Land, By og Kultur