Gå til navigation | Gå til Sideindhold

Ringkøbing-Skjern Kommune

Tømning af bundfældningstanke

Tømning af bundfældningstanke

Kommunen sørger for, at din bundfældningstank bliver tømt mindst én gang om året. En bundfældningstank kaldes også en septictank eller en trixtank. Kommunen har kontrakt med to entreprenører om tømning af bundfældningstanke.

Hvis din bundfældningstank bliver tømt regelmæssigt, er der ikke så stor risiko for, at indholdet i tanken løber urenset ud og forurener grundvandet og dermed drikkevandet. På denne side kan du læse mere om,

  • hvordan tømningsordningen fungerer
  • dit ansvar som grundejer
  • tidsplan for tømning af tanke
  • takster
  • regler for tømningsordningen

Sådan bliver tanken tømt
Når entreprenøren har fundet din bundfældningstank, tømmer han den helt for slam og spildevand. Derefter fylder han tanken halvt med vand, som indeholder mikroorganismer, der er klar til at forarbejde nyt spildevand. Hvis han finder fejl og mangler ved tanken, får du besked. Entreprenøren lægger altid en tømningsattest i din postkasse, når han har været hos dig for at tømme tanken. På denne tømningsattest kan du se, om der er fejl eller mangler ved tanken.

Du har ansvaret for tanken
Du har ansvaret for, at bundfældningstanken er i orden, og at den fungerer efter hensigten.
Hvis du har brug for at få din tank tømt mere end én gang om året, skal du selv bestille den ekstra tømning hos en privat entreprenør.

Hvad skal ikke i afløbet?
Lad være med at skylle bleer, bind og vat ud i toilettet. Det kan stoppe afløb og kloakken. Kemikalier, olie og medicin hører heller ikke hjemme i kloakken.

Plads til dækslet
Der skal være plads omkring dækslet til bundfældningstanken, så entreprenøren kan vippe dækslet af og lægge det ved siden af tankens åbning. Dækslet må højst veje 50 kg. Det er også dit ansvar, at slamsugeren har let adgang til bundfældningstanken, og at dækslet er synligt. Se afstandene på denne tegning.

Illustration over krav til adgang til bundfældningstankene

Hvem tømmer i dit område?
Følgende 2 entreprenører står for tømningsordningen i kommunen i perioden 2012 - 2015.:

  • Simon Moos A/S , telefon 7315 1034
  • Thingstrup Maskinstation, telefon 9748 1199

På dette kort kan du se, hvem der tømmer bundfældningstanke i dit område.

Betaling og takster for tømning
Det koster et fast beløb om året at få tømt din bundfældningstank. Beløbet vil blive opkrævet sammen med de øvrige forbrugsafgifter. Den fælles tømningsordning gør det muligt at holde udgifterne nede, fordi entreprenøren kan planlægge kørslen for et stort område. Her kan du se de aktuelle priser.

Regulativ for tømningsordningen
Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet et regulativ for tømningsordningen for bundfældningstanke i kommunen. I regulativet kan du læse om,

  • hvem der er omfattet af tømningsordningen
  • grundejerens ansvar
  • retningslinjer for tilmelding, afmelding til ordningen og betaling.

Du kan læse regulativet her.

Få svar på dine spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til ordningen eller specielt til forholdene omkring din bundfældningstank, er du velkommen til at kontakte:
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
Telefon 9974 8600 eller mail rsforsyning@rsforsyning.dk

Pjece
I pjecen "Få styr på dit spildevand" kan du læse om tømningsordningen.

Kommunen sørger for, at din bundfældningstank bliver tømt mindst én gang om året.

Her kan du henvende dig

Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing
tlf. 9974 2424
Send en mail

Sidst redigeret . Sideansvarlig: Tove Mulbjerg - lokalredaktør Land, By og Kultur