Søg

Arkivsamvirket

Arkivsamvirkets formål er at repræsentere lokalarkiverne i forhold til Ringkøbing-Skjern kommune.

Samvirket arbejder blandt andet for at få de arkivalier der findes hos kommunens lokalarkiver gjort søgbare på internettet.

I 2008 lykkedes det at få en økonomisk bevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget  til indkøb af registreringssystemet Arkibas 4 . Arkivernes frivillige er ligenu igang med det store arbejde med at få deres arkivalier registreret i Arkibas.

Senest har Samvirket beskæftiget sig med at få oprettet fire erfa-grupper blandt kommunens lokalarkiver.

Fremover vil Samvirket arbejde for at få synliggjort lokalarkiverne og planlægge arrangementer, som kan vække interessen for at dykke ned i historien.

 

Bestyrelse

Formand 
Birgitte R. Jensen - Borris
birgitte.rahbek.jensen[mail]gmail.com

Johannes J. Lund - Brejning
johannes_j_lund[mail]hotmail.com

Orla Forsom - Højmark
forsom[mail]mail-online.dk

Mogens Ballegaard - Grønbjerg
mogens[mail]ballegaard.dk

Poul Erik Pilgaard - Ringkøbing
poulerikpilgaard[mail]gmail.com

Peder Christensen, Videbæk
ebbaogpeder[mail]gmail.com

Dagmar Vestergaard, Aadum
djvestergaard[mail]bbsyd.dk

Arne Kastbjerg, Lyne
aklyne[mail]mail.dk

 

Sekretariat

Gitte Fjord Damgaard
gitte.damgaard[mail]rksk.dk
99 74 12 99