Søg

Arkivsamvirkets formål er at repræsentere lokalarkiverne i forhold til Ringkøbing-Skjern kommune.

Samvirket arbejder blandt andet for at få de arkivalier
der findes hos kommunens lokalarkiver gjort søgbare
på internettet.

I 2008 lykkedes det at få en økonomisk bevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget  til indkøb af Arkibas 4 registreringssystemet. 
Arkivernes frivillige er ligenu igang med det store arbejde der ligger med at få deres arkivalier registreret i Arkibas.

Senest har Samvirket beskæftiget sig med at få oprettet  
4 ERFA grupper blandt kommunens Lokalarkiver.

Samvirkets arbejde fremover vil blandt andet være at få synliggjort lokalarkiverne, samt at planlægge arrangementer
som kan vække interessen for at dykke ned i historien.

 

Bestyrelse

Formand 
Birgitte R. Jensen - Borris
birgitte.rahbek.jensen[mail]gmail.com

Johannes J. Lund - Brejning
johannes_j_lund@hotmail.com

Orla Forsom - Højmark
forsom@mail-online.dk

Mogens Ballegaard - Grønbjerg
mogens@ballegaard.dk

Poul Erik Pilgaard - Ringkøbing
poulerikpilgaard@gmail.com

Peder Christensen, Videbæk
ebbaogpeder@gmail.com

Dagmar Vestergaard, Aadum
djvestergaard@bbsyd.dk

Arne Kastbjerg, Lyne
aklyne@mail.dk