Barnets alder

Det er barnets alder, der afgør hvilken pasningstype der kan tilbydes.

Når du skal have dit barn passet, har du en række muligheder. Alt efter barnets alder er der forskellige muligheder.

Dagpleje og vuggestue er for børn mellem 26 uger og 2 år plus 10 måneder. Hvis du lige har født, får du besøg af sundhedsplejen, som vil orientere om mulighederne for at skrive dit barn op i dagpleje, vuggestue og daginstitution.

Det er vigtigt, at du skriver dit barn op hurtigst muligt efter fødslen af hensyn til planlægning af pladsbehovet.

Garanti om plads er gældende for børn, der er skrevet op, senest 3 måneder før pasning ønskes.

Børnehave er for børn mellem 2 år plus 10 måneder og indtil skolestart. Du vil i god tid inden dit barn bliver 2 år plus 10 måneder få tilbudt en børnehaveplads.

Dit barn vil som hovedregel blive overflyttet fra dagpleje til børnehave den 1. i den måned barnet bliver 2 år plus 10 måneder. Hvis dit barn bliver 2 år plus 10 måneder i juli måned, vil det først blive overflyttet til 1. august, dog eventuelt 1. juni. Dette er noget du afklarer med pladsanvisningen.

Hvis dit barn går i børnehaveklasse, 1., 2. eller 3. klasse, er der mulighed for pasning efter skoletid.

Ved indskrivning til skole vil du blive spurgt om pasningsbehovet før og efter skoletid. Dit barn vil blive overflyttet til "skolepasning" den 1. august i et år, dit barn starter i børnehaveklassen.

Hvis dit barn går i 4., 5. eller 6. klasse kan der i nogle områder i kommunen tilbydes en plads i en klub. Der sker ikke automatisk overflytning til klub, da en klubplads ikke er et pasningstilbud og der er ikke fremmødekontrol.

Når dit barn kommer i 6. klasse er der i Ringkøbing mulighed for at gå i Ungdomsklubben i Ringkøbing Ungdomsgård. Det er ikke et pasningstilbud, men et fritidstilbud. Ungdomsklubben er for børn i alderen 6. klasse til 18 år.

Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole har klub fra 7. klasse.

/Files/Images/Icons/Kontakt/icon_rksk.png
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

T:    99 74 13 31
E:    dagtilbud.undervisning[mail]rksk.dk