Billede af det samlede Byråd i Ringkøbing-Skjern Kommune

Byråd

Ringkøbing-Skjern Byråd har 29 folkevalgte medlemmer. 

Iver Enevoldsen (V) er borgmester.

Byrådets sammensætning fordelt på partier
Venstre (V) - 13 medlemmer
Socialdemokraterne (A) - 6 medlemmer
Socialistisk Folkeparti (F) - 2 medlemmer
Dansk Folkeparti (O) - 2 medlemmer
Kristendemokraterne (K) - 3 medlemmer
Fjordlisten (J) - 1 medlem
Alternativet (Å) - 1 medlem
Liberal Alliance (I) - 1 medlem

 

Politikerne i Ringkøbing-Skjern Kommune holder møder hver uge.

Hvis du vil se en oversigt over alle møder - inklusiv konferencer, temadage og formandsmøder - kan du downloade det som en printvenlig kalender for 2017

 

I listen herunder kan du se dagsordner og referater fra møderne i Byrådet i år, samt for foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Politisk Administrativ Sekretariat, telefon 9974 1989.

Du kan abonnere på Byrådets referater og automatisk få dem send til din mail.

Se referater fra møderne i byrådet før d. 22. april 2015.

De nyeste referater ses øverst i listen. Da vi har taget en ny løsning i brug fra den 22. april 2015, er det de ældre referater, du finder her i listen. 

Du kan søge i referaterne ved at klikke på luppen til højre.

Gå til dagsorden og referater fra 22. april 2015 og fremefter

Alle byrådsmøder bliver sendt live i radioen.

Radio Ringkøbing og Radio Ådalen står bag udsendelserne.

Byrådet har besluttet at indføre spørgetid for borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune som indledning til de ordinære byrådsmøder kl. 16.00.

Hvis du ønsker at stille et spørgsmål til Byrådet skal du aflevere eller sende dit spørgsmål skriftligt til borgmester Iver Enevoldsen eller kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen.
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
Mail viden.strategi[mail]rksk.dk

  • Borgmesteren eller kommunaldirektøren skal have dine spørgsmål senest 8 dage inden afholdelsen af et byrådsmøde.
  • Borgmesteren, en udvalgsformand eller et byrådsmedlem, der er udpeget af borgmesteren, besvarer spørgsmålene.
  • Byrådet besvarer kun skriftlige henvendelser, der er påført navn og adresse, og spørgeren skal være til stede i byrådssalen i forbindelse med spørgetiden.


Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med byrådsmøder

I styrelsesvedtægt for Ringkøbing-Skjern Kommune er rammerne for byrådet samt de politiske udvalg udstukket.

Udvalgenes funktioner og ansvarsområder er beskrevet, og regler for hvor meget formænd og stedfortrædere får i vederlag bliver også bestemt i styrelsesvedtægten.

Se mere i styrelsesvedtægten for Ringkøbing-Skjern Kommune og
forretningsorden for byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune 

Kommunen skal hvert år inden 1. april oplyse, hvor meget medlemmer af byrådet og embedsmænd tjener på hverv, som de er udpeget til af kommunen. Det er bestemt i Styrelseslovens paragraf 16e.

Vederlag 2016

Følgende politikere har i 2016 modtaget vederlag, som de har pligt til at oplyse:

Iver Enevoldsen, borgmester
Havnebestyrelsen for Hvide Sande Havn (bestyrelsesformand) 78.800 kr.
S. A. Skak Fondens Bestyrelse i Videbæk (medlem) 10.000 kr.

Erling Gaasdal, byrådsmedlem
S. A. Skak Fondens Bestyrelse i Videbæk (bestyrelsesformand) 20.000 kr.
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S (bestyrelsesformand) 60.000 kr.

Gitte Kjeldsen, byrådsmedlem
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S (næstformand) 40.000 kr.

Søren Elbæk, byrådsmedlem
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S (bestyrelsesmedlem) 20.000 kr. 

Hans Østergaard, byrådsmedlem
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S (bestyrelsesmedlem) 20.000 kr.

Kristian Bøgsted, byrådsmedlem
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S (bestyrelsesmedlem) 20.000 kr.

John Christensen, byrådsmedlem
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S (bestyrelsesmedlem) 20.000 kr.
Fællesankenævn Midt-Vest 
(næstformand) 69.000 kr.

Læs hele offentliggørelsen af politikernes vederlag for 2016.

Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 19 89
E:    viden.strategi[mail]rksk.dk