Gå til navigation | Gå til Sideindhold

Ringkøbing-Skjern Kommune

Trafikpolitik

Politik 2011-2014

Byrådet har vedtaget kommunens trafikpolitik, der gælder for perioden 2011 til 2014.

Den politiske vision
Kommunen vil tilvejebringe og opretholde et godt og trafiksikkert grundlag for transport af mennesker og varer.

Politiske målsætninger

 • Vejnettet opleves som vedligeholdt, fremkommeligt og sikkert
 • Antallet af dræbte og tilskadekomne på alle kommunens veje og stier skal nedbringes
 • Der skal skabes bedre tilgængelighed og infrastrukturel sammenhæng med det overordnede vej og stinet
 • Der opretholdes og udbygges et kollektiv trafiksystem, som er tilrettet brugernes behov.

1. målepunkt
Veje

Mål
Den nuværende vejkapital fastholdes.

Indsatser

 • Der gennemføres en registrering af vejenes udstyr og tilstand
 • Der sker en løbende optimering af indsatser vedrørende anlæg og drift
 • Der udføres belægningsfornyelser hvert år for mindst ?? millioner kroner
 • Vinterberedskabet udføres i henhold til det godkendte regulativ
 • Administration af vejene sker i henhold til til gældende lovgivning.

2. målepunkt
Trafiksikkerhed

Mål
Antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne skal reduceres med 40 procent frem til 2012 med udgangspunkt i et gennemsnit for årene 2004 til 2006.

Indsatser

 • Fysiske forbedringer på vejene
 • Udbygning af stinettet
 • Holdningsbearbejdning gennem kampagner og information, herunder for eksempel trafikpolitik på skoler
 • En årlig uheldsstatus, sortpletudpegning og handlingsplan, som kan sikre, at der arbejdes mod målet.

3. målepunkt
Infrastruktur

Mål
Infrastrukturen forbedres i form af udbygning af både det kommunale vejnet og det statslige vejnet.

Indsatser

 • Kommunens klasse 1 og 2 veje udbygges, så de lever op til behovet som fordelingsveje internt i kommunen samt til det overordnede vejnet
 • Kommunens stier udbygges så der opnås et sammenhængende stinet
 • Der samarbejdes med staten om udbygning af statsvejene, herunder ruterne 11, 15, 16 og 28.

4. målepunkt
Kollektiv trafik

Mål
Den regionale og den lokale kollektive trafik optimeres og tilrettes løbende brugernes behov.

Indsatser

 • Der samarbejdes med Midttrafik om optimering af den kollektive trafik
 • De lokale skoleruter tilpasses løbende de enkelte skoler og skolelevers behov
 • Der skal tænkes i utraditionelle løsninger i forhold til at optimere den kollektive trafik
 • Muligheden for benyttelse af tog skal forbedres.

Sammenhæng til relevante politikker
Ingen sammenhæng.

Drivkraft-dialog-dynamik
Vi er ordentlige betyder, at vi på alle niveauer altid sørger for at være fagligt ajour og understøtter en positiv udvikling på et etisk grundlag.

Vi er nysgerrige betyder, at vi gør vores bedste for at involvere samarbejdspartnere og lytter til dem. Og således gennem fælles virke lærer af hinanden og videreudvikler de gode erfaringer.

Vi handler betyder, at vi tilstræber, at vi gør en forskel. Viden skal bruges. Derfor bringer vi ny viden i spil med praksis. For således at skabe bedre kvalitet for borgerne og højere effektivitet i processerne.

Det skal være sikkert at bevæge sig i trafikken i kommunen

Her kan du henvende dig

Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing
tlf. 9974 2424
Send en mail

Download

Trafikpolitik

Sidst redigeret . Sideansvarlig: