Affald og genbrug

Her på siden kan du læse alt om affald lige fra farligt affald, dagrenovation til miljø og døgnstationer.

Du vælger dit emne i listen herunder

Asbest og eternit på genbrugspladsen

Loven om arbejdsmiljø stiller strenge krav til håndtering af asbest.
Derfor er der lavet nye regler for aflevering af asbest og eternit på genbrugspladserne i Ringkøbing-Skjern Kommune.
De nye regler er gældende fra 1. januar 2017.

Få information om de nye regler eller bestil en bigbag via et af de to links herunder.

Sådan kan du aflevere dit asbest- og eternitaffald

Her bestiller du bigbags og afhentning

Hvis du ikke allerede har en kompostbeholder, kan du få en gratis beholder og kompostorm hos kommunen. Du skal blot henvende dig på genbrugspladsen i Ringkøbing, Videbæk, Skjern, Tarm eller Hvide Sande.

Spar plads i skraldespanden
Når du laver kompost af det grønne køkkenaffald - også kaldet bioaffald - og dit haveaffald, sparer du plads i skraldespanden, så du måske kan nøjes med en mindre beholder til dit restaffald. Hjemmekompostering sparer også transport til og fra genbrugspladsen samt indkøb af spagnum og gødning, da kompost er et ideelt jordforbedringsmiddel.

Det bedste for miljøet er, at du komposterer dit have- og bioaffald hjemme.

Haveaffald
Dit affald fra haven kan komposteres. Det gælder for eksempel ukrudt, græs fra plænen, afklip fra hækken, blade og grønne rester fra køkkenhaven, kviste, tynde grene, nedfaldsfrugter med mere.

Vi anbefaler, at du komposterer haveaffaldet i din egen have. Det er den mest miljøvenlige måde at bortskaffe haveaffald på og dermed en god måde at genbruge affaldet på. Hvis du ikke har mulighed for hjemmekompostering, kan haveaffald afleveres på kommunens genbrugspladser.

Bioaffald
Bioaffald kan hjemmekomposteres. Det vil sige, at du kan kompostere frugt og grønt, potteplanter, skaller, brød og kaffegrums med mere.

En gennemsnitsdansker skaber årligt omkring 300-400 kilo affald, og heraf kan godt en tredjedel komposteres. Affaldsmængden kan derved reduceres med cirka 100 kilo per person, og dette affald  kan omdannes til 20-40 kilo næringsrig kompost. Vi kan derfor alle sammen bidrage til at nedbringe affaldsmængden ved at hjemmekompostere. 

Læs en vejledning om, hvordan HUMUS-kompostbeholderen fungerer.

Her kan du læse, hvilke typer affald du må kompostere.

Kommunen giver mulighed for at etablere nedgravede affaldsløsninger i form af undergrundscontainere ved plejehjem, boligforeninger, ejerforeninger, sommerhusområder og lignende.

Inden etablering skal der indgås aftale med kommunen omkring blandt andet tømning og tilkørselsforhold.

Se mere i vejledning til etablering af undergrundscontainere 

Åbn tilmeldingsblanket/aftaleseddel

Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

T:    99 74 15 15
E:    land.by.kultur[mail]rksk.dk