Affald, energi og miljø

Under affald og genbrug kan du for eksempel se, hvornår genbrugspladsen har åbent, og hvordan du ændrer i din ordning for dagrenovation. Vil du derimod ansøge om tilladelse til et anlæg til nedsivning eller jordvarme, skal du vælge energi og miljø.

Du vælger emner lidt længere nede på siden. 

Specielt om Affaldsordning 2020

Som du måske allerede har hørt, træder en ny ordning for dagrenovation i kraft i Ringkøbing-Skjern Kommune i løbet af 2020. Tidligere har målet været, at ordningen allerede kunne træde i kraft i marts 2020, men af flere årsager er Ringkøbing-Skjern Kommune blevet nødt til at udskyde opstarten af den nye ordning til 1. november 2020. 

Med den nye ordning skal madaffaldet sorteres fra restaffaldet, så madaffaldet kan bruges i produktionen af biogas i stedet for at blive brændt. Herefter kan næringsstofferne bruges som gødning på landbrugsjord. For at undgå at den nye ordning fører til flere skraldebiler og et større diselforbrug, vil der med den nye ordning blive indført opdelte skraldebiler. Bilerne vil have et rum til madaffald og et til restaffald. 

Alle borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune vil i månederne op til den 1. november 2020 modtage nye affaldsbeholdere. Affaldsbeholderne vil være opdelte i to rum ligesom de nye skraldebiler. På denne måde kan en skraldebil afhente både madaffald og restaffald, uden at der sker en sammenblanding af affaldet. 
Da der allerede er sparret op til de nye beholdere, skal du som borger IKKE betale for den nye beholder.

Den nye ordning gælder både for helårshuse, boligforeninger og etageboliger samt for alle sommerhuse i kommunen.

I løbet af februar 2020 vil der komme mere information ud om den nye ordning, de nye beholdere og om madaffald generelt. 

Se også hjemmesiden Madaffald

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing