Dagrenovation

​Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har frasorteret farligt affald, og de materialer der skal til genbrug eller genanvendelse. Du er selv ansvarlig for at sortere affaldet inden afhentning og aflevere alt det genanvendelige på en af kommunens mange miljøstationer eller genbrugspladser.

Alle private grundejere i Ringkøbing-Skjern Kommune har pligt til at være tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning. Bor du i et helårshus får du tømt affaldsbeholderen til dagrenovation hver 14. dag.

I sommerhusområderne kan du vælge, om du vil have hentet dagrenovation 38 eller 52 uger om året.

Virksomheder kan frit vælge, om de vil være med i den kommunale dagrenovationsordning, eller om de vil lave en aftale med en privat renovatør.

Sortering - (Link)

Priser - (Link)

Hvad gør jeg med batterier? - (Link)

Støvende affald - (Link)

Kompostering - (Link)

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Kontakt pr. tlf. om dagrenovation mv.

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing

Genbrug - myndighed

Kontakt om takster og byggeaffald mv.

Genbrug - myndighed
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing