Dagrenovation

​Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har frasorteret farligt affald, og de materialer der skal til genbrug eller genanvendelse. Du er selv ansvarlig for at sortere affaldet inden afhentning og aflevere alt det genanvendelige på en af kommunens mange miljøstationer eller genbrugspladser.

Alle private grundejere i Ringkøbing-Skjern Kommune har pligt til at være tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning. Bor du i et helårshus får du tømt affaldsbeholderen til dagrenovation hver 14. dag.

I sommerhusområderne kan du vælge, om du vil have hentet dagrenovation 38 eller 52 uger om året, eller om du vil tilmeldes bringeordning til fælles opsamlingssted.

Virksomheder kan frit vælge, om de vil være med i den kommunale dagrenovationsordning, eller om de vil lave en aftale med en privat renovatør.

Affaldsordning 2020
Den 1. november 2020 træder den nye affaldsordning i kraft. Med den nye ordning skal madaffaldet sorteres fra restaffaldet, så madaffaldet i stedet for at blive brændt, kan bruges i produktionen af biogas. Herefter kan næringsstofferne bruges som gødning på landbrugsjord. 

Se også hjemmesiden madaffald.rksk.dk

Sortering - (Link)

Priser - (Link)

Hvad gør jeg med batterier? - (Link)

Støvende affald - (Link)

Kompostering - (Link)

Kontaktoplysninger
Affald, genbrug og dagrenovation
Affald, genbrug og dagrenovation
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing