På kommunens genbrugspladser henstiller vi på grund af coronarestriktioner til følgende:

  • kun 1 person pr. besøg
  • der må max være 10 personer samtidig på genbrugspladsen

Hvide Sande Genbrugsplads

Åbningstider
Mandag til fredag 
klokken 10.00 til 18.00
Lørdag klokken 09.00 til 16.00

Lukket
Skærtorsdag
Langfredag
1. og 2. Påskedag
Store Bededag
Kr. Himmelfartsdag
1. og 2. Pinsedag
Den 24., 25., 26. og 
31. december samt 1. januar

Pladsen ligger på Nørregade 84 i Hvide Sande
Alle brugere bedes overholde de regler, der gælder på pladsen.

Detaljeret sortering giver mere genbrug
Vi har valgt at kræve en meget detaljeret sortering af affaldet, så en større andel af affaldet bliver genbrugt. Derved reduceres bortskaffelsesomkostningerne væsentligt. Derfor vil vi gerne bede alle borgere, der bruger genbrugspladsen om at være omhyggelig med at sortere affaldet ud i de rigtige containere.

Kun gennemsigtige sække
Vi tager kun mod dit affald i gennemsigtige sække.

Sortering - (Link)

Kontaktoplysninger
Affald, genbrug og dagrenovation
Affald, genbrug og dagrenovation
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing