Henteordning, december 2022

I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi med succes indført vores madaffaldsordning, og vi ser nu frem mod en kommende henteordning for genanvendeligt affald i december 2022.

Det er en ordning, hvor du vil få hentet dit genanvendelige affald derhjemme, og du vil derfor modtage én ny affaldsbeholder.  

Herunder kan du finde svar på de spørgsmål, som ofte bliver stillet i forbindelse med den kommende henteordning.

Kan jeg dele en beholder til genanvendeligt affald med min nabo? - (Link)

Kan vi i grundejerforeningen få fælles beholdere til det genanvendelige affald? - (Link)

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Spørgsmål til din dagrenovation mv. (mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-13)

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing

Genbrug - myndighed

Spørgsmål om takster og byggeaffald mv. (mandag kl. 10-17 og tirsdag-fredag kl. 10-13.30)

Genbrug - myndighed
Smed Sørensenvej 1
6950 Ringkøbing