Mad- og restaffald

​Alle private grundejere i Ringkøbing-Skjern Kommune har pligt til at være tilmeldt den kommunale ordning til indsamling af mad- og restaffald. Bor du i et helårshus får du tømt affaldsbeholderen til mad- og restaffald hver 14. dag.

I sommerhusområderne kan du vælge, om du vil have hentet mad- og restaffald 38 eller 52 uger om året.

Virksomheder kan frit vælge, om de vil være med i den kommunale mad- og restaffaldsordning, eller om de vil lave en aftale med en privat renovatør.

Priser - (Link)

Sortering - (Link)

Kompostering - (Link)

Poser - ofte stillede spørgsmål - (Link)

Affaldsbeholdere - ofte stillede spørgsmål - (Link)

Hvad gør jeg med batterier? - (Link)

Sommerhusbureauer og -ejere - (Link)

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Spørgsmål til din dagrenovation mv. (mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-13)

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing

Genbrug - myndighed

Spørgsmål om takster og byggeaffald mv. (mandag kl. 10-17 og tirsdag-fredag kl. 10-13.30)

Genbrug - myndighed
Smed Sørensenvej 1
6950 Ringkøbing