Priser

Her på siden kan du få overblik over de forskellige ordninger og priser inden for affaldsområdet.

Affaldshåndteringen i kommunen hviler i sig selv. Det betyder, at vi som brugere kun betaler for det, som driften og administrationen af affaldsordningen faktisk koster.

Du skal være opmærksom på, at alle husstande er forpligtede til at betale genbrugspladsgebyret. Genbrugspladsgebyret går til at dække omkostningerne for genbrugspladserne og miljøstationerne i kommunen, samt behandlingen af de genanvendelige materialer.

Kontaktoplysninger
Affald, genbrug og dagrenovation
Affald, genbrug og dagrenovation
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing