Sortering, genbrug og genanvendelse

Her på siden kan du læse om, hvordan dit affald skal sorteres, og hvordan du kan komme af med forskellige slags affald. Du kan også finde en sorteringsvejledning i billeder med de mest almindelige affaldstyper.

Nedenfor finder du også en app, hvor du kan søge på helt specifikke genstande og få en god beskrivelse af, hvordan du kommer af med dem på den bedste måde. Appen kan hentes, men virker også direkte fra hjemmesiden. Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål her på siden eller i appen, så tag endelig kontakt til os.

Affald er ikke bare affald, og meget af det vi smider ud kan genbruges eller genanvendes. Genbrug betyder, at ting bliver brugt igen i deres nuværende form. Genanvendelse betyder at materialerne, som ting er lavet, af bruges igen til at lave nyt. Renses en glasflaske og bruges igen, er det genbrug. Smeltes den om og indgår i produktionen af nyt glas, er det genanvendelse.

Alt det, du smider i din skraldespand, ender i ovnene på et forbrændingsanlæg. Rigtig meget af det kunne dog have været genbrugt eller genanvendt, hvis det var blevet sorteret. Når det er brændt, er det for sent.

Ved at sortere dit affald og aflevere det på en genbrugsplads eller en miljøstation er du med til at spare på resurser og materialer og minimere behovet for at udvinde og producere nyt. Samtidig er du med til at minimere udledningen af drivhusgasser, fordi genbrug og genanvendelse er langt mindre energikrævende end at skulle udvinde råmaterialer og producere nye produkter.

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Spørgsmål til din dagrenovation mv.

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing

Genbrug - myndighed

Spørgsmål om takster og byggeaffald mv.

Genbrug - myndighed
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing