Tilmeldingsblanket - nedgravede containere

Hvis du er grundejer, og du ønsker at etablere og benytte nedgravede containere, skal du udfylde nedenstående tilmeldingsblanket. 

Vi kan kun tømme nedgravede containere, hvis etableringen er godkendt af kommunen.

Kommunen vil vurdere de indsendte oplysninger, og du vil få skriftlig besked om, de ansøgte nedgravede containere kan tømmes af kommunen - og på hvilke vilkår. Du skal regne med, at det tager lidt tid at tage stilling til din ansøgning.

Udfyld blanketten grundigt. Når du har det hele med, trykker du "Send". Der kan gå lidt tid, inden du modtager en mail som kvittering.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mette Dahl Vestergaard på 99 74 11 02.

_____________________________________________________________________________ Eksisterende affaldsløsning
Hvis der er tale om eksisterende byggeri, hvor der allerede er en affaldsløsning, ønskes der følgende oplysninger:
_______________________________________________________________________________ Ny affaldsløsning - undergrundscontainere
Hvad enten der er tale om et eksisterende eller nyt byggeri, hvor der ønskes etableret nedgravede containere, skal følgende oplysninger vedlægges på alle containere:
Producent/fabrikat, Løftesystem (et-, tokrogs el.a.), Størrelse af container (M3), Affaldstype, Tømningsfrekvens, Antal husstande containeren betjener
Kontaktoplysninger
Affald, genbrug og dagrenovation
Affald, genbrug og dagrenovation
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing