Energi og miljø

Skal du ansøge om tilladelse til et nedsivningsanlæg, en vandboring eller et jordvarmeanlæg, så kan du se mere nedenfor.

Du kan også anmelde rotter og læse mere om skadedyr.

Energipolitik - (Link)

Energi2020 strategi - Forklarende pjece - (Link)

Spildevand - (Link)

Boringer, drikkevand og vandforsyning - (Link)

Rotter, skadedyr og vækster - (Link)

Olietank - (Link)

Akut forurening - (Link)

Energi i boligen - (Link)

Jordvarme - (Link)

Forurenet jord og jordflytning - (Link)

Skorstensfejning - (Link)

Høns og fuglehold - (Link)

Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

T:    99 74 15 15
E:    land.by.kultur[mail]rksk.dk