Videbæk Genbrugsplads

Åbningstider
Mandag til fredag 
klokken 10.00 til 18.00 
Lørdag klokken 09.00 til 16.00

Lukket
Skærtorsdag
Langfredag
1. og 2. Påskedag
Store Bededag
Kr. Himmelfartsdag
1. og 2. Pinsedag
Den 24., 25., 26. og 
31. december samt 1. januar

Pladsen ligger på Håndværkervej 18 i Videbæk.
Alle brugere bedes overholde de regler, der gælder på pladsen.

Detaljeret sortering giver mere genbrug
Vi har valgt at kræve en meget detaljeret sortering af affaldet, så en større andel af affaldet bliver genbrugt. Derved reduceres bortskaffelsesomkostningerne væsentligt. Derfor vil vi gerne bede alle borgere, der bruger genbrugspladsen om at være omhyggelig med at sortere affaldet ud i de rigtige containere.

Kun gennemsigtige sække
Vi tager kun mod dit affald i gennemsigtige sække.

Videbæk Genbrugsplads

Håndværkervej 18

6920 Videbæk

Hvis du har spørgsmål til forholdene på Videbæk Genbrugsplads, kan du ringe på tlf. 24 76 48 75.

Åbningstider
Mandag til fredag 
klokken 10.00 til 18.00 
Lørdag klokken 09.00 til 16.00

Lukket
Skærtorsdag
Langfredag
1. og 2. Påskedag
Store Bededag
Kr. Himmelfartsdag
1. og 2. Pinsedag
Den 24., 25., 26. og 
31. december samt 1. januar

Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

T:    99 74 15 15
E:    land.by.kultur[mail]rksk.dk