Ansøgning om tilladelse til etablering af minirenseanlæg

Udfyld formularen herunder omhyggeligt. Når du har det hele med, trykker du "Send". Der kan gå lidt tid, inden du som ansøger modtager en kvitteringsmail.
____________________________________________________________________
Det ansøgte minirenseanlæg og spildevandets type:
____________________________________________________________________
Bundfældningstank:
____________________________________________________________________
Udledning:


____________________________________________________________________
Nedsivningsanlæg efter minirenseanlægget:


____________________________________________________________________
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

T:    99 74 15 15
E:    land.by.kultur[mail]rksk.dk