Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand i faskine/regnbed

Til brug for sagsbehandlingen skal vedlægges en plantegning over faskinens/regnbedets placering på grunden. Regnarealet (fx tagflader) skal være tydeligt markeret.

Du må gerne selv etablere din faskine/regnbed.

Hvis eksisterende regnvandsafløb er til kloak, så skal en autoriseret kloakmester frakoble regnvandet. Der skal indsendes en tegning over afløbsforhold på grunden med markeringer for hvor frakoblingen er sket.

Der må ikke ledes andet end regnvand til faskinen/regnbedet.

Hvis faskine/regnbed placeres på anden mands jord, skal der indsendes accept fra ejer, og nedsivningen skal tinglyses.

Når du har det hele med, trykker du "Send". Der kan gå lidt tid, inden du som ansøger modtager en kvitteringsmail.Hvis der er under 25 m til vandløb, sø eller hav, så sidestilles nedsivningen med en udledning til vandområdet, og ansøgningen vil så blive behandlet efter reglerne for udledning af overfladevand
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing