Spildevandsplan

Alle kommuner i Danmark skal udarbejde en spildevandsplan med beskrivelse af, hvordan spildevandsrensningen kan forbedres blandt andet ved forbedret kloakering.

Spildevandsplanen indeholder oplysninger om:

  • hvilke områder, der er kloakeret eller planlægges kloakeret. 
  • hvilken type kloak, der er tale om.
  • hvordan spildevandet samles, renses og udledes.

Byrådet har i august 2019 vedtaget Spildevandsplan 2019-2027, som afløser den tidligere Spildevandsplan 2010-2020.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing