Tilbudskataloget - Hjælp til selvhjælp

Her finder du Børn og Families samlede katalog over tilbud til børn, unge samt deres familier og nære voksne.

Alle tilbud i kataloget kan benyttes uden forudgående kontakt eller visitation ved andre instanser.

Børn og Familie
Børn og Familie
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

T:    99 74 13 14
E:    born.familie[mail]rksk.dk