Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

I listen herunder kan du se dagsordener og referater fra møderne i Foreningssamvirket.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater, og du kan automatisk få dem sendt til din mail.

Referat: 1. oktober 2018 kl. 17:00

0.2 Stævnen, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Jakob Slot
 • Flemming Lauritsen
 • Niels Jørgen Madsen
 • Niels Hybholt
 • Kirsten Onsberg
 • Kenneth Mølholm
 • Torben Andersen
 • Solvej Brink
 • Claus Jensen
 • Tove Kølbæk
 • Lars Thomsen

Fraværende

 • Tanja Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Mødestruktur og fastsættelse af mødedatoer

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

For at sikre at flest mulige medlemmer i Foreningssamvirket kan deltage i møderne, ønskes det, at der fastsættes mødedatoer frem til repræsentantskabsmødet i 2019. Ifølge Forretningsorden bør møderne søges fastlagt som ”rullende” over ugedagene.

Administrationen har desuden lavet en oversigt i form af et årshjul over de faste deadlines og mødepunkter i løbet af året.

Med udgangspunkt i årshjulet og forretningsorden foreslår administrationen følgende mødedatoer:

Torsdag den 15. november 2018

Onsdag den 6. februar 2019 (eller i vinterferien uge 7)

Onsdag den 27. marts 2019 (repræsentantskabsmøde og dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget)

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket fastlægger mødedatoer til og med Repræsentantskabsmødet i 2019.

Bilag Beslutning

Foreningssamvirket godkendte mødestrukturen og mødedatoer.

Fraværende
 • Tanja Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Emner til dialogmøde om ny tilskudsstruktur

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

Foreningssamvirket har dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget den 2. oktober 2018 om den nye tilskudsstruktur på fritidsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Forud for dialogmødet har administrationen udvalgt følgende emner til drøftelse:

 • Frivillighed og Foreningsbestyrelse i Ringkøbing-Skjern Kommune

  • Hvad fylder for foreningslivet?

  • Hvordan kan det gøres administrativt lettere at være folkeoplysende bestyrelse i Ringkøbing-Skjern Kommune?

  • Hvordan kan tilskudsdelen gøres mere gennemskueligt?

    

 • Tilskud (udgangspunkt i støtteguiden)

  • Generelt i forhold til tidsfrister, opkrævninger mm.

  • Lokaletilskud

  • Tilskud til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejde i egne lokaler

  • Tilskud til fitness og motionscentre

  • Tilskud til leje af omklædningsrum

  • Aktivitetstilskud

  • Leder- og instruktøruddannelser

  • Tilskud til mål og net mv

  • Ungdomsklubber

  • Opkridtning af boldbaner

    

 • Puljer

  • Generelt

  • Anlægspuljen

  • Udviklingspuljen

  • Frivillighedspuljen (bandepakken, bestyrelsespakken og anerkendelsespakken)

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket udvælger emner til dialogmødet med Kultur- og Fritidsudvalget den 2. oktober 2018.

Bilag Beslutning

Følgende punkter tages med til dialogmødet med Kultur- og Fritidsudvalget:

- Det er vigtigt at en ny tilskudsstruktur er enkel og gennemskuelig

- 25 års reglen og timepriserne i hallerne (Foreningssamvirkets notat)

- Indendørs kontra udendørs aktiviteter

- Foreningerne løfter mange opgaver som blandt andet sundheden i kommunen, hvorfor man bør tænke økonomi på tværs.

- FrivilligVests rolle

- Foreningssamvirket opfordrer til, at deres arbejde bliver mere synligt, og foreningerne bruger dem i endnu højere grad.

 

Fraværende
 • Tanja Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Gensidig orientering

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

 • Stormøde i forbindelse med ny tilskudsstruktur den 31. oktober 2018
 • Fritidslivspolitikken 2019-2022

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Tanja Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen bemærkninger

Fraværende
 • Tanja Nielsen
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing