Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

Her på siden kan du se Foreningssamvirkets nyeste dagsordener foruden referater fra møderne i år samt fra det foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur, tlf. 99 74 15 15 eller mail land.by.kultur[mail]rksk.dk.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du kontakte land.by.kultur[mail]rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder

For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/
-ordene skal findes i teksten.

Referat: 27. marts 2019 kl. 17:00

Videbæk Idræts- og Fritidscenter, Vestervang 28, 6920 Videbæk
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Solvej Brink
 • Torben Andersen
 • Niels Jørgen Madsen
 • Flemming Lauritsen
 • Lars Thomsen
 • Kenneth Mølholm
 • Claus Jensen
 • Tove Kølbæk
 • Tanja Nielsen
 • Niels Hybholt
 • Jakob Slot
 • Kirsten Onsberg
 • Lillian Thunbo Mikkelsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Prioriteringer til Kultur- og Fritidsudvalgets Anlægspuljen

Sagsnr: 19-009497

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2019 har sammenlagt modtaget 27 ansøgninger. Disse er fordelt på i alt 25 ansøgere.

Der er modtaget ansøgninger for i alt 7.476.000 kr. med en samlet projektsum på 41.525.000 kr. 

Anlægspuljen 2019 er på i alt 4.025.000 kr. til fordeling imellem de indkommende ansøgninger.

Kultur- og Fritidsudvalget har på forhånd givet tilsagn til 2 projekter, samt meddelt at Paddle Tennis anlæg ville kunne få 175.000 kr. i tilskud til deres projekter. Nedenfor er oplistet de fem modtagere/ansøgere, som er forhåndsgodkendte til at modtage tilskud fra anlægspuljen 2019.

Allerede uddelte tilsagn fra anlægspuljen 2019:

Rindum SU Kunstgræsbane 250.000 kr.
SKOLEN, Sdr. Vium Renovering og Genvex anlæg 300.000 kr.
Videbæk Lawn Tennis klub Paddle tennis anlæg 175.000 kr.
Ringkøbing Tennis klub Paddle tennis anlæg 175.000 kr.
Tarm Idrætscenter Paddle tennis anlæg (ekskl. moms)

140.000 kr.

Med de 5 projekter, som er forhåndsgodkendte til tilsagn, er der i alt 2.985.000 kr. til fordeling imellem de resterende 22 ansøgninger. 

Kultur og Fritidsudvalget besluttede på deres møde d. 19. marts at give afslag på tre ansøgninger, da projekterne ikke opfylder principperne for anlægspuljen.

De resterende 20 projekter, som ikke har modtaget tilsagn, har en samlet ansøgningssum på 5.974.547 kr., hvortil Kultur- og Fritidsudvalget har 2.985.000 kr. til fordeling.

Af de 20 projekter, omhandler i alt 16 projekter alene renovering af eksisterende bygningsmasse eller energioptimering. Disse har en samlet ansøgningssum på 4.266.000 kr. 

De resterende 4 projekter er fordelt med 2, som er både renovering af eksisterende bygningsmasse og nybyggeri og de sidste 2 er alene nybyggeri. De 4 projekters samlede anlægssum er på 1.708.000 kr.

 

Bilag over ansøgninger og projekter eftersendes forud for mødet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten samt Kultur- og Fritidsudvalgets principper for anlægspuljen 2019-2020.

Økonomi

Der er i alt afsat 4.025.000 kr. til fordeling imellem de indkomne ansøgninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket prioriterer indkomne ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets Anlægspulje.

Bilag Beslutning

Foreningssamvirket har prioriteret ansøgningerne til Anlægspuljen og fremlagt det for Kultur- og Fritidsudvalget.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Drøftelse af ny tilskudsstruktur på fritidsområdet

Sagsnr: 19-009497

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at der fra efteråret 2018 til foråret 2019 skal gennemføres en 360 graders evaluering og efterfølgende revidering af tilskudsstrukturen for foreningerne, som er godkendt efter Folkeoplysningsloven.

Administrationen har udarbejdet et revideringskatalog med udgangspunkt i Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelser.

Foreningssamvirket skal under dette punkt følge op på de drøftelser, der har været siden efteråret 2018 omkring rammevilkårene for de folkeoplysende foreninger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til drøftelse i Foreningssamvirket.

Bilag Beslutning

Foreningssamvirket drøftede status på den nye tilskudsstruktur med Kultur- og Fritidsudvalget.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Gensidig orientering

Sagsnr: 19-009497

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing