Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

Her på siden kan du se Foreningssamvirkets nyeste dagsordener foruden referater fra møderne i år samt fra det foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur, tlf. 99 74 15 15 eller mail land.by.kultur[mail]rksk.dk.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du kontakte land.by.kultur[mail]rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder

For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/
-ordene skal findes i teksten.

Referat: 7. maj 2019 kl. 17:00

Konferencerummet, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Claus Jensen
 • Jakob Slot
 • Kenneth Mølholm
 • Tanja Nielsen
 • Niels Hybholt
 • Niels Jørgen Madsen
 • Torben Andersen
 • Solvej Brink
 • Kirsten Onsberg

Fraværende

 • Tove Kølbæk
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Lars Thomsen
 • Flemming Lauritsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Konstituering

Sagsnr: 19-009500

Sagsfremstilling

Da dette er første møde i Foreningssamvirket, skal Foreningssamvirket have konstitueret sig med en formand og en næstformand.

Den forgangne periode har Claus Dal Jensen været formand, Lillian Mikkelsen været næstformand.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægterne for Foreningssamvirket i Ringkøbing-Skjern Kommune

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket konstituerer sig med formand og næstformand. 

Bilag Beslutning

Foreningssamvirkets formand og næstformand er:

Formand: Claus Dal Jensen

Næstformand: Lilian Mikkelsen

Fraværende
 • Tove Kølbæk
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Lars Thomsen
 • Flemming Lauritsen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af forretningsorden

Sagsnr: 19-009500

Sagsfremstilling

Foreningssamvirket skal gennemgå og godkende forretningsordenen for 2019.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen instiller, at Foreningssamvirket godkender forretningsordenen for 2019.

Bilag Beslutning

Forretningsordenen er godkendt

Fraværende
 • Tove Kølbæk
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Lars Thomsen
 • Flemming Lauritsen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Evaluering af Repræsentantskabsmødet 2019

Sagsnr: 19-009500

Sagsfremstilling

Foreningssamvirket afholdte deres Repræsentantskabsmøde d. 27. marts 2019 i Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Temaet for repræsentantskabsmødet var hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune bliver Danmarks bedste Fritidskommune med fokus på hvordan foreninger kan løfte sundheden i kommunen. Til dette afholdte Henrik Brandt et oplæg med efterfølgende paneldebat bestående af Erik Viborg (formand for Kultur- og Fritidsudvalget) Lennart Qvist (formand for Social- og Sundhedsudvalget) Ulla Svendsen (leder af Sundhedscenter Vest) og Henrik Louring (Direktør DGI Vestjylland).

Der deltog i alt ca 60 deltagere, heraf var 36 repræsentanter fra foreninger.

Til at planlægge repræsentantskabsmødet nedsatte Foreningssamvirket en arbejdsgruppe bestående af Jakob Slot og Kenneth Mølholm i samarbejde med administrationen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægterne for Foreningssamvirket i Ringkøbing-Skjern Kommune

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket evaluerer afviklingen af Repræsentantskabsmødet og det videre arbejde på baggrund af mødets indhold.

Bilag Beslutning

Formålet med Repræsentantskabets tema om hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune kan blive Danmarks bedste fritidskommune lykkedes.

Jakob Slot og Kenneth Mølholm tager kontakt til Ulla Svendsen, Lennart Qvist og Erik Viborg i forhold til det videre arbejde med foreningernes rolle på sundhedsområdet.

Fraværende
 • Tove Kølbæk
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Lars Thomsen
 • Flemming Lauritsen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Fastsættelse af mødedatoer

Sagsnr: 19-009500

Sagsfremstilling

For at sikre at flest mulige medlemmer i Foreningssamvirket kan deltage i møderne, ønskes det at der fastsættes mødedatoer frem til repræsentantskabsmødet i 2020. Ifølge Forretningsorden bør møderne søges fastlagt som ”rullende” over ugedagene.

Vedhæftet er Foreningssamvirkets årskalender som de kommende mødedatoer bør tage udgangspunkt i.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket fastlægger mødedatoer til og med Repræsentantskabsmødet i 2020.

Bilag Beslutning

Fremtidige mødedatoer i Foreningssamvirket er:

Mandag d. 9. september 2019

Tirsdag d. 19. november 2019 (Troldhede Kultur- og Idrætscenter)

Onsdag d. 5. februar 2019

Torsdag d. 26. marts 2020: Repræsentantskabsmøde og dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget.

Mandag d. 4. maj 2020 (konstitueringsmøde)

Fraværende
 • Tove Kølbæk
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Lars Thomsen
 • Flemming Lauritsen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Foreningssamvirkets arbejde det kommende år

Sagsnr: 19-009500

Sagsfremstilling

Foreningssamvirket bedes drøfte hvilke arbejdsområder og fokuspunkter de ønsker at arbejde med det kommende år. I det forgangne år har Foreningssamvirket haft nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet aktivt i forbindelse med 25 års reglen.

Tidligere har Foreningssamvirket desuden også haft dialogmøder med samarbejdspartnere. Som et eksempel herpå har bla. FrivilligVest et ønske om et dialogmøde med Foreningssamvirket i forhold til samarbejdsflader.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket drøfter hvad de ønsker at arbejde med og sætte fokus på det kommende år.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket har følgende fokuspunkter der kan arbejdes med:

 • Fortsættelse af arbejdet på at afskaffe 25 års reglen.

 • Fortsat drøftelse med Sundhedscenter Vest i forhold til foreningerne – få sundheden ind i foreningen

 • Foreningernes nettopriser i lokaleleje.

 • FrivilligVests rolle i forhold til folkeoplysningsområdet.

 • Nytænkning af foreningsområdet og dets aktiviteter – hvordan gør vi foreningslivet mere lækkert for borgerne. Fremgangen er individuel træning fx fitness, som er fleksibelt og hvor man ikke er en del af et hold og som foretrækkes af de unge.

 • Bedre udnyttelse af bygningsmasserne og faciliteterne i kommunen, herunder nytænkning af rammerne og vedligehold.

 • Puljerne – skal de nytænkes og bliver de brugt optimalt?

 

 

 

Fraværende
 • Tove Kølbæk
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Lars Thomsen
 • Flemming Lauritsen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Gensidig orientering

Sagsnr: 19-009500

Sagsfremstilling

 • Møde mellem hallerne og Kultur- og Fritidsudvalget d. 8. april
 • Besparelser
 • Kom og hør din forenings muligheder i kommunen arrangement d. 30. april
 • Danmark Dejligst d. 25. maj
 • Fundraising arrangement d. 18. september
 • Møder med foreninger udtaget til kontrol
  • Møde med Spjald Billard den 4. april vedrørende aktivitets- og bilagskontrol
  • Møde med RIF den 8. april vedrørende bilagskontrol
  • Møde med Spjald IF den 9. april vedrørende aktivitets- og bilagskontrol

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Tove Kølbæk
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Lars Thomsen
 • Flemming Lauritsen
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing