Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

Her på siden kan du se Foreningssamvirkets nyeste dagsordener foruden referater fra møderne i år samt fra det foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur, tlf. 99 74 15 15 eller mail land.by.kultur[mail]rksk.dk.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du kontakte land.by.kultur[mail]rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder

For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/
-ordene skal findes i teksten.

Referat: 9. september 2019 kl. 17:00

Konferencerummet, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Claus Dal Jensen
 • Torben Andersen
 • Jakob Slot
 • Kenneth Mølholm
 • Flemming Lauritsen
 • Peder Sørensen
 • Rene Holbøll
 • Tove Kølbæk
 • Niels Jørgen Madsen
 • Solvej Brink
 • Niels Hybholt
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Lars Thomsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Fællesmøde - Foreningssamvirket og det forpligtende samarbejde mellem sundhed og Natur, Kultur og Fritid

Sagsnr: 19-022059

Sagsfremstilling

Foreningssamvirket har det sidste år arbejdet på at styrke samarbejdet mellem foreningerne og sundhedsområdet. På Foreningssamvirkets repræsentantskabsmøde blev der gennem oplæg ved Henrik Brandt og efterfølgende paneldebat med blandt andet Lennart Qvist, formand for Social- og Sundhedsudvalget og Ulla Svendsen, leder af Sundhedscenter Vest sat fokus på området.

På baggrund af repræsentantskabs mødet har det forpligtende samarbejde mellem sundhedsområdet og Kultur, Natur og Fritid inviteret Foreningssamvirket til dialogmøde omkring samarbejdsflader mellem områderne.

Dagsorden for dialogmødet er:

 1. Velkomst.

 2. Introduktion med forskellige perspektiver på fritidsliv v/ Land, By & Kultur, Ringkøbing-Skjern Museum og DGI.

 3. Fælles brainstorm: Hvad skal der til for at være Danmarks bedste fritidskommune?

 4. Gruppedrøftelser med konkrete forslag til initiativer.

 5. Fælles opsamling og næste skridt.

 6. Afslutning og tak for i dag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Foreningssamvirket tager dialogen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Claus Dal Jensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Udviklingspuljen

Sagsnr: 19-004915

Sagsfremstilling

Udviklingspuljen er i alt på 50.000 kr., som afsættes hvert år på kommunens budget. 

Hvad kan der søges til?
Puljen kan søges af godkendte foreninger under folkeoplysningslovens kap. 5 og selvorganiserede grupper.

Udviklingspuljen kan blandt andet anvendes til at søge midler til indkøb af materialer og udstyr til følgende aktiviteter:

 • Opstart af nye aktiviteter eller nye foreninger
 • Aktivitetsudvikling af eksisterende aktiviteter
 • Foreningsudvikling og nye organisationsformer.
 • Sammenslutning af grupper, der potentielt kan udvikle sig til at blive foreninger
 • Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper fx integration, livsstilssygdomme, handicaps, børn og unge med særlige behov.

Bemærk at puljen ikke giver midler til lønninger og leje af materialer og udstyr.

Foreningssamvirket kan desuden prioritere særlige temaer, som i så fald vil blive meldt ud inden sommerferie og være gældende ét år af gangen.

For selvorganiserede grupper
Selvorganiserede grupper kan medtage udgifter til lokaleleje i deres ansøgning.
Selvorganiserede grupper, der modtager tilskud fra udviklingspuljen, er omfattet af de almindelige lokaleanvisningsregler.

Hvordan søges der?
Ansøger skal sende en kort beskrivelse af det, der søges om tilskud til.

Beskrivelsen skal bestå af følgende punkter:

 • Formål
 • Begrundelse
 • Handlingsplan – herunder tidsplan
 • Budget
 • Finansiering – herunder en beskrivelse af, hvad foreningen selv bidrager med
 • Hvordan skal der følges op
 • Kontaktperson

Ansøgninger:
Administrationen har modtaget ansøgninger fra følgende projekter:

 • De Blå Spejdere, DDS 1 Ringkøbing gruppen - Voksenspejd (2000 kr)
 • Tryllestaven - Drejeskiver (10.000 kr)
 • Skjern Håndbold Forening - etablering af beach anlæg (50.000 kr)
 • KFUM Spejderne Hemmet, Sdr. Vium, Bork og Lyne - båludstyr og hængekøjer (21.870 kr)

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Der er 50.000 kr til rådighed i alt i 2019.

Ved første ansøgningsfrist bevilgede Foreningssamvirket for i alt 20.037,20 kr. Der resterer derfor 29.962,80 kr tilbage i Udviklingspuljen for 2019, som Foreningssamvirket har mulighed for at bevilge.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket behandler de indkomne ansøgninger.

Bilag Beslutning

Foreningssamvirket behandlede ansøgningerne og uddelte de resterende midler i udviklingspuljen således: 

 • De Blå Spejdere, DDS 1 Ringkøbing gruppen bevilges 1000 kr. til Voksenspejd
 • Tryllestaven bevilges 10.000 kr. til drejeskiver
 • Skjern Håndbold Forening bevilges 13.962,8 kr. til etablering af beach anlæg
 • KFUM Spejderne Hemmet, Sdr. Vium, Bork og Lyne bevilges 5000 kr. til båludstyr og hængekøjer.

 

Fraværende
 • Claus Dal Jensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Gensidig orientering

Sagsnr: 19-022059

Sagsfremstilling

 • Fundraising arrangement den 18. september kl. 17-21 på Vestjysk Gymnasium Tarm

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Claus Dal Jensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket afholder et ekstra møde i oktober. Dato findes snarest muligt.

Fraværende
 • Claus Dal Jensen ()
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing