Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

Her på siden kan du se Foreningssamvirkets nyeste dagsordener foruden referater fra møderne i år samt fra det foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur, tlf. 99 74 15 15 eller mail land.by.kultur[mail]rksk.dk.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du kontakte land.by.kultur[mail]rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder

For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/
-ordene skal findes i teksten.

Referat: 30. oktober 2019 kl. 17:00

Konferencerummet, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Solvej Brink
 • Rene Holbøll
 • Peder Sørensen
 • Jakob Slot
 • Claus Dal Jensen
 • Lars Thomsen
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Niels Jørgen Madsen
 • Kenneth Mølholm
 • Torben Andersen
 • Flemming Lauritsen
 • Tove Kølbæk
 • Niels Hybholt

Kopier link til punktet  -   Print

1: Dialogmøde med FrivilligVest

Sagsnr: 19-026428

Sagsfremstilling

Frivilligvest har, som en del af deres samarbejdsaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune, fået til opgave at optage en dialog med de frivilligområder, som Frivilligvest skal servicere i perioden frem til samarbejdsaftalen udløber (frem til udgangen af 2020).

På mødet d. 6. juni drøftede Foreningssamvirket hvilke punkter, de ønskede at bringe op til dialogmødet med FrivilligVest. Foreningssamvirket ønsker at drøfte følgende emner med FrivilligVest:

 • Hvad kan FrivilligVest tilbyde idrætsforeningerne i Kommunen?
 • Hvilke tilbud har FrivilligVest udbudt, som også har henvendt sig til idrætsforeningerne og hvor mange deltog?
 • Hvor mange idræts- og fritidsforeninger har FrivilligVest kontakt med i Kommunen?

 

På mødet deltager FrivilligVests leder Susanne Rystok.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet blev taget til orientering.

Fraværende
 • Solvej Brink ()
 • Niels Jørgen Madsen ()
 • Tove Kølbæk ()
 • Claus Dal Jensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Kommunens budgetaftales betydning på Fritidsområdet

Sagsnr: 19-026428

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune skulle på budgetforhandlingerne finde besparelser på godt 300 mio. kr. over de kommende fire år. Derfor havde administrationen lavet indstillinger til besparelsesforslag på Kultur- og Fritidsområdet. Til budgetkonferencen d. 30. september - 1. oktober indgik et enigt byråd budgetaftale for Kommunens budgetår 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023.

I bilagene kan læses de besparelser og aftaler, der ligger i budgetaftalen.

På Fritidsområdet skal der ske besparelser gennem:

 • Nedlæggelse af boldbaner
 • Fjernelse af ekstrabevilling til Fritidsslusen
 • Fjernelse af Frivillighedspuljen
 • Reduktion af budgetposter på uforbrugte midler på ungdomsklubber og tennisbaner
 • Harmonisering af foreningernes brug af friskoler

Desuden har budgetforhandlingerne medført, at lokaletilskuddet på fritidsområdet øges fra 68 til 75 %.

Budgetaftalen skal 2. behandles på Byrådsmødet 5. november 2019 før den endelige aftale er på plads.

 

Erik Viborg, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget vil deltage under punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Punktet blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Niels Jørgen Madsen ()
 • Claus Dal Jensen ()
 • Tove Kølbæk ()
 • Solvej Brink ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

- Claus Jensen har orlov som formand i Foreningssamvirket frem til  repræsentantskabsmødet. Næstformand Lilian Mikkelsen vil være konstitueret formand i perioden.

- Samarbejdet med Sundhedsområdet følges op på næste møde d. 19. november.

Fraværende
 • Tove Kølbæk ()
 • Solvej Brink ()
 • Niels Jørgen Madsen ()
 • Claus Dal Jensen ()
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing