Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

Her på siden kan du se Foreningssamvirkets nyeste dagsordener foruden referater fra møderne i år samt fra det foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur, tlf. 99 74 15 15 eller mail land.by.kultur[mail]rksk.dk.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du kontakte land.by.kultur[mail]rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder

For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/
-ordene skal findes i teksten.

Referat: 19. november 2019 kl. 17:00

Troldhede Kultur- og Fritidscenter
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Claus Dal Jensen
 • Rene Holbøll
 • Niels Jørgen Madsen
 • Solvej Brink
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Jakob Slot
 • Tove Kølbæk
 • Kenneth Mølholm
 • Peder Sørensen
 • Flemming Lauritsen
 • Torben Andersen
 • Lars Thomsen
 • Niels Hybholt

Kopier link til punktet  -   Print

1: Samarbejde mellem Sundhedscenter Vest og foreningslivet

Sagsnr: 19-027829

Sagsfremstilling

Foreningssamvirket har det sidste år arbejdet mod at etablere et samarbejde mellem Sundhedscenter Vest, foreningslivet og idrætsfaciliteterne i kommunen.

Der eksisterer allerede eksempler på disse lokale samarbejder. Et eksempel herpå er hjerteholdet i Lem Hallen. Lem Hallen har indgået et samarbejde med Sundhedscenter Vest, hvor hjertepatienter, som er tilknyttet Sundhedscenteret, bliver tilbudt ugentlig motion med andre hjertepatienter. Lem Boldklub har netop opstartet et nyt tilbud for de borgere, som ikke længere er tilknyttet Sundhedscenteret, men stadig ønsker tilbuddet med god succes.  

Leder af Sundhedscenter Vest, Ulla Svendsen vil deltage på Foreningssamvirkets møde den 5. februar 2020 med fokus på et mere formaliseret samarbejde mellem Sundhedscenter Vest og foreningslivet.

Forud for dette møde bedes Foreningssamvirket konkretisere formålet med sådan et samarbejde, herunder potentialer og udfordringer.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket drøfter, hvilke emner de ønsker at drøfte til mødet med Sundhedscenter Vest.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket ønsker at belyse mulighederne for fællesindsatser gennem dialog med Sundscenter Vest med udgangspunkt i:

- Hvilke ønsker og behov kan Sundhedscenter Vest se, at foreningslivet kan være med til at løfte?

- Hvordan kan foreningslivet være synlige i deres tilbud i alle kommunens byer og lokalsamfund og ikke kun i centerbyerne?

- Hvordan sikrer Sundhedscenter Vest sammen med foreningslivet fagligheden i tilbuddene til målgrupperne? 

Foreningssamvirket vil desuden fremlægge konkrete eksempler på samarbejdsaftaler mellem Sundhedscenter Vest og foreningslivet til mødet med Sundhedscenter Vest.

Fraværende
 • Claus Dal Jensen ()
 • Flemming Lauritsen ()
 • Niels Hybholt ()
 • Rene Holbøll ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Planlægning af Foreningssamvirkets repræsentantskabsmøde

Sagsnr: 19-027829

Sagsfremstilling

Foreningssamvirket har fastsat datoen for repræsentantskabsmødet til den 26. marts 2020.

For at komme i gang med planlægningen bedes Foreningssamvirket komme med temaer til aftenens program, indhold og afholdelsessted. Administrationen opfordrer desuden til, at der udpeges repræsentanter, som sammen med administrationen kan stå for den videre planlægning.

På valg til de 6 ordinære pladser af 2 år i Foreningssamvirket er:

 • Claus Jensen, Fjelstervang FDF
 • Torben Andersen, Skjern Å Kajakklub
 • Jakob Slot, Videbæk Gymnastik- og Ungdomsforening
 • Lars Thomsen, Spjald Fritid
 • Flemming Lauritsen, Videbæk Amatørmusikforening
 • Tove Kølbæk, Troldhede Gymnastik- og Idrætsforening

Herudover er der valg til 2 pladser som suppleanter af 1 års varighed.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket fastsætter tema og indhold for repræsentantskabsmødet den 26. marts 2020 og udpeger repræsentanter til den videre planlægning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket ønsker, at Repræsentantskabsmødet skal have fokus på de positive effekter fjernelse af 25 års reglen kan være med til at give i forhold til mere aktivitet i foreningerne med fokus på nye aktiviteter og målgrupper.

Foreningssamvirket har udpeget Peder Sørensen og Solvej Brink som repræsentanter for den videre planlægningen i samarbejde med administrationen.

Fraværende
 • Niels Hybholt ()
 • Claus Dal Jensen ()
 • Rene Holbøll ()
 • Flemming Lauritsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Gensidig orientering

Sagsnr: 19-027829

Sagsfremstilling

 • Administrationen og Sundhedscenter Vest har udarbejdet og indsendt projektansøgningen "Træningsguide" til "Pulje til forsøg med idræt som led i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser – Motion og fællesskab på recept" i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning


Fraværende
 • Niels Hybholt ()
 • Flemming Lauritsen ()
 • Claus Dal Jensen ()
 • Rene Holbøll ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Flemming Lauritsen ()
 • Rene Holbøll ()
 • Niels Hybholt ()
 • Claus Dal Jensen ()
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing