Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

Her på siden kan du se Foreningssamvirkets nyeste dagsordener foruden referater fra møderne i år samt fra det foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur, tlf. 99 74 15 15 eller mail land.by.kultur[mail]rksk.dk.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du kontakte land.by.kultur[mail]rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder

For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/
-ordene skal findes i teksten.

Referat: 27. oktober 2020 kl. 17:00

Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Lok. 1.8 Dækket.
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Kenneth Mølholm
 • Rene Holbøll
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Niels Jørgen Madsen
 • Claus Dal Jensen
 • Lars Thomsen
 • Torben Andersen
 • Benny Steffensen
 • Solvej Brink
 • Mette Lange Andersen

Fraværende

 • Jakob Slot
 • Peder Sørensen
 • Niels Hybholt
 • Kaj Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af ny forretningsorden

Sagsnr: 20-020583

Sagsfremstilling

Foreningssamvirket bedes gennemgå og godkende forretningsordenen for 2020.

Administrationen har udarbejdet et udkast til forretningsordenen, som er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at foreningssamvirket godkender forretningsordenen

Bilag Beslutning

Forretningsordenen blev, med få rettelser, godkendt. 

Fraværende
 • Jakob Slot
 • Peder Sørensen
 • Niels Hybholt
 • Kaj Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Forslag til evalueringskriterier af projekt "Move on"

Sagsnr: 20-020583

Sagsfremstilling

Administrationen beder om, at Foreningssamvirket kommer med forslag til evalueringskriterier for projektet.

Move on er et projekt for borgere, der har gennemgået et træningsforløb i Sundhedscenteret og ønsker at fortsætte den aktive livsstil. Ideen med projektet er, at "fange" de borgere, der af den ene eller anden grund har svært ved selv at komme i gang i en forening. Projektet giver, gennem et tæt samarbejde med Sundhedscenteret, mulighed for at en medarbejder fra fritidsområdet afklarer borgerens aktivitetsønsker og efterfølgende formidler kontakten til foreningen og, hvis der er behov for det, også hjælper borgeren godt i gang i foreningen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket udarbejder forslag til evalueringskriterier for projektet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Evalueringen af projektet blev drøftet og følgende kriterier kom frem:

 • Hvor mange har været igennem projektet?
 • Hvor mange er fortsat i foreningerne?
 • Hvordan oplever borgeren det at være i foreningerne og hvad oplever foreningen i forhold til de nye borgere de får ind?
 • Hvad af det, som Henrik har gjort, virker?

Det blev besluttet, at følgegruppen tager punktet med på deres næste møde for at folde det mere ud.

 

Fraværende
 • Jakob Slot
 • Peder Sørensen
 • Niels Hybholt
 • Kaj Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Foreningssamvirkets arbejde det kommende år

Sagsnr: 20-020583

Sagsfremstilling

På mødet den 10. september 2020 kom Foreningssamvirket frem til følgende 3 punkter for det kommende års arbejde:

 • Nytænkning af foreningsområdet (book en tid i hallen, løbe/cykle sammen. Hvordan gør vi foreningerne attraktive)
 • Bedre udnyttelse af bygningsmasserne og faciliteterne i kommunen (hultimer)
 • Nytænkning af puljerne (dette punkt venter vi med)

Det blev aftalt, at Foreningssamvirket på dette møde går i dybden med punktet; "nytænkning" men at vi også vender punktet; "bedre udnyttelse..." for at være klædt på til den kommende workshop med hallerne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket drøfter punktet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket brainstormede i fællesskab på temaet: Nytænkning af foreningsområdet.

Fraværende
 • Jakob Slot
 • Peder Sørensen
 • Niels Hybholt
 • Kaj Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Prisen Gjæwe Vestjyder

Sagsnr: 20-020583

Sagsfremstilling

I forbindelse med mødet først i februar har Foreningssamvirket udvalgt og indsendt modtagerne af prisen "en Gjæw vestjyde" til Landbobanken, som på deres generalforsamling har hædret 6 gjæwe vestjyder. I år ønsker Landbobanken at ændre konceptet og udnævne årets forening i de 6 områder, og i den forbindelse har de flyttet deadline til 23. februar 2021 for indsendelse af kandidater.

Der er pt ikke fastsat møder imellem februar og repræsentantskabsmødet i slutningen af marts. Dette betyder, at Foreningssamvirket vil skulle finde en ny dato eller måde at udvælge modtagerne på, da dette ikke kan nå på det nærværende februar-møde.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket tager stilling til, hvordan og hvornår de ønsker at afgøre hvem der skal modtage prisen som årets forening. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Det blev besluttet, at administrationen finder et elektronisk værktøj til at rangordne de indsendte ansøger, og at samvirket holdet et ca. 20 minutters online møde først i marts, hvor de foretager den endelige udvælgelse.

Fraværende
 • Jakob Slot
 • Peder Sørensen
 • Niels Hybholt
 • Kaj Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Input fra repræsentantskabsmødet

Sagsnr: 20-020583

Sagsfremstilling

På sidste møde blev det besluttet at arbejde videre med følgende 3 punkter:

 • ERFA-gruppe omkring Conventus
 • Rekruttering af ledere
 • Mulighed for støtte/tilskud til IT-løsninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til at Foreningssamvirket løbende arbejder videre med de udvalgte punkter.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

ERFA-gruppe omkring Conventus (dele viden om programmet):

Piet går videre med punktet til Frivillig Vest.

Rekruttering af ledere:

Piet tager punktet med til Frivillig Vest.

Mulighed for støtte/tilskud til IT-løsninger:

Foreningssamvirket spørger deres bagland om, hvad de har af udgifter til IT og sender det til Linda, linda.milling@rksk.dk. Linda tager en samlet opgørelse med til næste møde den 3. december 2020.

 

 

Fraværende
 • Jakob Slot
 • Peder Sørensen
 • Niels Hybholt
 • Kaj Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Gensidig orientering

Sagsnr: 20-020583

Sagsfremstilling

Orientering om corona

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationen informerede om workshoppen med hallerne.

Fraværende
 • Jakob Slot
 • Peder Sørensen
 • Niels Hybholt
 • Kaj Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet.  


Fraværende
 • Jakob Slot
 • Peder Sørensen
 • Niels Hybholt
 • Kaj Christiansen
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing