Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

Her på siden kan du se Foreningssamvirkets nyeste dagsordener foruden referater fra møderne i år samt fra det foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur, tlf. 99 74 15 15 eller mail land.by.kultur[mail]rksk.dk.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du kontakte land.by.kultur[mail]rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder

For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/
-ordene skal findes i teksten.

Referat: 23. marts 2021 kl. 17:00

Virtuelt møde
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Niels Jørgen Madsen
 • Benny Steffensen
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Lars Thomsen
 • Torben Andersen
 • Kaj Christiansen
 • Niels Hybholt
 • Jakob Slot
 • Kenneth Mølholm
 • Mette Lange Andersen
 • Rene Holbøll
 • Solvej Brink

Fraværende

 • Piet Egmuth
 • Claus Dal Jensen
 • Peder Sørensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Opsamling fra workshoppen med hallerne den 25. februar 2021

Sagsnr: 21-006516

Sagsfremstilling

Den 25. februar 2021 deltog flere fra Foreningssamvirket i online mødet med hallerne omkring den nye tilskudsmodel. Deltagerne var fordelt ud i forskellige arbejdsgrupper. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket samler op på drøftelserne fra arbejdsgrupperne.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket drøftede workshoppen med hallerne.

 

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Claus Dal Jensen
 • Peder Sørensen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Dialogmøde om frivillighed i kommunen

Sagsnr: 21-006516

Sagsfremstilling

Den 10. februar 2021 blev der afholdt et debatmøde omkring frivillighedsområdet i RKSK, hvor Lilian, Solvej og Peder deltog.

Det var meningen, at deltagerne skulle modtage et høringsoplæg på baggrund af drøftelserne ved debatmødet. Der var dog enighed om, at især spørgsmålene om FrivilligVest i forhold til FrivilligForum skulle drøftes igen, inden der laves et skriftligt høringssvar. 

Derfor inviteres I, med 3 repræsentanter, til endnu et debatmøde den 7. april 2021 fra klokken 16:00 - 19:00. Det står jer frit for at vælge 3 nye deltagere. Der kommer mere information om mødet, når det nærmer sig.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket drøfter jeres holdninger i forhold til teamet til det nye debatmøde, og finder tre kandidater, der deltager ved debatmødet den  7. april 2021.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket stiller med følgende deltagere til dialogmødet:

Lillian Mikkelsen

Solvej Brink

Peder Sørensen, - spørges om han vil deltage igen.

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Claus Dal Jensen
 • Peder Sørensen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Møde med Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr: 21-006516

Sagsfremstilling

Den 13. april 2021 har Foreningssamvirket det årlige møde med politikerne, hvor bl.a. anlægspuljen drøftes.

Foreningssamvirket drøfter, om der er andre emner, der bør drøftes med politikerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket får en drøftelse af, om der er andre emner, som skal med på mødet med politikerne den 13. april 2021.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket vil gerne have følgende på dagsordenen til mødet med Kultur- og Fritidsudvalget.
 • Foreningssamvirkets indstilling til fordeling af anlægspuljen.
 • Drøftelse af arbejdet med hallernes rammevilkår.
 • Drøftelse af frivilligforummet, og arbejdet med det.
 • Corona
 • Drøftelse af Move On

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Claus Dal Jensen
 • Peder Sørensen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Talentprisen

Sagsnr: 21-006516

Sagsfremstilling

Foreningssamvirket har indstillet til Kultur- og Fritidsudvalget, at pengene fra årets Talentpris overføres til udviklingspuljen.

Indstilling

Administrationen orienterer om Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev orienteret om den politiske beslutning omkring talentprisen.

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Claus Dal Jensen
 • Peder Sørensen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Eventuelt

Sagsnr: 21-006516

Sagsfremstilling

Herunder en snak om formen af og tidspunkt for næste møde den 13. april 2021. Indtil videre er det aftalt, at Foreningssamvirket holder møde fra kl. 16:30 - 19:00. Mødet med politikerne afholdes fra kl. 19:30 - ca. 20:15.

Indstilling

Til drøftelse. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirkets næste møde fastlægges fra kl. 18:00-19:00 og mødet med Kultur- og Fritidsudvalget fra kl. 19:30 til ca. 20:15. Mødet med Kultur- og Fritidsudvalget forsøges forlænget, idet der skal afsættes tilstrækkelig tid til dagsordenen.

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Claus Dal Jensen
 • Peder Sørensen
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing