Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

Her på siden kan du se Foreningssamvirkets nyeste dagsordener foruden referater fra møderne i år samt fra det foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur, tlf. 99 74 15 15 eller mail land.by.kultur[mail]rksk.dk.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du kontakte land.by.kultur[mail]rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder

For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/
-ordene skal findes i teksten.

Referat: 13. april 2021 kl. 18:00

Virtuelt
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Lars Thomsen
 • Niels Hybholt
 • Torben Andersen
 • Peder Sørensen
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Rene Holbøll
 • Benny Steffensen
 • Mette Lange Andersen
 • Niels Jørgen Madsen
 • Solvej Brink
 • Jakob Slot

Fraværende

 • Claus Dal Jensen
 • Piet Egmuth
 • Kenneth Mølholm
 • Kaj Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Move On følgegruppen

Sagsnr: 21-007773

Sagsfremstilling

Der har været møde i følgegruppen den 8. april 2021. Gruppen refererer hovedpunkterne fra mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket tager følgegruppens mundtlige referat fra deres møde den 8. april 2021 til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Jakob Slot refererede fra følgegruppens sidste møde. Gennemgangen blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Claus Dal Jensen
 • Piet Egmuth
 • Kenneth Mølholm
 • Kaj Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Corona

Sagsnr: 21-007773

Sagsfremstilling

Dette er et fast punkt, hvor corona-situationen i foreningerne diskuteres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket tager en snak med deres bagland, så Foreningssamvirket kan få et overblik over corona-situationen. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Tilbagemeldingerne til Foreningssamvirket tyder på, at borgerne i kommunen generelt har været velvillige og vist samfundssind ift. at betale kontingent i foreningerne.

Der blev orienteret om et par tiltag, der er gjort for at holde på medlemmerne i foreningerne. Én forening har delt slikposer ud til alle børnene, med en hilsen om, at de glæder sig til at se dem igen. En anden forening giver de medlemmer, der fortsat er meldt ind et nedslag i kontingentet til næste sæson.

Der er endvidere tilbagemeldinger om, at de udendørs idrætsgrene som kajak og paddel oplever tilgang i medlemmer i denne tid.

Fraværende
 • Claus Dal Jensen
 • Piet Egmuth
 • Kenneth Mølholm
 • Kaj Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Gensidig orientering

Sagsnr: 21-007773

Sagsfremstilling

Gensidig orientering fra medlemmerne af Foreningssamvirket. 

Indstilling

Punktet er til orientering. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Jonas gennemgik de indkomne ansøgninger til anlægspuljen, som Foreningssamvirket efterfølgende vendte i fælleskab, for at kommentere på det overfor politikerne. 

Der er kommet medlemsstatistikker fra DGI, og medlemstallet er faldet meget. Der er fra DGI´s side, og også fra de andre forbunds side, meget fokus på, at få medlemmerne tilbage til foreningerne igen.

Lillian refererede fra det fine arrangement Landbobanken holdt for Årets Forening.

Fraværende
 • Claus Dal Jensen
 • Piet Egmuth
 • Kenneth Mølholm
 • Kaj Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Evt og næste møde

Sagsnr: 21-007773

Sagsfremstilling

Punkter til eventuelt samt fastsættelse af næste mødedato. 

Indstilling

Fastsættelse af næste mødedato for Foreningssamvirket. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der er indkommet en bekymring til formanden om faldende ressourcer i Troldhede, hvilket også får en betydning for foreningslivet i byen. Foreningssamvirket lyttede til bekymringen, men vurderede, at det ikke er et anliggende for Foreningssamvirket. Troldhede kunne med fordel kontakte kommunens landdistriktskoordinatorer, der har stor fokus på udviklingen i landsbyerne.

Det blev besluttet, at administrationen udsender en doodle til alle i Foreningssamvirket, således at der kan findes en dato til næste møde.

Fraværende
 • Claus Dal Jensen
 • Piet Egmuth
 • Kenneth Mølholm
 • Kaj Christiansen
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing