Nationalpark Skjern Å

Der er igangsat en ny proces til realisering af Nationalpark Skjern Å.

Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune har etableret et sekretariat, som i perioden 2017-2018 skal undersøge mulighederne for at udarbejde et nyt forslag med lokal opbakning til en nationalpark med udgangspunkt i arealerne ved Skjern Å.

I første omgang skal der fokuseres på indholdet af Nationalparken og en fælles drøftelse af, hvad vi vil med den. Når der er enighed omkring indholdet, så kan der tages hul på en snak om selve grænsedragningen.  

Det prioriteres højt at inddrage alle interessenter i det videre arbejde. Her vil medlemsskaren af de Grønne Råd være centrale.

51 interessenter deltog på en inspirationstur til Nationalpark Vadehavet d. 3. april 2017.

Læs mere og se billeder fra turen her.

26. + 29. juni 2017: Samtalesaloner om FRIVILLIGHED

Uge 39/40 2017: Samtalesaloner om MULIGHEDER

24. september 2017: Skjern Å-Dag

Ønsker du yderligere oplysninger om processen er du velkommen til at kontakte projektleder Jakob Albæk, Ringkøbing-Skjern Kommune, tlf.: 22 10 87 72, mail: jakob.albak[mail]rksk.dk eller Louise Berg Hansen, Herning Kommune, tlf.: 96 28 81 44, mail: ngolh[mail]herning.dk

Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

T:    99 74 15 15
E:    land.by.kultur[mail]rksk.dk