Ansøgning om tilladelse til anlæg eller ændring af søer og vandhuller

Udfyld felterne omhyggeligt og vedhæft en tegning på et kort, hvor søens eller vandhullets placering og form tydeligt fremgår. Eventuelle tilløb og afløb skal også markeres nøjagtigt. Angiv gerne placering for opgravet materiale.

Når du har det hele med, trykker du "Send". Der kan gå lidt tid, inden du som ansøger modtager en kvitteringsmail.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing