Åben Skole

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at være med til at fremme samarbejde og partnerskaber mellem skoler og dagtilbud og lokalsamfundet til gavn for elevernes læring og trivsel samt variation i undervisningen.

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at være med til at fremme samarbejde og partnerskaber mellem skoler og dagtilbud og lokalsamfundet til gavn for elevernes læring og trivsel samt variationen i undervisningen.

”Åben Skole – RKSK” er en hjemmeside, en digital formidlingsplatform, der skal være med til at understøtte arbejdet med åben skole ifølge folkeskolereformen inden for områderne kultur, natur, miljø, erhverv, foreninger, organisationer og innovation. Formidlingsplatformen er et website, der skal åbne skolen ud mod lokalsamfundet og lukke lokalsamfundet ind i skolen.

Ringkøbing-Skjern Kommune har en bred vifte af eksterne læringstilbud samt formelle og uformelle læringsmiljøer. Det drejer sig om statslige og kommunale videns- og kulturinstitutioner, men også private organisationer, foreninger og erhverv tilbyder læringsmiljøer og læringstilbud, som kan fremme børns læring.

Disse læringstilbud vil vi gerne formidle til skoler, lærere og elever på et website aaabenskole.rksk.dk.

Folder om Åben Skole.

Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole
Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole
Ladegårdsvej 5
6920 Videbæk

T:    40 41 41 13
E:    ungdomsskolen[mail]rksk.dk