Borgermøde om skolerne i Skjern


Torsdag den 30. marts 2017 havde Børne- og Familieudvalget borgermøde om skolerne i Skjern.

Børne- og Familieudvalget ville gerne høre borgernes mening om fremtiden for skolerne i Skjern.

I Skjern er der tre kommunale skoler: Kirkeskolen, Amagerskolen og Skjernåskolen. Kirkeskolen og Amagerskolen er begge 0. – 9. klasseskoler og fungerer også som overbygningsskoler for skolerne i Faster, Rækker Mølle, Borris og Stauning.  Skjernåskolen, som er nabo til Amagerskolen, er en specialskole for elever fra hele kommunen.

Det antal er der ingen aktuelle planer om at ændre på. Af flere grunde kan der dog være behov for allerede nu at tage en diskussion om, hvordan skolerne skal udvikle sig i fremtiden.

I dag har man pladsproblemer særligt på Kirkeskolen og Skjernåskolen. På længere sigt vil et fald i antallet af elever måske betyde, at man kan bruge de nuværende lokaler på en anden måde end i dag.
Under alle omstændigheder er skolernes indretning ikke så tidssvarende, som den har været. Der er stadig brug for almindelige klasselokaler, men i dag er der også fokus på bevægelse i hverdagen, holdopdelt undervisning, inklusion, lektiecafé, brug af moderne teknologi og på lærernes og pædagogernes muligheder for at forberede sig på skolen.  Spørgsmålet er derfor: Hvordan sikrer vi gode rammer, som understøtter den måde, som man gerne vil undervise på i dag og i fremtiden?

Hvis man vil ændre på rammerne, skal man måske også undersøge, om skolestrukturen skal være den samme som i dag. Skal der f.eks. fortsat være to skoler med 0. -9. klassetrin i Skjern? Og hvis man vil bygge nyt, er det selvfølgelig vigtigt at finde ud af, hvor det skal være og hvad et eventuelt nybyggeri vil betyde for Skjern som by?

Børne- og Familieudvalget forventer ikke, at der hurtigt bliver fundet svar på disse spørgsmål. Der vil gå lang tid, inden man kan gennemføre større ændringer af de fysiske rammer, hvis det er det, der er løsningen. Men netop fordi det er en langvarig proces, var det vigtigt at komme i gang med diskussionen.

For Børne- og Familieudvalget er det afgørende, at borgerne er med i denne proces fra starten. Borgermødet den 30. marts 2017 var det første vigtige skridt og borgernes ideer og forslag herfra vil blive brugt som grundlag for beslutninger om det videre forløb.

Konklusioner fra borgermødet om skolerne i Skjern.

Opsamling af konklusioner/signaler fra drøftelser på borgermødet om skolerne i Skjern.

Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Jens Ole Koch
Jens Ole Koch
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk