Hvad er CoronaMotionsMakkere?

CoronaMotionsMakkere er et makkerskab bestående af en frivillig og en person, som er særligt sårbar på grund af corona. Det kan være dig med en kronisk sygdom, høj alder, dig med en udviklingsforstyrrelse, psykisk lidelse eller et meget begrænset netværk.

Tanken er, at det kan være vanskeligt at komme ud at gå eller cykle, hvis der ikke er et formål med turen. Men hvis man har nogen at gå eller cykle sammen med bliver det både lettere og mere meningsfuldt at komme afsted. 

Som udgangspunkt tilmelder du dig til én gå- eller cykeltur med én person. Hvis du efter din første tur gerne vil på en tur mere, skal du tilmelde dig igen. Det kan også være, at du og din CoronaMotionsMakker selv beslutter jer for, at I gerne vil mødes igen til endnu en gå- eller cykeltur. 

CoronaMotionsMakker-projektet med matching af borgere forventes at foregå indtil 1. september 2020.