Hvad er en kvalitetsstandard?

En kvalitetsstandard giver dig som borger et overblik over omfang og niveau af den hjælp, der tilbydes fra kommunen.

Kvalitetsstandarden skal sikre, at det er tydeligt for både dig som borger og for kommunens medarbejdere, hvilket serviceniveau, som politikerne har fastlagt i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Konkret beskriver kvalitetsstandarderne, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at blive visiteret til en ydelse i Ringkøbing-Skjern Kommune, ligesom de beskriver, hvad ydelsen indeholder.

I kvalitetsstandarden kan du bl.a. læse om alkoholbehandling, genoptræning, kompressionsstrømper, madservice, plejehjems ophold, personlig og praktisk hjælp osv. Du kan her læse kvalitetsstandarden for Sundhed og Omsorg

Dokumentet overholder ikke kravene til webtilgængelighed. Har du brug for at få dokumentet gennemgået pga. den manglende webtilgængelighed, så bedes du kontakte Sundhed og Omsorg,
Kirsten Bjerg på telefon: 99 74 12 43  eller mail: kirsten.bjerg[mail]rksk.dk

Kontaktoplysninger
Sundhed og Omsorg

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing