Hvad er en kvalitetsstandard?

En kvalitetsstandard giver dig som borger et overblik over omfang og niveau af den hjælp, der tilbydes fra kommunen.

Kvalitetsstandarden skal sikre, at det er tydeligt for både dig som borger og for kommunens medarbejdere, hvilket serviceniveau, som politikerne har fastlagt i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Konkret beskriver kvalitetsstandarderne, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at blive visiteret til en ydelse i Ringkøbing-Skjern Kommune, ligesom de beskriver, hvad ydelsen indeholder.

I kvalitetsstandarden kan du bl.a. læse om alkoholbehandling, genoptræning, kompressionsstrømper, madservice, plejehjems ophold, personlig og praktisk hjælp osv. Du kan her læse kvalitetsstandarden for Sundhed og Omsorg

Dokumentet overholder ikke kravene til tilgængelighed. Har du brug for at få dokumentet gennemgået pga. den manglende tilgængelighed, så bedes du kontakte Sundhed og Omsorg.
Kirsten Bjerg på telefon: 99 74 12 43  eller mail: kirsten.bjerg[mail]rksk.dk

Kontaktoplysninger
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    9974 2424
E:    post[mail]rksk.dk