Færdsel på isen

Det er som udgangspunkt ulovligt at færdes på isen medmindre, isen er meldt sikker.

Midt- og Vestjyllands Politi har bemyndiget Ringkøbing–Skjern Kommune til at iværksætte

midlertidige foranstaltninger vedrørende færdsel på isen. Det betyder, at

  1. Det er forbudt at færdes på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder i Ringkøbing –Skjern kommune.
  1. Forbuddet gælder ikke, hvor der ved opslag er bekendtgjort, at færdsel på isen er tilladt.

 

Følgende steder vil istykkelsen blive målt, og der vil ved skiltning blive bekendtgjort, når isen er sikker at færdes på:

  • Borgmesterhavnen i Ringkøbing
  • Søen ved Fredensgade i Skjern
  • Sandgårdsøen i Tarm
  • Surf plads syd i Årgab

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing