Ansatte og rekruttering 

Har din virksomhed behov for rekruttering, opkvalificering eller fastholdelse af medarbejdere, kan Jobcenter Ringkøbing-Skjern hjælpe din virksomhed.

Virksomhedsservice står klar til at give din virksomhed en kvalificeret og tværgående service.

Brug virksomhedstelefonen 99 74 12 24 eller send en mail til Jobcentrets virksomhedsservice

Vi kan hjælpe, hvis:
•    Din virksomhed har behov for nye medarbejdere
•    Dine medarbejdere har behov for kurser og efteruddannelse
•    Din medarbejder er syg
•    Din virksomhed vil tage et socialt ansvar
•    I vil have fordelene ved et tæt samarbejde med Jobcentret

Læs mere om de forskellige muligheder

Spar tid og ressourcer - Spar stillingsopslaget
Lad os formidle kontakten til ledige kandidater med de rigtige kvalifikationer.

Jobcenter Ringkøbing-Skjern hjælper med at finde de bedste match blandt kommunens ledige borgere til din virksomheds behov og vi tilbyder:
•    Udsøgning blandt ledige ud fra din jobprofil
•    Tilbud om screening, inden relevante CV'er sendes ud til din virksomhed
•    Opslag på Jobnet.dk, enten med navn eller som anonym virksomhed

Kontakt Virksomhedsservice på telefon 99 74 12 24 eller send en mail til Jobcentrets virksomhedsservice 

Samarbejdet er uden omkostninger for din virksomhed, og Jobcenter Ringkøbing-Skjern kan bidrage med et stort kendskab til ledige kandidater fra de fleste brancher.

Vi tror på, at samarbejde, klare aftaler og forventningsafstemning, går forud for en god rekruttering.
Så kontakt vores konsulenter omkring jeres behov, og aftal, hvordan vi bedst kan hjælpe jer. 

Virksomhedspladser til flygtninge
Jobcentret kan hjælpe med at rekruttere nytilkomne flygtninge eller familiesammenførte, som er omfattet af integrationsprogrammet.
En virksomhed, som har ansat en udlænding i et IGU-forløb, kan få udbetalt en bonus fra staten. 
Læs om andres erfaringer, integrationsgrunduddannelsen og bonusordningen her.

Brug for en forsker eller en højtuddannet?
Så er der hjælp at hente hos InnoBooster. 
Med InnoBooster kan små og mellemstore virksomheder med gode ideer, få støtte til at udarbejde en innovationsplan baseret på en idé og bruge planen til at søge om tilskud til at gennemføre det innovationsforløb, der skal til for at gøre ideen virkelig. Det er Innovationsfonden, der administrerer ordningen.

Få tilskud til at ansætte en medarbejder på nedsat tid eller i en begrænset periode.
Netop nu står en lang række stærkt motiverede ledige klar til at gøre en ekstra indsats og gribe chancen for at vise, hvad de kan.
Herunder kan du læse om de forskellige muligheder og redskaber til opkvalificering.

Jobrotation
Faglige kompetencer er brændstof til arbejdslivet. Tænk over, om det er tid til at få tanket op på kvalifikationerne i virksomheden og skærpet konkurrenceevnen. Du kan få støtte til at ansætte en vikar, når en medarbejder skal på efteruddannelse. 

Job med løntilskud
Ansæt en ledig med tilskud i op til 6 måneder og få refunderet dele af lønnen for en periode. Det giver god tid til oplæring og til at få et solidt indtryk af såvel faglige som personlige kompetencer.

Virksomhedspraktik 
Få en fleksibel start, når du søger nye medarbejdere. Det er en mere uforpligtende måde at afprøve kemien og et mach på, da samarbejdet kan afbrydes når som helst, hvis det ikke fungerer.

Voksenlærling 
Løft en ufaglært medarbejder til faglært, eller ansæt en ledig ufaglært som voksenlærling - i begge tilfælde med økonomisk støtte fra Jobcenter Ringkøbing-Skjern

Isbryderordningen
Mange med funktionsnedsættelse har ofte haft begrænsede muligheder ift. andre for at få relevant erhvervserfaring før, under eller efter uddannelsen. Derfor har de brug for en ekstra håndsrækning. 

KUBE samarbejdet
Jobcenter Ringkøbing-Skjern deltager i et samarbejde med erhvervscentret og uddannelsescentret. Samarbejdet hedder KUBE (Koordineret indsats mellem Uddannelsescentret, Beskæftigelse og Erhvervscentret), hvor der laves sambesøg for at give virksomhederne en samlet information om ordningerne. KUBE er endvidere behjælpelig med igangsættelse af forløbene.

Jobcenter Ringkøbing-Skjern kan hjælpe din virksomhed og dine medarbejdere både før, under og efter et sygdomsforløb.

Sygedagpengerefusion
Er du arbejdsgiver og udbetaler du løn til en sygemeldt medarbejder, skal du anmelde sygefravær og søge om sygedagpengerefusion hos Nemrefusion. 
Arbejdsgiveren har ret til at få udbetalt de sygedagpenge, som lønmodtageren ellers ville have ret til fra kommunen. 

Som arbejdsgiver kan I have stor gavn af at sætte fokus på forebyggelse af sygemeldinger og på fastholdelse af jeres medarbejdere. 
Læs mere om fastholdelse af en medarbejder, der har svært ved at varetage sit arbejde på grund af sygdom eller handicap.

Før sygemelding
Jobcenter Ringkøbing-Skjern kan hjælpe din virksomhed med en forebyggende indsats for at sikre fastholdelse af medarbejdere.

Sygedagpengerefusion under sygemelding
Er du arbejdsgiver og udbetaler du løn til en sygemeldt medarbejder eller er du selv er syg, skal du anmelde sygefravær og søge om sygedagpengerefusion hos Nemrefusion. 

Efter sygemelding
Efter en sygemelding kan Jobcenter Ringkøbing-Skjern hjælpe din virksomhed med at fastholde dine medarbejdere og undgå gentagne sygemeldinger.

Refusion af løntilskud
Se hvordan du indberetter løntilskud til henholdsvis fleksjob og førtidspensionister (skånejob) digitalt via virk.dk.

Jobcenter Ringkøbing-Skjern kan tilbyde:
- Professionel vejledning i at fastholde medarbejdere
- Vejledning om forløb, støtteordninger, arbejdspladsindretning og arbejdsredskaber
- Bevilling af personlig assistance og hjælpemidler
- Vejledning om regler vedr. syge- eller raskmelding, virksomhedsrevalidering og §56 aftale 

Kontakt Jobcentrets virksomhedsservice og hør hvilke støttemuligheder, din arbejdsplads kan få glæde af på  tlf. 99 74 12 24 eller send en mail til  Jobcentrets virksomhedsservice.

Kontakt Ydelseskontoret på tlf. 99 74 30 00 eller send en mail til Ydelseskontoret, hvis du har spørgsmål til sygedagpengerefusion.

Jobcentrets virksomhedsservice
Jobcentrets virksomhedsservice
Finderupsvej 9
6900 Skjern

T:    99 74 12 24
E:    brugjobcentret[mail]rksk.dk