Løntilskud til ansættelse i offentlige virksomheder

Ansæt en ledig med tilskud i op til 6 måneder og få refunderet dele af lønnen

Med løntilskudsordningen kan I ansætte en ny medarbejder med reduceret lønudgift for en periode. Det giver god tid til oplæring og til at få et solidt indtryk af såvel faglige som personlige kompetencer.
Ansættelse af ledige i job med løntilskud kan også give ekstra ressourcer til at afprøve eller udvikle nye forretningsområder, som det ellers kan være svært at få tid og overskud til.
Det er målet, at medarbejderen får opkvalificeret sine kompetencer og efter løntilskudsperioden enten bliver ansat på ordinære vilkår eller indgår en uddannelsesaftale med virksomheden – fx som voksenlærling.

Fordelene ved løntilskud

 • Offentlige virksomheder er ikke kun stat, regioner og kommuner. Det er også alle organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis driftsudgifter dækkes med mindst 50% af offentlige midler. 
 • Inden et løntilskudsforløb kan sættes i gang, skal både løntilskudspladsen og den ledige godkendes af jobcenteret. 
 • Der skal være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere, når virksomheden ansætter en person i jobtræning med løntilskud, og der skal være et rimeligt forhold mellem ansatte med og uden tilskud.
 • Løn- og arbejdsvilkår skal generelt følge overenskomsten på området. Der er dog en fast timesats for lønnen som er 122,80 kr. pr. time (2016) (*).
 • Den ledige kan højest få løn, der svarer til pågældendes aktuelle individuelle forsørgelsesniveau (dagpenge, kontanthjælp…). Arbejdstiden fastsættes under hensyn hertil og for hele løntilskudsperioden. 
 • Virksomheden udarbejder en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev med beskrivelse af løn- og arbejdsvilkår og den forventede tilskudsperiode. Jobcenteret bistår gerne. 
 • Lønnen udbetales af den offentlige arbejdsgiver, der modtager et løntilskud på 109,06 kr. pr. time. (2016) (*) på månedsvis bagud. 
 • En ledig, som ansættes hos en offentlig arbejdsgiver, kan få befordringsgodtgørelse. Godtgørelsen søges i a-kassen. 
 • Ansættelse i offentligt løntilskud kan for forsikrede ledige max. vare 4 mdr. hos samme arbejdsgiver. For kontanthjælpsmodtagere er den max. periode på 6 mdr. Der kan for visse andre målgrupper (fx førtidspensionister, revalidender m.fl.) aftales længere forløb.
 • Jobcenteret kan ved siden af løntilskuddet bevilge et tilskud til en medarbejder eller ekstern konsulent, som varetager opgaven med introduktion og særlig individuel støtte til en ledig med særligt behov for introduktion, vejledning eller oplæring. 
 • Jobcenteret kan yde tilskud til hjælpemidler i form af undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. 
 • Ansatte med løntilskud er omfattet af samme lovgivning som ordinært ansatte.

Du kan nemt og hurtigt oprette løntilskud til med selv-betjeningen i toppen af denne side. 
Ansøgningen går gennem VITAS via virk.dk.
VITAS er en digital løsning, der hjælper dig gennem hele processen og samler alle dine vigtige dokumenter og aftaler ét sted.

Det er også muligt at anvende den blanket som du finder her
Skulle du have yderligere spørgsmål, er du meget velkomne til at kontakte os på mail Jobcenter Ringkøbing-Skjern eller bruge den direkte virksomhedstelefon: 9974 1224

Jobcenter Ringkøbing-Skjern
Jobcenter Ringkøbing-Skjern
Finderupsvej 9
6900 Skjern

T:    99 74 30 00
E:    jobcenter[mail]rksk.dk