12. april 2017

Ny pulje skal styrke sammenhængskraften

Ny pulje skal styrke sammenhængskraften

Har du et projekt, som øger sammenhængskraften, så har kommunen en ny pulje, som kan give projektet vinger i form af udlodninger på op til 25.000 kroner.

-Vi har et ildsjælemiljø, som lægger en iderigdom uden sidestykke for dagen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er dem, som vi rigtig gerne vil hjælpe lidt på vej, fortæller sammenhængskraftskoordinator Jens Bjerregaard, som er rigtig glad for at puljen nu ser dagens lys.

Sammenhængskraftspuljen skal støtte op om borgerdrevne initiativer, der går nye veje i forhold til at øge sammenhængskraften i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Sammenhængskraftspuljen kan give op til 25.000 kroner til et projekt afhængigt af, hvor vidt projektet spænder.

- Sammenhængskraft i et samfund er en underlig størrelse. Alle taler om den, og alle synes at den er særdeles vigtig og fordrende for vækst og udvikling. På samme tid er sammenhængskraften også uhyre svær at sætte på formel, siger Jens Bjerregaard, og kaster sig alligevel ud i en definition:

- Når vi i Ringkøbing-Skjern Kommune taler om sammenhængskraft, er det med udgangspunkt i tre overordnede dimensioner: tillid, relationer og samarbejdsevne, uddyber han.

Sammenhængskraftpuljen understøtter derfor også projekter, som handler om tillid, relationer og samarbejdsevne gennem brobygning på tværs af områder. Det kan fx være geografiske områder, kulturelle områder eller befolkningsgrupper.

læs mere om puljen og hvordan du søger her: www.rksk.dk/om-kommunen/legater--priser-og-puljer/sammenhaengskraftspuljen  

Kun to overordnede kriterier
-Vi har forsøgt at udforme den simpleste pulje, man overhovedet kan forestille sig. Man sender sin ansøgning via kommunens hjemmeside og bliver projektet så prioriteret, ja så ringer jeg og inviterer mig selv på kaffe, siger Jens Bjerregaard, der glæder sig til at komme rundt og møde borgerne og høre mere om deres projekter.

Tilskudsprocessen omfatter to møder, hvor projektets sammenhængskraftsskabende potentiale afklares i fællesskab mellem ansøger og sammenhængskraft-koordinatoren. Potentialet er afgørende for størrelsen af tildeling fra puljen. Der er plads til stor iderigdom, men der to kriterier, som projektet skal opfylde:

- Projektet skal komme borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune til gode.

- Projektet skal have et tydelig præg af brobyggende og sammenhængskraftsfremmende aktiviteter.

Ansøgningsfrister
Den 15. i hver måned (Dog ikke i juli og december måned) Søg her: www.rksk.dk/om-kommunen/legater--priser-og-puljer/sammenhaengskraftspuljen 

Fakta
Sammenhængskraftspuljen er en målrettet indsats i Strategi og Handlingsplanen for Sammenhængskraft.