26. januar 2016

Japansk besøg i Ringkøbing-Skjern før sommeruniversitet

Japansk besøg i Ringkøbing-Skjern før sommeruniversitet

En delegation på fire personer fra det japanske Hokkaido University (HU) kommer torsdag den 28. januar til Ringkøbing-Skjern Kommune. 

De fire japanske universitetsfolk vil besøge Innovest, Skjern Å og Vestjysk Landboforening, forud for planlægningen af et muligt dansk-japansk sommer-universitet i kommunen.

Årsagen til japanernes interesse er den danske indsats for at begrænse udledningen af kvælstof fra landbruget til vandmiljøet og processerne ved et bæredygtigt landbrug.

- Det er meget spændende, at et japansk universitet er interesseret i, hvordan vores landbrug arbejder med bæredygtighed og begrænsning af udledning af kvælstof. Besøget i denne uge er en sondering af mulighederne for at realisere et dansk-japansk sommeruniversitet her i kommunen. Jeg håber og tror, at vi sammen med vores samarbejdspartnere kan få en aftale på plads med japanerne, siger formand for kommunens Videnudvalg, Bent Brodersen.

- Hokkaido University har i flere omgang besøgt Danmark, og vi har længe haft en rigtig god dialog omkring forskellige projekter. Derfor var det oplagt at kontakte Ekstern Udvikling ved Ringkøbing-Skjern Kommune da vi kunne se et match imellem vores kursus-koncept, Hokkaido University og den viden og erfaring Ringkøbing-Skjern har, udtaler Hisamitsu Takai, seniorkonsulent og partner hos Takaisan ApS, som har specialiseret sig i dansk-japanske projekter. 

Samarbejdet består også af Aarhus Universitets Summer University Program, og derfor har samarbejdet fået navnet AU-HU Joint Summer University.

Perfekte rammer for et sommer-universitet

- Med Innovest har vi de perfekte rammer for et sommer-universitet, så vi var ikke længe om at beslutte os for at gå med i samarbejdet, siger Bent Brodersen.

Hvis alt går vel, bliver sommeruniversitetet en realitet fra sommeren 2017 med deltagere fra både AU og HU - og med kommunen som vært.

Innovest lægger lokaler til forelæsninger, projektarbejde og studier, hvor de studerende får en uge til at fordybe sig i begrænsning af udledning af kvælstof i naturen og processerne ved et mere bæredygtigt landbrug.

Vestjysk Landboforening er trådt ind i samarbejdet og vil varetage dele af undervisningen og formidle kontakt til lokale landmænd og virksomheder, som de studerende skal besøge, for at se hvordan teorierne omsættes til praksis. 

Fredag den 29. januar tager den japanske delegation videre til Foulum (Aarhus Universitet, AU) for at få en introduktion til AU og diskutere sommeruniversitetet med underviserne og ledelsen der.