26. oktober 2020

Vorgod Å

Ringkøbing-Skjern Byråd har den 6. oktober 2020 godkendt forslag til nyt regulativ for Vorgod Å. Forslaget fremlægges i offentlighøring i perioden 26. oktober – 21. december 2020. Forslaget er udarbejdet i henhold til vandløbslovens §12 samt bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb og omfatter kun strækningen mellem station 6.976 og 44.528 fra tilløbet af Mølsted Bæk til udløbet i Skjern Å.

Fra st. 6976 og st. 7548 ligger vandløbet i kommunegrænsen mellem Herning og Ringkøbing-Skjern Kommune, og fra st. 7548 ligger vandløbet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Regulativet indeholder bestemmelser om genoptagelse af grødeskæring på strækningen fra 6.976 – 30.819, hvor der ikke siden 2007 er foretaget grødeskæring. Endvidere er standardteksten i samtlige andre vandløbsregulativer i Ringkøbing-Skjern Kommune efter politisk ønske udeladt:” hvis de miljømæssige forhold taler for det, og det ikke er i strid med, eller til væsentlig gene for de afvandingsmæssige forhold, kan grødeskæring undlades helt eller delvist”

Forslag til regulativ, redegørelse samt kortbilag er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Evt. indsigelser og ændringsforslag skal være modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune senest den 21. december 2020 og kan sendes til land.by.kultur@rksk.dk eller til Land, By og Kultur, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Spørgsmål om regulativforslaget kan rettes til Ove Mortensen på telefon 99741277.

Her kan du se et følgebrev