11. september 2023

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning af revision af kommuneplanens retningslinjer vedrørende vindmøller, solceller og biogas

Ringkøbing-Skjern Kommune skal i gang med at revidere kommuneplanens retningslinjer vedrørende vindmøller, solceller og biogas. Byrådet ønsker med revisionen af retningslinjerne at sikre, at solcelleanlæg, vindmøller og biogasanlæg placeres og udformes mest hensigtsmæssigt. Byrådet har netop vedtaget Plan- og Udviklingsstrategien, som sætter retning for den fremtidige planlægning for energianlæg i det åbne land. For at udmønte strategien i konkrete projekter, er der behov for at opdatere kommuneplanens retningslinjer for solceller, vindmøller og biogasanlæg.

Her kan du se annonce

Her kan du se debatoplæg