29. august 2018

Salg af Åboulevarden 57, Tarm

Ringkøbing-Skjern Kommune udbyder hermed Åboulevarden 57, Tarm til salg. Grunden har et registreret areal på 1912 m² og er - via lokalplan nr. 51 for et område ved Skjernvej og Vejlevej i Tarm - udlagt til erhvervsformål.

Grunden udbyder vi til en mindstepris på 50 kr. pr. m². Denne pris er inklusiv moms, men eksklusiv tilslutning til forsyning med el, vand, varme og kloak. Arealet sælges for højeste bud over mindsteprisen.

Salget af grunden starter fredag den 14. september 2018, kl. 12.00. Tilbud modtager vi indtil grunden er solgt.

For salget gælder følgende vilkår:

  • Sælger er ikke forpligtet til at sælge ejendommene, heller ikke selv om bud måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene, men forbeholder sig ret til eventuelt at forkaste samtlige tilbud, frit at vælge mellem disse eller søge at opnå overbud.
  • Købstilbud er fortrolige, indtil der er indgået købsaftale.
  • Køber skal respektere salgsvilkår vedtaget af Ringkøbing-Skjern Byråd, samt de deklarationer som er eller måtte være at tinglyse på grundene.

Yderligere oplysninger om grundene kan du få ved:

Team Jura, Ringkøbing Skjern kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
Tlf.: 99 74 13 19 og 99 74 10 29

Salgsbetingelser Åboulevarden 57, Tarm