30. maj 2018

Salg af grund beliggende Teglgårdsvej 10, Foersum

Ringkøbing-Skjern kommune udbyder hermed Teglgårdsvej 10, Foersum, 6880 Tarm til salg

Grunden, der har et samlet areal på 1.016 m² udbyder vi til en pris på 30 kr. pr. m². Prisen er inklusiv moms, men eksklusiv eventuelle tilslutningsbidrag til diverse forsyningsselskaber.

Grunden sælger vi for højeste bud over mindsteprisen.

Salget af grunden starter mandag 11. juni 2018 kl. 12.00. Vi modtaget tilbud indtil grunden er solgt.

Køber skal respektere de for området gældende salgsvilkår vedtaget af Ringkøbing-Skjern Byråd, samt tinglyste deklarationer.

Kommunen forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.

Yderligere oplysninger kan du få ved henvendelse til:

Team Jura
Ringkøbing Skjern kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
Tlf.: 99 74 13 19 og 99 74 10 29

Salgsbetingelser Teglgårdsvej 10, Foersum
Tilbudsblanket Teglgårdsvej 10, Foersum