10. oktober 2018

Salg af Hugborgvej 32 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Kommune udbyder hermed Hugborgvej 32 i Ringkøbing til salg. Grunden har et registreret areal på 1200 m² og er - via lokalplan nr. 01.062 for et område til erhvervsformål Nord for Herningvej i Ringkøbing - udlagt til erhvervsformål.

Grunden udbyder vi til en mindstepris på kr. 168 kr. pr, m². Denne pris er inklusiv moms, tilslutning til forsyning med kloak, men eksklusiv tilslutning til el, vand og varme. Arealet sælger vi for højeste bud over mindsteprisen.

Salget af grunden starter fredag den 2. november2018, kl. 12.00. Tilbud modtager vi indtil grunden er solgt.

For salget gælder følgende vilkår:

  • Sælger er ikke forpligtet til at sælge ejendommene, heller ikke selv om bud måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene, men forbeholder sig ret til eventuelt at forkaste samtlige tilbud, frit at vælge mellem disse eller søge at opnå overbud.
  • Købstilbud er fortrolige, indtil der er indgået købsaftale.
  • Køber skal respektere salgsvilkår vedtaget af Ringkøbing-Skjern Byråd, samt de deklarationer som er eller måtte være at tinglyse på grundene.

Yderligere oplysninger om grunden kan du få ved henvendelse til:

Team Jura, Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
Tlf.: 99 74 13 19 og 99 74 10 29

Salgsbetingelser Hugborgvej 32, Ringkøbing
Købsaftale Hugborgvej 32, Ringkøbing
Databeskyttelse ved køb af byggegrund