Ringkøbing-Skjern Kommunes covid-19 billede - dekorativt billede

Bemærk:
Som et led i håndtering af COVID-19 er der ikke adgang for tilhørere i byrådssalen til byrådsmøderne.
Det er muligt at se byrådsmødet live her 
eller på Ringkøbing-Skjern Kommunes Facebook side 

Referat: 7. februar 2019 kl. 18:30

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Jens Erik Damgaard
 • Jørgen Byskov
 • Trine Ørskov
 • John G. Christensen
 • Søren Elbæk
 • Hans Østergaard
 • Jens S. Højland
 • Kristian Bøgsted
 • Helge Albertsen
 • Hans Pedersen
 • Pia Vestergaard
 • Lennart Qvist
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Hanne Simonsen
 • Niels Rasmussen
 • Bjarne Svendsen
 • Gitte Kjeldsen
 • Linda Nielsen
 • Svend Boye Thomsen
 • Lise Juhl Hansen
 • Benjamin Morthorst
 • Jesper Lærke
 • Jakob Agerbo
 • Kristian Andersen
 • Erik Viborg
 • Jørgen Rabjerg
 • Iver Enevoldsen
 • Irene Lund Pederen
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Pia Vestergaard ()
 • Hans Pedersen ()
 • Kristian Bøgsted ()
 • Jakob Agerbo ()
 • Gitte Kjeldsen ()
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Prioritering af udlæg og omplacering af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Sagsnr: 19-000115

Sagsfremstilling

Med ændring af Planloven benyttede Ringkøbing-Skjern Kommune sig af muligheden for udlæg og omplacering af ubebyggede sommerhusgrunde. 

Det resulterede i, at der i efteråret 2017 blev ansøgt om mulighed for udlæg af 515 nye sommerhusgrunde, hvoraf 500 ønskes tildelt Søndervig Feriepark (se bilag 1) og 15 sommerhusgrunde ønskes tildelt Vedersø Klit (se bilag 2). 

Erhvervsstyrelsen har den 21. december 2018 fremsendt tilsagnsbrev om, at det er besluttet, at Ringkøbing-Skjern Kommune får tildelt 483 sommerhusgrunde i det kommende landsplandirektiv under forudsætning af, at der tilbageføres 187 eksisterende ubebyggede sommerhusgrunde. Se mere herom i bilag 3.

Eksisterende ubebyggede sommerhusgrunde som skal tilbageføres:

 • Bork Havn - 62 sommerhusgrunde
 • Skaven - 15 sommerhusgrunde
 • Stauning Strand - 10 sommerhusgrunde
 • Vedersø Klit - et areal svarende til 100 sommerhusgrunde 

Erhvervsstyrelsen har med tilsagnsbrevet af 21. december 2018 bedt Ringkøbing-Skjern Kommune om at prioritere, hvorledes de 483 sommerhusgrunde ønskes realiseret med det kommende landsplandirektiv. Fristen for tilbagemelding er den 8. februar 2019.

Administrationen indstiller derfor, at det besluttes om de 483 sommerhusgrunde skal forbeholdes Søndervig Feriepark eller om de skal fordeles med 15 sommerhusgrunde til Vedersø Klit og 468 sommerhusgrunde til Søndervig Feriepark.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at tage stilling til, om de tildelte 483 sommerhusgrunde i det kommende landsplandirektiv skal:

1. Tildeles Søndervig Feriepark

Eller

2. Fordeles med 15 sommerhusgrunde til Vedersø Klit og 468 sommerhusgrunde tildeles Søndervig Feriepark.

Økonomiudvalget 08-01-2019
Økonomiudvalget anbefaler, at de tildelte 483 sommerhusgrunde i det kommende landsplandirektiv fordeles med 15 sommerhusgrunde til Vedersø Klit og 468 sommerhusgrunde til Søndervig Feriepark.

Fraværende: Jesper Lærke.

Byrådet 15-01-2019
Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende: Bjarne Svendsen, Iver Enevoldsen, Jakob Agerbo.

Supplerende sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune er efter byrådets beslutning på byrådsmødet den 15. januar 2019, pkt. 4 blevet kontaktet af Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen oplyser i mail af 25. januar 2019 således til kommunen:

"Til jeres orientering har Miljøstyrelsen i forbindelse med sagsbehandling af sommerhusområderne vurderet, at Vedersø Klit ikke bør komme i betragtning som sommerhusområde, ”da området er præget af væsentlige landskabsinteresser”. "

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet på baggrund af oplysningerne fra Erhvervsstyrelsen beslutter, om byrådet ønsker

1. at fastholde byrådets hidtidige beslutning om en fordeling af 15 sommerhusgrunde til Vedersø Klit og 468 sommerhusgrunde til Søndervig Feriepark

Eller

2. at ændre sin beslutning, således de 483 sommerhusgrunde tildeles Søndervig Feriepark.

I fald de 483 sommerhusgrunde tildeles Søndervig Feriepark anbefaler administrationen, at der optages en nærmere dialog med Miljøstyrelsen for at få afklaret forudsætningerne for, at ønsket om 15 sommerhusgrunde ved Vedersø Klit i givet fald kan komme i betragtning ved næste ansøgningsrunde om udlæg af sommerhusgrunde – forventeligt ultimo 2019.

Økonomiudvalgets beslutning vil foreligge til mødet.

Bilag Beslutning

Byrådet besluttede at ændre sin tidligere beslutning, således de 483 sommerhusgrunde tildeles Søndervig Feriepark.

Der optages en nærmere dialog med Miljøstyrelsen for at få afklaret forudsætningerne for, at ønsket om 15 sommerhusgrunde ved Vedersø Klit i givet fald kan komme i betragtning ved næste ansøgningsrunde om udlæg af sommerhusgrunde ultimo 2019.

Fraværende
 • Gitte Kjeldsen ()
 • Henrik Andersen ()
 • Jakob Agerbo ()
 • Kristian Bøgsted ()
 • Hans Pedersen ()
 • Pia Vestergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

3 Gensidig information

Sagsnr:

Kopier link til punktet  -   Print

4: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Gitte Kjeldsen ()
 • Henrik Andersen ()
 • Hans Pedersen ()
 • Kristian Bøgsted ()
 • Jakob Agerbo ()
 • Pia Vestergaard ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing