Dagsordner og referater

Få en samlet oversigt over dette og sidste års åbne dagsordner og referater fra det politisk arbejde i kommunen. Du kan også finde dagsordner og referater fra en del af de råd som kommunen har.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte, det område udvalget hører under

Dagsordner og referater for byrådet og de politiske udvalg

Beskæftigelsesudvalget
Børne- og Familieudvalget
Byrådet
Erhvervs- og Vækstudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget

Dagsordner og referater for andre udvalg, råd og nævn

Frivilligrådet
Handicaprådet
Landdistriktsrådet
Sundhedsrådet
Tilgængelighedsudvalget
Videnudvalget
Ældrerådet

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing