Referat: 14. december 2021 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Konstituerende byrådsmøde

Deltagere

 • Jesper Lærke
 • Hans Pedersen
 • Carsten Bjerg
 • Jørgen Byskov
 • Jakob Agerbo
 • Irene Lund Knudsen
 • Marie Kamp From
 • Susanne Høj
 • Niels Kristian Larsen
 • Henrik Hammelsvang
 • Irvin Christensen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Rita Byskov
 • Hans-Christian Blichfeldt
 • Lise Juhl Hansen
 • Jens Jacob Østergaard
 • Søren Elbæk
 • Jens S. Højland
 • Lennart Qvist
 • Linda Nielsen
 • Niels Rasmussen
 • Erik Viborg
 • Jens Erik Damgaard
 • Dan K. Jørgensen
 • Hans Østergaard
 • Jens Jensen
 • Kristian Andersen
 • Pia Vestergaard

Fraværende

 • Henrik Andersen

Print

Referat

 1. Borgmester
 2. 1. viceborgmester og 2. viceborgmester
 3. Økonomiudvalget
 4. Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget
 5. Teknik- og Miljøudvalget
 6. Børne- og Familieudvalget
 7. Social- og Sundhedsudvalget
 8. Beskæftigelsesudvalget
 9. Kultur- og Fritidsudvalget
 10. Børn og Unge-udvalget
 11. Nationalpark Skjern Å-Udvalget
 12. AFLD
 13. Beboerklagenævn
 14. Bevillingsnævnet
 15. Beredskabskommissionen
 16. Business Region MidtVest
 17. Bygningsforbedringsudvalget
 18. Danske Diakonhjem
 19. Den Erhvervsdrivende Fond Ringkøbing Fjord Innovationscenter
 20. Destination Vesterhavet
 21. Ekspropriationskommissionen (Ekspropriationsprocesloven)
 22. Energnist
 23. FGU Midt-Vest
 24. Fiskeriets Hus - Hvide Sande
 25. Folkeskolernes Samråd
 26. Fonden Naturkraft
 27. Frivilligrådet
 28. Fredningsnævn
 29. FrivilligVest
 30. Grundlisteudvalget
 31. Grønt Fond for Vedersø
 32. Handicapråd for Ringkøbing-Skjern Kommune
 33. Hegnsyn
 34. Hjemmeværnets Distriktsudvalg Midt- og Vestjylland Syd
 35. Huslejenævnet for Ringkøbing-Skjern Kommune
 36. Hvide Sande Havn
 37. Håndboldens Venner - Videbæk
 38. Idrætshaller og kultur- og fritidscentre
 39. Indstillingsudvalget for Grøn Pulje
 40. Kommunernes Landsforening - delegeretmøde
 41. Kommunernes Landsforening -Repræsentantskabet (stedfortræder for borgmesteren)
 42. Kommunernes Internationale Miljøorganisation - KIMO
 43. Kredsråd vedrørende Politiets virksomhed - stedfortræder for borgmesteren
 44. Kulturskolen Ringkøbing-Skjern
 45. Landdistriktsrådet
 46. Lokale Aktionsgruppe - LAG
 47. Midttrafik
 48. Midtjyllands Lufthavn
 49. Overtaksationskommission efter lov om offentlige veje
 50. Ringkøbing K ApS
 51. Ringkøbing Gymnasium
 52. Ringkøbing-Skjern Arbejdskraftsråd
 53. Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd
 54. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
 55. Ringkøbing-Skjern Klimaråd
 56. Ringkøbing-Skjern Museum
 57. Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole
 58. Ringkøbing-Skjern Videnråd
 59. S. A. Skaks Fond
 60. Skatteankenævn
 61. Sluseudvalget for Ringkøbing Fjord (Hvide Sande Slusen)
 62. Spjald Flyveplads
 63. Stauning Lufthavn
 64. Sundhedsrådet
 65. Taksationskommission efter lov om offentlige veje
 66. Taksationskommission vedrørende fast ejendom
 67. Teatret OM
 68. TV MIDTVEST
 69. Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern
 70. Valgbestyrelsen for valg til Europa-Parlamentet
 71. Valgbestyrelsen for valg til Folketinget
 72. Valgbestyrelsen for kommunale valg i Ringkøbing-Skjern Kommune
 73. Vandoplandsstyregruppe
 74. Vedersø Præstegård
 75. Vejledningsudvalget for UU Ringkøbing-Skjern- Ungdommens Uddannelsesvejledning
 76. Vestjysk Gymnasium Tarm
 77. Videbæk Egnsmuseum
 78. Vurderingsankenævn
 79. Vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven
 80. Mødekalender 2022
 81. Underskriftsside
 82. Bemyndigelse til underskrift

Kopier link til punktet  -   Print

1: Borgmester

Sagsnr: 21-020125

Sagsfremstilling

Valg af borgmester for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

På det konstituerende møde vælger byrådet borgmesteren blandt dets medlemmer efter reglerne i lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 1 (flertalsvalg). Valget ledes af det medlem, der har været medlem af byrådet længst og dermed har indkaldt til mødet. 

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) §§ 6, stk. 2 og 24, stk. 1.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kristian Andersen stillede forslag om, at Hans Østergaard vælges som borgmester.

Hans Østergaard blev valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

2: 1. viceborgmester og 2. viceborgmester

Sagsnr: 21-020128

Sagsfremstilling

Valg af 1. viceborgmester og 2. viceborgmester for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. 

Byrådet vælger en 1. og 2. viceborgmester. Viceborgmestrene fungerer i borgmesterens fravær i nævnte rækkefølge. Valget foretages under ét som forholdstalsvalg, jf. lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 3. 

Valget ledes af den nyvalgte borgmester eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet valget af borgmesteren. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) §§ 6, stk. 4-5 og 24, stk. 3.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Søren Elbæk blev valgt som 1. viceborgmester og Kristian Andersen blev valgt som 2. viceborgmester.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Økonomiudvalget

Sagsnr: 21-020138

Sagsfremstilling

Valg af 6 medlemmer ud over borgmesteren til Økonomiudvalget for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. 

Borgmesteren er formand for udvalget, mens de øvrige vælges ved et forholdstalsvalg, jf. lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 3. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) §§ 17, stk. 1, 18, stk. 1, 24, stk. 3, 25, stk. 2, 29, stk. 3 og 29, stk. 5, litra b.

Styrelsesvedtægten for Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Økonomi

Ingen bemærkninger. 

Effektvurdering

ingen bemærkninger. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende blev valgt til udvalget:

Søren Elbæk

Jakob Agerbo

Jens Jacob Østergaard

Niels Rasmussen

Lennart Qvist

Kristian Andersen

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget

Sagsnr: 21-020140

Sagsfremstilling

Valg af 5 medlemmer - udover borgmesteren og 1. viceborgmesteren - til Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. 

1. viceborgmester er formand, og borgmesteren er næstformand, jf. styrelsesvedtægten for Ringkøbing-Skjern Kommune § 13. 

Valget foretages ved forholdstalsvalg, jf. lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 3. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) §§ 17, stk. 1, 24, stk. 3, 27, stk. 1-3, 29, stk. 2 og stk. 5, litra a.

Styrelsesvedtægten for Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende blev valgt til udvalget:

Marie Kamp From

Jens Jensen

Jesper Lærke

Jens Højland

Irvin Christensen

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsnr: 21-020141

Sagsfremstilling

Valg af 7 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. 

Valget foretages ved forholdstalsvalg, jf. lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 3. 

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) §§ 17, stk. 1, 24, stk. 3, 27, stk. 1-3, 29, stk. 2 og stk. 5, litra a. 

Styrelsesvedtægten for Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende blev valgt til udvalget:

Ole Nyholm Knudsen

Hans Pedersen

Niels Rasmussen

Irene Lund Pedersen

Jørgen Byskov

Jens Jacob Østergaard

Rita Byskov

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Børne- og Familieudvalget

Sagsnr: 21-020144

Sagsfremstilling

Valg af 7 medlemmer til Børne- og Familieudvalget for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. 

Valget foretages ved forholdstalsvalg, jf. lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 3.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommuners styrelse (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) §§ 17, stk. 1, 24, stk. 3, 27, stk. 1-3, 29, stk. 2 og stk. 5, litra a.

Styrelsesvedtægten for Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Økonomi

Ingen bemærkninger. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende blev valgt til udvalget:

Kristian Andersen

Henrik Hammelsvang

Carsten Bjerg

Marie Kamp From

Linda Nielsen

Niels Kristian Larsen

Dan K. Jørgensen

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr: 21-020146

Sagsfremstilling

Valg af 7 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. 

Valget foretages ved forholdstalsvalg, jf. lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 3.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) §§ 17, stk. 1, 24, stk. 3, 27, stk. 1-3 og 29, stk. 2 og stk. 5, litra a.

Styrelsesvedtægten for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende blev valgt til udvalget:

Jens Erik Damgaard

Linda Nielsen

Jens Jensen

Rita Byskov

Susanne Høj

Hans-Christian Blichfeldt

Pia Vestergaard

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 21-020148

Sagsfremstilling

Valg af 7 medlemmer til Beskæftigelsesudvalget for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. 

Valget foretages ved et forholdstalsvalg, jf. lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 3. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) §§ 17, stk. 1, 24, stk. 3, 27, stk. 1-3, 29, stk. 2 og stk. 5, litra a.

Styrelsesvedtægten for Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende blev valgt til udvalget:

Lise Juhl Hansen

Carsten Bjerg

Jakob Agerbo

Rita Byskov

Irene Lund Pedersen

Jens Erik Damgaard

Irvin Christensen

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

9: Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr: 21-020149

Sagsfremstilling

Valg af 7 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025. 

Valget foretages ved forholdstalsvalg, jf. lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 3.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) §§ 17, stk. 1, 24, stk. 3, 27, stk. 1-3, 29, stk. 2 og stk. 5, litra a. 

Styrelsesvedtægten for Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende blev valgt til udvalget:

Erik Viborg

Pia Vestergaard

Henrik Andersen

Jesper Lærke

Jens Højland

Henrik Hammelsvang

Susanne Høj

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

10: Børn og Unge-udvalget

Sagsnr: 21-020150

Sagsfremstilling

Valg af 2 byrådsmedlemmer samt personlige stedfortrædere til Børn og Unge-udvalget for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025, der nedsættes efter §§ 18 - 21 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 

Børn og Unge-udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v.

Børn og Unge-udvalget tiltrædes endvidere af 1 byretsdommer, der udpeges af retspræsidenten i retskredsen, og 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af Familieretshuset. 

Børn og Unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af byrådet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 2021) §§ 18 - 21. 

Bekendtgørelse nr. 727 af 10. juli 2019 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene. 

Styrelsesvedtægten for Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende blev valgt til udvalget:

Henrik Andersen (personlig stedfortræder: Jens Erik Damgaard)

Niels Rasmussen (personlig stedfortræder: Pia Vestergaard)

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

11: Nationalpark Skjern Å-Udvalget

Sagsnr: 21-020152

Sagsfremstilling

Valg af 3 medlemmer til Nationalpark Skjern Å-Udvalget. 

I forbindelse med processen frem mod etablering af Nationalpark Skjern Å har byrådet besluttet at nedsætte et Nationalparkudvalg efter lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4. 

Udvalgets opgaver er:

 • at vedtage en klar politisk vision for Nationalpark Skjern Å, som en naturlig del af visionen om Naturens Rige
 • at sikre retningen i udviklingen af projektet
 • at skabe lokalt politisk ejerskab i det samlede byråd
 • at skabe stærke relationer til nationale beslutningstagere både til det landspolitiske og til interesseorganisationerne
 • at indstille det endelige beslutningsgrundlag om nationalparkens udformning
 • at sikre økonomien i det fremtidige projekt ved bl.a. at have løbende dialog med fonde.

Udvalget refererer direkte til Økonomiudvalget. 

Der udpeges 3 byrådsmedlemmer, hvoraf en er formand for udvalget. 

Desuden består udvalget af 1 politiker fra Herning byråd, 1 repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening, 1 repræsentant fra Vestjysk Landboforening, 1 repræsentant fra Friluftsrådet og 4 borgerrepræsentanter. 

 

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) § 17, stk. 4.

Økonomi

Ingen bemærkninger. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende blev valgt til udvalget:

Hans Østergaard

Kristian Andersen

Søren Elbæk

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

12: AFLD

Sagsnr: 21-020156

Sagsfremstilling

Valg af 1 byrådsmedlem og 1 suppleant for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. 

AFLD er et fælleskommunalt interessentselskab, som varetager affaldsrelaterede opgaver for ejerkommunerne. Selskabets ejerkommuner er Billund, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Varde.

Af vedtægterne for AFLD I/S fremgår, at "Selskabet ledes af en bestyrelse, der er udpeget af ejerkommunerne, for en periode, der svarer til den kommunale valgperiode. Hver ejerkommune udpeger et bestyrelsesmedlem og en suppleant herfor, som begge skal være medlem af kommunalbestyrelsen hos ejerkommunen". 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægter for AFLD I/S.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ole Nyholm Knudsen blev valgt (suppleant: Niels Rasmussen)

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

13: Beboerklagenævn

Sagsnr: 21-020157

Sagsfremstilling

Valg af 3 medlemmer og suppleanter til Beboerklagenævnet i Ringkøbing-Skjern Kommune for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer i almene boligorganisationer m.v. vedrørende nærmere angivne forhold. Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af Transport- og Boligministeriet (nu Indenrigs- og Boligministeriet) efter indstilling fra byrådet. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer, bolig- eller lejeorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. De to andre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. 

Findes der ikke større lejerforeninger i kommunen, eller afgiver disse ikke inden en af byrådet fastsat frist indstilling om et medlem til nævnet, foretager byrådet valg af et sagkyndigt medlem, der skal være lejer, men ikke tillige udlejer. Findes der kun én almen boligorganisation, der har afdelinger i kommunen, udpeges et medlem efter indstilling fra landsdækkende organisationer af udlejere af alment byggeri i stedet for et medlem udpeget efter indstilling fra den pågældende almene boligorganisation. 

I sager efter lovens kapitel 13 tiltrædes nævnet af en person, der er kyndig med hensyn til sociale forhold, som også udpeges af byrådet. Pågældende har ikke stemmeret. 

Der vælges en suppleant for hvert af medlemmerne og den socialt sagkyndige. 

Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i lejelovens § 109, stk. 2 og 3, bortset fra  betingelsen om dansk indfødsret. De pågældende skal således være myndige og uberygtede, ikke under værgemål og ikke under konkurs. 

 

 

 

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Almenlejelovens §§ 96 - 98

Lejelovens § 109

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 indstiller til Transport- og Boligministeriet, at   

 • Lisbeth Bisgaard indstilles som formand for beboerklagenævnet
 • Christoffer de Paoli indstilles som suppleant for formanden for beboerklagenævnet

Administrationen indstiller videre, at byrådet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 udpeger følgende medlemmer og suppleanter til beboerklagenævnet:

Efter indstilling fra LLO:

 • Lars Dohn (medlem)
 • Hans Agerup (suppleant)

Efter indstilling fra BL - Danmarks Almene Boliger:

 • Jørgen Bitsch (medlem)
 • Lisbeth Nielsen (suppleant)

Administrationen indstiller endelig, at byrådet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 udpeger følgende social sagkyndig, der tiltræder nævnet i sager efter lovens kapitel 13:

Efter indstilling fra fagområdet Beskæftigelse: 

 • Marianne Gramstrup (medlem)
 • Heidi Iversen (suppleant)

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

14: Bevillingsnævnet

Sagsnr: 21-020159

Sagsfremstilling

Valg af indtil 6 medlemmer og et sagkyndigt medlem for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. 

Bevillingsnævnet består af en repræsentant fra politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af byrådet, kan være medlem af nævnet. Det sagkyndige medlem skal have relevant kendskab til virksomhedsøkonomi.

Opgaver: Udstedelse af bevilling til udskænkning af stærke drikke (alkoholbevilling).

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Restaurationslovens § 10, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 692 af 6. juli 2019.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, 

 • at valg af indtil 6 medlemmer foretages
 • at økonomichef ved Ringkøbing-Skjern Kommune, Jane Eichenwald Henriksen, udpeges som sagkyndigt medlem.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende blev valgt:

Hans Østergaard

Søren Elbæk

Niels Rasmussen

Kristian Andersen

Jakob Agerbo

Jørgen Højgaard

Jane Eichenwald Henriksen

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

15: Beredskabskommissionen

Sagsnr: 21-020160

Sagsfremstilling

Valg af 2 medlemmer samt borgmesteren til Beredskabskommissionen for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. 

Beredskabskommissionens interessentkommuner er Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Beredskabskommissionen består af:

 1. Interessentkommunernes borgmestre
 2. Politidirektøren eller dennes repræsentant for Midt- og Vestjyllands Politi
 3. Interessentkommunerne udpeger fem medlemmer blandt kommunalbestyrelsernes medlemmer. Heraf udpeger Ringkøbing-Skjern Kommune to medlemmer.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Beredskabslovens § 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017 samt vejledning nr. 9688 af 26. juni 2015 om det kommunale redningsberedskabs organisation. 

Brand & Redning MidtVests vedtægter. 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende blev valgt:

Hans Østergaard

Jens Erik Damgaard

Jens Jensen

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

16: Business Region MidtVest

Sagsnr: 21-020163

Sagsfremstilling

Borgmesteren indtræder i bestyrelsen for Business Region MidtVest for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægter for Business Region MidtVest, § 8.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet tager til efterretning, at borgmesteren indtræder i bestyrelsen for Business Region MidtVest.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

17: Bygningsforbedringsudvalget

Sagsnr: 21-020165

Sagsfremstilling

Valg af to medlemmer samt to stedfortrædere til Bygningsforbedringsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Medlemmerne kan både være byrådsmedlemmer og kommunale embedsmænd.

Byrådet kan efter reglerne i byfornyelseslovens kapitel 4 yde nærmere angiven støtte til bygningsfornyelse af ejerboliger og andelsboliger og kan i den sammenhæng nedsætte et bygningsforbedringsudvalg bestående af 5 medlemmer til helt eller delvist varetagelse af disse beføjelser.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Byfornyelsesloven kapitel 4, navnlig §§ 30-31, jf. lovbekendtgørelse nr. 794 af 27. april 2021.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende blev valgt som medlem:

Erik Viborg og Niels Rasmussen

Følgende blev valgt som stedfortræder:

Jørgen Byskov og Hans Pedersen

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

18: Danske Diakonhjem

Sagsnr: 21-020292

Sagsfremstilling

Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet for Danske Diakonhjem for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Medlemmerne skal ikke nødvendigvis være medlemmer af byrådet.

Danske Diakonhjem er en selvejende institution, hvis formål er, som en del af folkekirkens diakoni at yde omsorg og pleje ved at drive plejehjem, plejecentre og botilbud samt varetage beslægtede opgaver og servicefunktioner.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægter for Danske Diakonhjem - § 12.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet bemyndiger Social- og Sundhedsudvalget til at foretage udpegningen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

19: Den Erhvervsdrivende Fond Ringkøbing Fjord Innovationscenter

Sagsnr: 21-020293

Sagsfremstilling

Valg af 1 medlem for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

I henhold til vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond Ringkøbing Fjord Innovationscenter § 4 består bestyrelsen af 7 medlemmer. Heraf udpeges 3 af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, mens formanden for Erhvervsrådet og kommunaldirektøren i Ringkøbing-Skjern Kommune har permanent sæde i bestyrelsen. Herudover udpeges 1 medlem af fondens bestyrelse og 1 medlem udpeges af byrådet.

Formålet med fonden er at styrke danske virksomheders innovationsevne gennem innovations-, inkubations- og iværksætterstøttende aktiviteter.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Ringkøbing Fjord Innovationscenter.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Hans Østergaard valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

20: Destination Vesterhavet

Sagsnr: 21-020462

Sagsfremstilling

Valg af 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen for Destination Vesterhavet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Bestyrelsen består af 12 medlemmer. 6 medlemmer vælges blandt medlemmerne på generalforsamlingen, hvoraf 3 bestyrelsesmedlemmer er fra Ringkøbing-Skjern Kommune og 3 bestyrelsesmedlemmer er fra Varde Kommune. Herudover udpeges 2 byrådsmedlemmer af Ringkøbing-Skjern byråd og 2 udpeges af Varde byråd. Videre udpeger bestyrelsen selv 2 bestyrelsesmedlemmer, disse udpeges for to år ad gangen. 

Foreningens formål er at skabe udvikling og vækst for turismeerhvervene i Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner med afsæt i medlemmernes turismeerhvervsinteresser og i samarbejde med Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner.

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af foreningen og dennes aktiviteter.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om erhvervsfremme, lov nr. 1518 af 18. december 2018 med senere ændringer, samt vedtægt for Destination Vesterhavet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Hans Østergaard og Søren Elbæk valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

21: Ekspropriationskommissionen (Ekspropriationsprocesloven)

Sagsnr: 21-020295

Sagsfremstilling

Valg af et medlem til Ekspropriationskommissionen for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Ekspropriationskommissioner behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, som foretages jf. ekspropriationsproceslovens § 5.

Ekspropriationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse jf. lovens § 7a.

Hver ekspropriationskommission består af fem medlemmer. Formanden er en af de i lovens § 4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager fire medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf to medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste. Kommunalbestyrelsen udpeger en person der optages på en liste over kommunale medlemmer af ekspropriationskommissionerne.

Den valgte person skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Ekspropriationskommissionen er 1. instans.

Den valgte person må ikke være valgt i relation til en kommission, der er 2. instans i relation til Ekspropriationskommissionen - det vil sige i forhold til Taksationskommission vedrørende fast ejendom.

Der gøres opmærksom på, at kravene i § 4 og § 10a i lov om ligestilling af mænd og kvinder finder anvendelse vedrørende udpegning af medlemmer.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ekspropriationsproceslovens §§ 4-6 og 7 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008, som ændret ved § 1 i lov nr. 1895 af 29. december 2015.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Hans Chr. Tylvad valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

22: Energnist

Sagsnr: 21-020298

Sagsfremstilling

Valg af 1 medlem og 1 personlig suppleant for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Bestyrelsen i Energnist består af 16 medlemmer, der udgøres af interessenternes repræsentanter i repræsentantskabet. For hvert bestyrelsesmedlem er der en personlig suppleant, som er identisk med suppleanten for bestyrelsesmedlemmet i  egenskab af repræsentantskabsmedlem. Hver interessentkommune vælger 1 byrådsmedlem og 1 personlig suppleant til bestyrelsen.

Energnist blev stiftet i 2015 og er et resultat af en fusion af de tidligere affaldsselskaber L90 og TAS.

Ejerkredsen udgør 16 kommuner, og oplandet omfatter cirka 890.000 indbyggere.

Energnists formål er at:
- indsamle og forbrænde forbrændingsegnet affald
- drive affaldsforbrændingsanlæg
- sikre afsætning af overskydende forbrændingsegnet affald
- oplagre forbrændingsegnet affald, som ikke umiddelbart kan forbrændes

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægter for Energnist.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ole Nyholm Knudsen valgt (personlig suppleant: Jørgen Byskov)

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

23: FGU Midt-Vest

Sagsnr: 21-020573

Sagsfremstilling

Byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for FGU Midt-Vest (Forberedende Grunduddannelse Midt-Vest) for perioden 1. maj 2022 til 30. april 2026. (Det følger af vedtægtens § 3, at bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt).

Bestyrelsen består af 11 medlemmer med stemmeret, desuden har bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret. Bestyrelsen består af 5 repræsentanter udpeget af de tre kommuner som udgør FGU Midt-Vests dækningsområde, 1 repræsentant i Ikast-Brande Kommune, 2 repræsentanter i Herning Kommune og 2 repræsentanter i Ringkøbing-Skjern Kommune, 2 repræsentanter udpeget af arbejdstager-organisationerne, 2 repræsentanter udpeget af arbejdsgiverorganisationerne, 1 repræsentant udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser, 1 medlem med stemmeret og to medlemmer uden stemmeret udpeget af og blandt institutionens medarbejder, hvis der er nedsat et elevråd, udpeget elevrådet en tilforordnet uden stemmeret.

Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.  

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 1655 af 9. august 2021 om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Bekendtgørelse nr. 478 af 26. april 2019 om institutioner for forberedende grunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse nr. 826 af 28. april 2021 om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område.

Vedtægt af 5. februar 2020 for FGU Midt-Vest 

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Henrik Hammelsvang og Carsten Bjerg valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

24: Fiskeriets Hus - Hvide Sande

Sagsnr: 21-020299

Sagsfremstilling

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Den selvejende Institution Fiskeriets Hus, Hvide Sande for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Medlemmet skal ikke nødvendigvis være medlem af byrådet.

Fondens formål er til gavn for almenheden at drive Fiskeriets Hus, der er et aktivitetshus og museum på lejet grund, som viser fiskeriets historie og udvikling omkring Hvide Sande Havn med hovedvægten lagt på det moderne fiskeris metoder og udstyr - samt i akvarieafdelingen at vise de fiskearter, der naturligt hører til i vandene omkring Hvide Sande, jf. § 3 i vedtægterne.

Ringkøbing-Skjern Kommune udpeger 1 medlem, og fonden ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges for to år ad gangen, dog med den undtagelse at det kommunalt udpegede medlem vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted, jf. § 5 i vedtægterne

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægt for Fiskeriets Hus - Hvide Sande.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiges til at foretage udpegningen.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

25: Folkeskolernes Samråd

Sagsnr: 21-020301

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget deltager i møderne i Folkeskolernes Samråd.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet tager til efterretning, at Børne- og Familieudvalget deltager i møderne i Folkeskolernes Samråd.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

26: Fonden Naturkraft

Sagsnr: 21-020303

Sagsfremstilling

Borgmesteren indtræder i bestyrelsen for Fonden Naturkraft for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Det fremgår af vedtægten for Fonden Naturkraft, at den til enhver tid værende borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune er en del af bestyrelsen i Fonden Naturkraft.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægt for Fonden Naturkraft.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet tager til efterretning, at borgmesteren indtræder i bestyrelsen for Fonden Naturkraft.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

27: Frivilligrådet

Sagsnr: 21-020304

Sagsfremstilling

Udpegning af 1 medlem af og blandt Social- og Sundhedsudvalgets medlemmer samt udpegning af 1 stedfortræder til Frivilligrådet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Frivilligrådet består af 9 medlemmer.

Frivilligrådets formål er i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune at udvikle og justere kommunens frivilligpolitik for det frivillige sociale arbejde ved at

 • virke som bindeled og dialogforum mellem aktørerne på det frivillige sociale område og Ringkøbing-Skjern Kommune
 • rådgive kommunen om det frivillige sociale område.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægt for Ringkøbing-Skjern kommunes Frivilligråd.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges til at foretage udpegningen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

28: Fredningsnævn

Sagsnr: 21-020306

Sagsfremstilling

Valg af 1 medlem og 1 stedfortræder for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. De valgte medlemmer kan stå udenfor byrådet.

Fredningsnævnene behandler fredningssager og dispensation fra fredning.

Miljø- og fødevareministeren (nu Miljøministeren) nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region. Nævnenes geografiske område fastlægges af miljøministeren. Et fredningsnævn består af en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren, et medlem, der udpeges af miljøministeren, samt et medlem, der vælges af byrådet i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende. Samtidig med udpegning og valg af medlemmer udpeges og vælges en suppleant for hvert medlem. Suppleanten for formanden skal være dommer. Formanden, dennes suppleant og det af ministeren udpegede medlem udpeges for en periode, der bestemmes af miljøministeren. Det medlem, der udpeges af byrådet, vælges for den kommunale valgperiode. Indtil et nyt fredningsnævn er nedsat efter kommunalvalget, opretholdes nævnet med dets hidtidige sammensætning.

Der gøres opmærksom på, at kravene i § 4 og § 10a i lov om ligestilling af mænd og kvinder finder anvendelse vedrørende udpegning af medlemmer.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse, § 35.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Irene Lund Pedersen valgt som medlem.

Hans Pedersen valgt som stedfortræder.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

29: FrivilligVest

Sagsnr: 21-020307

Sagsfremstilling

Udpegning af en repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune til bestyrelsen i FrivilligVest for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Repræsentanten udpeges af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvor repræsentantskabet vælger 6 medlemmer.

FrivilligVests formål er at styrke og udvikle forenings-, ildsjæle- og frivillighedskultur både lokalt og nationalt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægt for FrivilligVest.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiges til at foretage udpegningen.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

30: Grundlisteudvalget

Sagsnr: 21-020345

Sagsfremstilling

Udpegning af mindst 5 medlemmer til Grundlisteudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Medlemmerne skal ikke nødvendigvis være medlemmer af byrådet.

Grundlisteudvalgets opgave består i at vælge et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge. Personer, der udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, og der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i kommunen.

Det skal bemærkes, at det nuværende grundlisteudvalg har foretaget udpegning til grundlisterne for perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021 § 72, retsplejeloven.

Bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister med senere ændringer.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende blev valgt:

Jørgen Højgaard

Kent Heide

Hans Østergaard

Kristian Andersen

Søren Elbæk

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

31: Grønt Fond for Vedersø

Sagsnr: 21-020346

Sagsfremstilling

Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for Grønt Fond for Vedersø for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Medlemmet skal ikke nødvendigvis være medlem af byrådet.

Grønt Fond for Vedersø har til formål at sikre, retablere, opretholde, beplante og forskønne naturområder i Vedersø Sogn samt efter ansøgning at yde tilskud til kulturelle formål i Vedersø Sogn samt til sognets Lokalhistoriske arkiv, jf. § 2 i vedtægterne.

Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der skal være "myndige, vederhæftige og uberygtede". Bestyrelsen omfatter:

 • 1 medlem udpeget af Vedersø Menighedsråd

 • 1 medlem udpeget af Vedersø Lokalhistorisk Arkiv

 • 1 medlem bosiddende i Vedersø udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget for Ringkøbing-Skjern Kommune.Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægt for Grønt Fond for Vedersø.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiges til at foretage udpegningen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

32: Handicapråd for Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 21-020347

Sagsfremstilling

Valg af to byrådsmedlemmer og to stedfortrædere til handicaprådet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Udpegning af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer samt 3-7 medlemmer udpeget af byrådet - et antal af de medlemmer der udpeges af byrådet skal være byrådsmedlemmer. For perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 var to af de 3-7 medlemmer byrådet skulle udpege byrådsmedlemmer. 

Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan også tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af byrådet. Et antal af de medlemmer, der udpeges af byrådet, skal være byrådsmedlemmer. De medlemmer af handicaprådet, der udpeges af byrådet, og som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, skal være ansat i kommunen, i selvejende institutioner eller hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen. Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som medlemmer udpeget af byrådet. Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn med handicap. Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer, der har bopæl i kommunen. Byrådet beslutter, om lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer skal være repræsenteret i handicaprådet blandt de 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen. Antallet af medlemmer, der repræsenterer lokale handicaporganisationer eller grupperinger, kan ikke overstige antallet af medlemmer, som er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald. Handicaprådet vælger selv sin formand.

Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således, at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 2021 om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 37a.

Bekendtgørelse nr. 1200 af 7. juni 2021 om råd på det sociale område §§ 1 og 2.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

De Danske Handicaporganisationer indstiller følgende personer:

Karsten Jensen (stedfortræder Kurt Weber)

Gitte Foldager Petersen (stedfortræder Dorte Husted)

Susanne B. Udengaard (stedfortræder Kurt Weber)

Helene Madsen (stedfortræder Birthe Christiansen)

Hans Pinderup (stedfortræder Aninne Højmose)

 

Administrationen indstiller, at byrådet bemyndiger Social- og Sundhedsudvalget til at foretage valget. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

33: Hegnsyn

Sagsnr: 21-020348

Sagsfremstilling

Valg af 3 medlemmer og mindst 1 suppleant til hegnsynet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Et medlem skal beskikkes som formand. Medlemmerne kan stå udenfor byrådet.

Hegnsynet tager ved hegnsynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse.

For hver kommune nedsættes et hegnsyn bestående af tre medlemmer, af hvilke det ene medlem beskikkes som formand. For hvert medlem beskikkes en suppleant. Medlemmerne af hegnsynet og disses suppleanter beskikkes af byrådet for en periode, der svarer til byrådets valgperiode. Hegnsynets medlemmer kan alene vælges blandt kommunens egne borgere. Mindst et medlem skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem. Der stilles i loven ingen bestemte uddannelseskrav til det plantningskyndige eller bygningskyndige medlem af hegnsynet. Om fornødent kan der i en kommune nedsættes to eller flere hegnsyn med hvert sit distrikt.

Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Den, der har fungeret som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode.

Der gøres opmærksom på, at kravene i § 4 og § 10a i lov om ligestilling af mænd og kvinder finder anvendelse vedrørende udpegning af medlemmer.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 363 af 5. april 2019, hegnsloven §§27-32.

Bekendtgørelse nr. 1049 af 17. oktober 2019 om vederlag til hegnsynet og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at følgende medlemmer udpeges til hegnsynet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025:

 • Bent Jensen (formand)
 • Niels Mortensen
 • Tage Møller
 • Gunnar Jensen (suppleant)

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

34: Hjemmeværnets Distriktsudvalg Midt- og Vestjylland Syd

Sagsnr: 21-020349

Sagsfremstilling

Valg af 1 medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg Midt- og Vestjylland Syd for perioden 1. september 2022 til 31. august 2026. Medlemmet kan stå udenfor byrådet.

Udvalget træffer afgørelser om optagelse af frivillige i Hjemmeværnet.

Distriktsudvalget består af en formand og 4-10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra byrådet. Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget, dog således, at der indstilles mindst fire medlemmer pr. distriktsudvalg.

Ifølge Hjemmeværnet kan den udpegede repræsentant med fordel være medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget eller Social- og Sundhedsudvalget af hensyn til en smidig kontakt til kommunens sociale afdeling.

  

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007 om hjemmeværnet, §§ 7 og 9.

Cirkulære nr. 9101 af 10. januar 2008 om hjemmeværnets distriktsudvalg.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dan K. Jørgensen valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

35: Huslejenævnet for Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 21-020352

Sagsfremstilling

Indstilling af formand for huslejenævnet samt suppleant herfor til Indenrigs- og Boligministeriet, samt udpegning af 2 medlemmer og suppleanter herfor til huslejenævnet. Samt udpegning af et socialt sagkyndigt medlem, der tiltræder nævnet i sager efter lejelovens §§ 79a-79c. Medlemmer vælges for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Huslejenævnet træffer afgørelse i sager om uenighed mellem udlejer go lejer vedrørende nærmere angivne forhold herunder huslejens størrelse i private lejeforhold.

Huslejenævnet består af en formand og to medlemmer. Formanden beskikkes af Indenrigs- og Boligministeriet efter indstilling fra byrådet. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. De to andre medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold. 

Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i lejelovens § 109, stk. 2 og 3, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret. De pågældende skal således være myndige og uberygtede, ikke under værgemål og ikke under konkurs. Ophører nogen af betingelserne med at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen. Personer, der er fyldt 65 år, eller kan anføre anden rimelig fritagelsesgrund, eller som har været beskikket for mindre end 4 år siden, kan begære sig fritaget for at blive beskikket.

Findes der ikke større udlejerforeninger eller lejerforeninger i kommunen, eller afgiver disse ikke inden en af byrådet fastsat frist deres indstilling, foretager byrådet valg af nævnsmedlemmer, idet det ene medlem skal være en ejer, der tillige er udlejer, og det andet medlem skal være en lejer, der ikke tillige er udlejer. 

I sager om tvister efter §§ 79a-79c i lejeloven tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af byrådet. Den social sagkyndige skal sikre, at  mulighederne for, at lejeren kan gøre brug af tilbud fra den kommunale socialforvaltning, undersøges, hvis nævnet vurderer, at der er tale om en sag af social karakter.

 

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 929 af 4. september 2019, boligreguleringsloven §§ 35-44a.

Lovbekendtgørelse nr. 927 af 4. september 2019, lejeloven, §§ 106 og 109, stk. 2 og 3.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 indstiller til Transport- og Boligministeriet, at   

 • Lisbeth Bisgaard indstilles som formand forhuslejenævnet
 • Christoffer de Paoli indstilles som suppleant for formanden for huslejenævnet

Administrationen indstiller videre, at byrådet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 udpeger følgende medlemmer og suppleanter til huslejenævnet:

Efter indstilling fra LLO:

 • Lars Dohn (medlem)
 • Jette Skov (suppleant)

Efter indstilling fra Danske Udlejere:

 • Leif Stephansen (medlem)
 • Eigil Pedersen (suppleant)

Administrationen indstiller endelig, at byrådet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 udpeger følgende social sagkyndig, der tiltræder nævnet i sager efter lovens kapitel 13:

Efter indstilling fra fagområdet Beskæftigelse: 

 • Marianne Gramstrup (medlem)
 • Alma Tirak (suppleant)

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

36: Hvide Sande Havn

Sagsnr: 21-020353

Sagsfremstilling

Valg af 1 byrådsmedlem og udpegning af 4 øvrige medlemmer til bestyrelsen i Hvide Sande Havn for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

En kommunal selvstyrehavn er en selvstændig virksomhed, der styres af byrådet i den kommune, hvor havnen ligger. Havnebestyrelsen varetager inden for de af byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer selvstændigt den overordnede ledelse af havnens drift, vedligeholdelse og eventuelle nye anlæg.

Havnens ledelse varetages af en havnebestyrelse, der vælges af byrådet. Havnebestyrelsens medlemstal skal være ulige. For hvert medlem udpeges en stedfortræder (dette er ikke et lovkrav længere.) Valget sker på byrådets konstituerede møde og har virkning for byrådets funktionsperiode. Byrådet fastsætter antallet af medlemmer. Havnebestyrelsen vælger selv sin formand.

I henhold til § 4, stk. 1, i vedtægterne for Hvide Sande Havn består bestyrelsen af 5 eller 7 medlemmer, som vælges således:

 • 1 medlem vælges blandt byrådets medlemmer.
 • 3-5 medlemmer tilstræbes valgt ud fra kommercielle hensyn.
 • 1 medlem vælges efter indstilling fra Sydvestjysk Fiskeriforening.

Hvide Sande Havn indstiller følgende til bestyrelsen:

Fiskeskipper Jens Frich (efter indstilling fra Sydvestjysk Fiskeriforening).

Følgende indstilles ud fra kommercielle hensyn og i følge ejerstrategien med erhvervsmæssig erfaring :

 • Hans Schneider 
 • Direktør Søren Elbæk 
 • Chief Scientific Advisor ved Vestas, Anders Vedel
 • Formand for bestyrelsen Destination Vesterhavet, Lisbeth Valther
 • Forhenværende direktør for Hvide Sande Havn, Steen Davidsen

 


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Havnelovens § 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 144 af 28. februar 2018.

Vedtægter for Hvide Sande Havn.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 • Der udpeges 1 byrådsmedlem til bestyrelsen i Hvide Sande Havn
 • Byrådet udpeger de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt, idet Hans Østergaard blev valgt fra Byrådet til bestyrelsen.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

37: Håndboldens Venner - Videbæk

Sagsnr: 21-020354

Sagsfremstilling

Valg af byrådets repræsentant til bestyrelsen for Foreningen Håndboldens Venner i Videbæk for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Bestyrelsen skal bestå af 3-5 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. Herudover kan Ringkøbing-Skjern Kommune udpege en repræsentant til bestyrelsen, jf. pkt. 6 i vedtægterne.

Foreningens formål er at støtte Videbæk Fiskbæk KFUM - og derigennem fremme håndboldsporten i Videbæk.

Naturstyrelsen har i henhold til lov om sommerhuse og campering m.v. givet tilladelse til udlejning af foreningens sommerhus på betingelse af, at der i foreningens ledelse er en repræsentant udpeget af kommunen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægt for Håndboldens Venner i Videbæk.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiges til at foretage udpegningen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

38: Idrætshaller og kultur- og fritidscentre

Sagsnr: 21-020355

Sagsfremstilling

Valg af 1 byrådsmedlem som kontaktperson til hver af idrætshallerne og kultur- & fritidscentrene i kommunen for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Byrådet har i 2010 godkendt, at der bliver udpeget kontaktpersoner til de enkelte idrætshaller og centre. Kontaktpersonerne kan bruges som sparringspartner, og kontaktpersonen kan deltage i bestyrelsesmøder, hvis der er behov for det. Kontaktpersonen modtager dagsorden og referat fra bestyrelsesmøder.

Navn

Kontaktperson

 

Bork Hallen

 

Borris Sports- og Kulturcenter

 

Dejbjerglund Hallen

 

Faster Aktivitetshus

 

Holmsland Hallen

 

Hoven Hallen

 

Hover Fritids- og Kulturcenter

 

Hvide Sande Hallen og Svømmehal

 

Højmark Hallen

 

Tarm Idrætscenter

Landsbycenter Fjelstervang

 

Lem Hallen

Lem Svømmehal

Lyne Hallen

Ringkøbing Svømmehal

ROFI Centret

Rækker Mølle Hallen

Skjern Kulturcenter

Spjald Fritidscenter

Tim Hallen

Troldhede Kultur- og Idrætscenter

Vesterhavs Hallen

Videbæk Idræts- og Fritidscenter

Vorgod-Barde Hallen

Ådum Hallen

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Byrådets beslutninger af 17. april 2007 og 9. februar 2010.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiges til at foretage udpegning.

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

39: Indstillingsudvalget for Grøn Pulje

Sagsnr: 21-026041

Sagsfremstilling

Valg af 5 medlemmer til Indstillingsudvalget for Grøn Pulje. To medlemmer skal vælges fra Økonomiudvalget og ét medlem skal vælges fra henholdsvis Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalget er et § 17, stk. 4 udvalg.

Folketinget har vedtaget, at kommunerne skal oprette en Grøn pulje, som opstillere af vedvarende energi skal indbetale midler til. Kommunerne administrerer midlerne i Grøn pulje og kan anvende disse til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt. Midlerne i Grøn pulje kan anvendes til mange forskellige formål, herunder grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål. Opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler midlerne til Grøn pulje som et engangsbeløb i forbindelse med, at energianlægget bliver taget i brug.

Indstillingsudvalget for Grøn pulje tager stilling til ansøgninger om tilskud fra Grøn pulje. Udvalget indstiller ansøgninger om tilskud fra Grøn pulje til behandling i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget behandler ansøgninger om tilskud fra Grøn pulje. Grøn pulje afløser den tidligere grøn ordning, som er nedlagt. Den tidligere grøn ordning vedrørte kun vindmøller, mens den nye grøn pulje både omfatter vindmøller, solcelleanlæg og vandkraftværker.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2. september 2021, § 14 om fremme af vedvarende energi.

Bekendtgørelse nr. 742 af 30. maj 2020, Grøn pulje.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 • byrådet bemyndiger Økonomiudvalget til at vælge to medlemmer til Indstillingsudvalget for Grøn pulje,
 • byrådet bemyndiger Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget til at vælge et medlem til Indstillingsudvalget for Grøn pulje
 • byrådet bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at vælge et medlem til Indstillingsudvalget for Grøn pulje
 • byrådet bemyndiger Kultur- og Fritidsudvalget til at vælge et medlem til Indstillingsudvalget for Grøn pulje

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

40: Kommunernes Landsforening - delegeretmøde

Sagsnr: 21-020449

Sagsfremstilling

Udpegning af 8 delegerede og 8 stedfortrædere til KL’s delegeretmøder for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Alle skal være medlemmer af byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Med henvisning til § 4, stk. 1, i KL’s love skal hver af KL’s medlemskommuner vælge 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen ved den sidste opgørelse af folkeregistertallet, der fra Danmarks Statistik foreligger offentliggjort senest 3 måneder forud for delegeretmødets afholdelse. Byrådet vælger de stemmeberettigede delegerede efter forholdstalsvalgmåden. Samtidig vælger byrådet stedfortrædere for de delegerede.

Som stemmeberettigede delegerede og stedfortrædere for disse kan alene udpeges medlemmer af vedkommende kommunes byråd, jf. § 4, stk. 2.

Der afholdes ordinært delegeretmøde hvert år og hver kommune afholder udgifterne ved sine delegeredes og andre deltageres deltagelse i delegeretmøderne, jf. § 5, stk. 1 og 9.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

KL's love af 2006.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende blev valgt:

Hans Østergaard

Jakob Agerbo

Kristian Andersen

Søren Elbæk

Niels Rasmussen

Lennart Qvist

Henrik Hammelsvang

Jens Erik Damgaard

Følgende blev valgt som stedfortrædere:

Erik Viborg

Jens Jacob Østergaard

Carsten Bjerg

Irene Lund Pedersen

Pia Vestergaard

Irvin Christensen

Ole Nyholm Knudsen

Hans Pedersen

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

41: Kommunernes Landsforening -Repræsentantskabet (stedfortræder for borgmesteren)

Sagsnr: 21-020450

Sagsfremstilling

Valg af 1 byrådsmedlem som stedfortræder for borgmesteren i KL’s repræsentantskab for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

KL’s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne, jf. § 12 i KL’s love af 2006.

KL’s repræsentantskab består af borgmestrene i KL’s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder, jf. § 13, stk. 2. De enkelte byråd udpeger en stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

KL’s love af 2006, § 13.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Søren Elbæk valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

42: Kommunernes Internationale Miljøorganisation - KIMO

Sagsnr: 21-020453

Sagsfremstilling

Valg af 1 byrådsmedlem for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

KIMO er en international miljøorganisation for lokale myndigheder.

KIMO repræsenterer kommuner i Nordsøen, det Irske Hav, dele af Nordatlanten og Østersøen og har medlemmer i flere lande. Alle vestkystkommuner er medlem af KIMO og medlemskabet udvides østpå til Danmarks øvrige kyster.

KIMO arbejder målrettet med:

 • maritim sikkerhed og store forureningskatastrofer
 • radioaktivt affald og transport
 • ophugning i olie- og gasindustrien
 • tilførsel af affald til Nordsøen, og hvordan mængden kan med tiden begrænses
 • registrering af dumpede konventionelle og kemiske våben
 • forurening med farlige stoffer
 • tilstrækkelig forsikringsdækning ved forureningskatastrofer eller anden påvirkning, der kan påføres kommuner.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Forretningsorden for KIMO Danmark vedtaget den 17. september 2009. KIMO Danmark er omfattet af vedtægterne for KIMO International.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Niels Rasmussen valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

43: Kredsråd vedrørende Politiets virksomhed - stedfortræder for borgmesteren

Sagsnr: 21-020451

Sagsfremstilling

Valg af 1 stedfortræder for borgmesteren for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

I hver politikreds oprettes et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan. Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen. Samarbejdsplanen offentliggøres af politidirektøren efter forudgående drøftelse i kredsrådet.

Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand, og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.

Byrådet vælger en stedfortræder for borgmesteren blandt byrådets medlemmer.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021, retsplejeloven, §§ 111-113.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Søren Elbæk valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

44: Kulturskolen Ringkøbing-Skjern

Sagsnr: 21-020460

Sagsfremstilling

Valg af et byrådsmedlem til kulturskolerådet for Kulturskolen Ringkøbing-Skjern for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Kulturskolerådet består af 6-11 medlemmer. Det af byrådet valgte medlem er født formand for rådet.

Kulturrådet er sparringspartner for kulturskolens ledelse og medvirker til udvikling af kulturskolens profil og tilbud. Rådet skal medvirke til at sikre samarbejdet mellem folkeskolen og kulturskolen, mellem kulturskolen og dens øvrige samarbejdspartnere samt mellem hjemmene og kulturskolen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægt for Kulturskolen af 1. januar 2016.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet bemyndiger Kultur- og Fritidsudvalget til at foretage udpegningen. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

45: Landdistriktsrådet

Sagsnr: 21-020455

Sagsfremstilling

Valg af 6 byrådsmedlemmer samt personlige stedfortrædere herfor til Landdistriktsrådet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025, .

Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af repræsentanter for alle sogne- og borgerforeninger i landområderne, hvor cirka halvdelen af kommunens borgere bor.

Rådet består af 12 medlemmer; 6 medlemmer der repræsenterer landdistrikternes lokalområder og 6 medlemmer af Byrådet, således at alle stående udvalg er repræsenteret i Landdistriktsrådet.

De 6 medlemmer, som vælges af byrådet, udpeges af byrådet i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget og fungerer indtil byrådet har udpeget nye medlemmer efter nyvalg. Landdistriktsrådets virkeperiode er sammenfaldende med byrådets valgperiode. 

Landdistriktsrådets opgaver er, at:

 • Bidrage til udarbejdelse, revision og implementering af kommunens landdistriktspolitik og landdistriktspolitiske handlingsplan, 
 • Understøtte skabelsen af sammenhæng, videndeling og udvikling i landdistrikterne,
 • Være dialogpartner og rådgivende i forhold til kommunens stående udvalg samt lokalråd, sogneforeninger og borgerråd hjemmehørende i kommunen i sager, der berører landdistrikterne, 
 • Indstille til kommunens Økonomiudvalg, hvorledes midler reserveret til landdistriktsområdet anvendes,
 • Varetage landdistrikternes interesser i forhold til kommuner, regioner, staten, andre offentlige myndigheder og interesseorganisationer, 
 • Stimulere frivillighedsarbejdet og drage omsorg for at indsatsen skaber helhed og sammenhæng i landdistrikterne,
 • Understøtte bosætning og erhverv i landdistrikter gennem synliggørelse af lokalområdernes attraktive levevilkår. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægter for Landdistriktsrådet, §§ 2-5.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende blev valgt:

Jens Erik Damgaard (personlig stedfortræder: Henrik Andersen)

Irene Lund Pedersen (personlig stedfortræder: Jens Jensen)

Henrik Hammelsvang (personlig stedfortræder: Jens Jacob Østergaard)

Dan K. Jørgensen (personlig stedfortræder: Jørgen Byskov)

Rita Byskov (personlig stedfortræder: Hans-Christian Blichfeldt)

Marie Kamp From (personlig stedfortræder: Erik Viborg)

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

46: Lokale Aktionsgruppe - LAG

Sagsnr: 21-020456

Sagsfremstilling

Valg af 1 medlem og 1 stedfortræder for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Medlemmet skal ikke nødvendigvis være medlem af byrådet.

Det fremgår af den Lokale Aktionsgruppes vedtægter, at gruppen ophører, når dens opgaver i relation til landdistriktsprogrammet 2014-2020 er endeligt afsluttet. LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjerns opgaver i relation til landdistriktsprogrammet 2014-2020 er endnu ikke afsluttet. Bolig- og Planstyrelsen har meddelt, at LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern fortsætter i årene 2021-2022.

Rent praktisk er 2022 dog sidste uddelingsår for den nuværende LAG. Det forventes, at der bliver dannet en ny LAG med ny bestyrelse fra 2023 (og ny udpegning på det kommunale niveau).

Den Lokale Aktionsgruppe har til formål at fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. -  herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet, samt at deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området og at tage selvstændige initiativer til projekter og processer, jf. vedtægternes § 3.

Medlemmer af en lokal aktionsgruppe kan kun vælges til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, som dækker det geografiske område, hvor de har bopæl.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægter for den Lokale Aktionsgruppe (LAG) i Ringkøbing-Skjern Kommune af 20. august 2014 og senest ændret på bestyrelsesmøde den 16. januar 2018.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Jens Erik Damgaard valgt (personlig stedfortræder: Hans Pedersen)

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

47: Midttrafik

Sagsnr: 21-020457

Sagsfremstilling

Valg af 1 byrådsmedlem og 1 stedfortræder til repræsentantskabet for Midttrafik for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Hvert regionsråd etablerer et eller flere trafikselskaber, og hver kommune deltager i ét trafikselskab. et trafikselskab varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område, jf. § 5, i lov om trafikselskaber:

 • 1) Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel,
 • 2) fastsættelse af takster og billetteringssystemer,
 • 3) koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik,
 • 4) individuel handicapkørsel og
 • 5) privatbaner.

Trafikselskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers område.

Et trafikselskab ledes af en bestyrelse på højst ni medlemmer. Medlemmerne udpeges af henholdsvis regionsrådet og kommunalbestyrelserne inden for trafikselskabets område. Transportministeren kan i særlige tilfælde tillade, at antallet af bestyrelsesmedlemmer overstiger ni, dog således at antallet af bestyrelsesmedlemmer altid er et ulige antal.

Byrådene i de deltagende kommuner vælger et repræsentantskab for trafikselskabet, der består af ét medlem fra hver af de deltagende kommuners byråd. Den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse. De resterende medlemmer af repræsentantskabet udpeger de øvrige kommunale medlemmer af trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter reglen i styrelseslovens § 24, stk. 3.

Repræsentantskabet godkender bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til vedtægten og repræsentantskabet skal træffe beslutning i sager, som bestyrelsen forelægger repræsentantskabet. Herudover er repræsentantskabets rolle alene rådgivende, idet repræsentantskabet vil blive indbudt til at deltage i temamøder om forhold af væsentlig betydning for selskabet. Midttrafiks bestyrelse har hidtil valgt at bringe større temaer til drøftelse på møderne i repræsentantskabet – f.eks. spørgsmålet om indførelse af rejsekort, handlemuligheder for at forbedre den kollektive trafik, samarbejdet med bestillerne m.m. Der har hidtil været afholdt to årlige møder; i foråret aflægges beretning og drøftes budgettemaer, i efteråret drøftes budget for kommende år samt aktiviteter i det kommende år.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om trafikselskaber, §§ 1, 2 og 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015 med senere ændringer, og bekendtgørelse nr. 1048 af 13. august 2018 om vedtægter for organisering af trafikselskaber.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Niels Rasmussen valgt (stedfortræder: Hans Østergaard)

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

48: Midtjyllands Lufthavn

Sagsnr: 21-020458

Sagsfremstilling

Valg af 1 byrådsmedlem til bestyrelsen for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Midtjyllands Lufthavn er et andelsselskab med begrænset ansvar, som har til formål at drive en civillufthavn i Karup.

I henhold til § 6 i andelskontrakten består bestyrelsen af 13 medlemmer, hvoraf Herning Kommune vælger 3 medlemmer, Holstebro og Viborg kommuner vælger hver 2 medlemmer, mens Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer kommuner hver vælger 1 medlem.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017 med senere ændringer, Luftfartsloven, § 52a, og andelskontrakt for Midtjyllands Lufthavn.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Hans Østergaard valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

49: Overtaksationskommission efter lov om offentlige veje

Sagsnr: 21-020459

Sagsfremstilling

Udpegning af en person, der for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 optages på en liste over medlemmer af overtaksationskommissioner. Medlemmet kan stå udenfor byrådet.

Transport-, bygnings- og boligministeren nedsætter overtaksationskommissioner til at efterprøve taksationskommissionernes afgørelser og fastsætter deres forretningsområder. Kommunalbestyrelsen udpeger en person, der optages på en liste over medlemmer af den kommission, der omfatter kommunen.

En overtaksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidatuddannelse, eller tilsvarende juridiske kvalifikationer af betydning for varetagelse af hvervet,  udnævnes af transport-, bygnings,- og boligministeren for en 6 årige periode. Ministeren udnævner endvidere to faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere to medlemmer fra en kommunal liste.

I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen en person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen.

Medlemmer af overtaksationskommissioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Overtaksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sagsbehandling og afgørelse. 

Taksationskommissionen efter lov om offentlige veje er 1. instans og Overtaksationen er 2. instans i sagsbehandlingen.

Hvervet er omfattet af forvaltningsloven, hvorfor de udpegede medlemmer bør være bekendt med forvaltningsloven, herunder særligt reglerne i kapitel 2 om habilitet. Det følger herunder af forvaltningslovens habilitetsregler, at samme person ikke både bør fremgå af listen over medlemmer i 1. instans og 2. instans på henholdsvis det statslige og det kommunale område. 

Der gøres opmærksom på, at kravene i § 4 og § 10a i lov om ligestilling af mænd og kvinder finder anvendelse vedrørende udpegning af medlemmer.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om offentlige veje, §§ 106-108 jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

BilagBeslutning

Irvin Christensen valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

50: Ringkøbing K ApS

Sagsnr: 21-020461

Sagsfremstilling

Valg af to medlemmer til bestyrelsen for Ringkøbing K ApS for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Ringkøbing-Skjern Kommune udpeger to medlemmer og Arealudvikling ApS udpeger 3 medlemmer (herunder formanden).

Selskabets formål er at eje ejendommen Hebolgårde i Ringkøbing samt at foretage byudvikling d.v.s. planlægning, byggemodning af arealer og grundsalg inden for de rammer, som kommuner har for deltagelse i arealudviklingsselskaber og kapitalselskaber.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægt for Ringkøbing K ApS af 30. april 2019.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Søren Elbæk og Hans Østergaard valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

51: Ringkøbing Gymnasium

Sagsnr: 21-020565

Sagsfremstilling

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Medlemmet kan stå uden for byrådet. 

Bestyrelsen består af 6-10 medlemmer. Børne- og undervisningsministeren kan dog i særlige tilfælde tillade, at bestyrelsen består af mere end 10 medlemmer. Flertallet af medlemmer skal være udefrakommende, primært fra den enkelte institutions lokalområde. Et medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. De øvrige udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og er overfor undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 1752 af 30. august 2021 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. § 16.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Marie Kamp From valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

52: Ringkøbing-Skjern Arbejdskraftsråd

Sagsnr: 21-026595

Sagsfremstilling

Valg af i alt 5 medlemmer fra byrådet til Ringkøbing-Skjern Arbejdskraftsråd for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Forslaget til de 5 medlemmer er: Borgmesteren, formanden for Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftsudvalget, 1 medlem fra Beskæftigelsesudvalget, 1 medlem fra Social- og Sundhedsudvalget samt 1 medlem fra Børne- og Familieudvalget. 

Arbejdskraftsrådet forventes at have 15-20 medlemmer.

Rådet er et nyt råd som især har til hensigt at styrke indsatsen i området for at sikre tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft og herunder koordinere på tværs af de erhvervsrettede politikker, beskæftigelsespolitikken, videnspolitikken og bosætningspolitikken.

Kommissorium for Ringkøbing-Skjern Arbejdskraftsråd behandles i byrådet primo 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Carsten Bjerg (BU), Henrik Hammelsvang (BFU) og Jens Jensen (SSU) valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

53: Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd

Sagsnr: 21-020566

Sagsfremstilling

Valg af 1 byrådsmedlem fra Økonomiudvalget eller Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget samt borgmesteren til Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Erhvervsrådet består af 8-10 personer, der udpeges efter følgende regler:

 • Byrådet repræsenteres i bestyrelsen af borgmesteren og et medlem af Økonomiudvalget eller Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget.
 • LO og DA tilbydes hver 1 plads i bestyrelsen.
 • De resterende 6 medlemmer vælges på generalforsamlingen i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

Formålet med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds arbejde er - med afsæt i og i samarbejde med medlemmerne og Ringkøbing-Skjern Kommune - at skabe rammer for udvikling og vækst for erhvervslivet i kommunen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd af 23. oktober 2015.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Søren Elbæk og Hans Østergaard valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

54: Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

Sagsnr: 21-020568

Sagsfremstilling

Indstilling af 6 medlemmer til bestyrelsen for Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025, og bemyndigelse til borgmesteren til at afholde ekstraordinær generalforsamling med udpegning af bestyrelsesformand og næstformand.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S’ ledelse består af en bestyrelse på 11 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen vælger 6 medlemmer til bestyrelsen. Blandt disse vælger generalforsamlingen formand og næstformand.

Medarbejderne vælger 3 medlemmer til bestyrelsen, og forbrugerne vælger 2 medlemmer.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen, og valg af bestyrelse finder sted på en ekstraordinær generalforsamling, der følger byrådets konstituerende møde efter kommunalvalg.

Førstkommende ordinære generalforsamling afholdes i maj måned 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Forsyning af 21. maj 2013.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at valget foretages
 • at borgmesteren bemyndiges til at deltage i ekstraordinær generalforsamling og her udpege formand og næstformand

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Følgende blev valgt:

Lennart Qvist

Jens Jacob Østergaard

Jørgen Byskov

Jens Jensen

Hans Pedersen

Henrik Hammelsvang

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

55: Ringkøbing-Skjern Klimaråd

Sagsnr: 21-020296

Sagsfremstilling

Valg af i alt 3 medlemmer fra byrådet til Ringkøbing-Skjern Klimaråd for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. 1 medlem udpeges fra Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget, 1 medlem fra Teknik- og Miljøudvalget og 1 yderligere medlem fra byrådet.

Klimarådet har cirka 20 medlemmer.

Kommunen har siden 2008 haft et energiråd, som har rådgivet kommunen i forhold til energipolitikken. Energipolitikken har haft fokus på energieffektivisering, produktion af vedvarende energi i lokalområdet og i stigende grad også på omstilling til forbrug af vedvarende energi. Med ændringen fra et energiråd til et Klimaråd er fokus justeret til, foruden mål om selvforsyning med vedvarende energi og fossilfrit område i 2040, at omhandle nedbringelse af områdets udledning af drivhusgasser samt tilpasninger til et varmere og vildere klima.

Kommissorium for Ringkøbing-Skjern Klimaråd behandles af byrådet primo 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Jesper Lærke, Marie Kamp From og Irene Lund Pedersen valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

56: Ringkøbing-Skjern Museum

Sagsnr: 21-020570

Sagsfremstilling

Valg af 1 byrådsmedlem til bestyrelsen for Ringkøbing-Skjern Museum for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Ringkøbing-Skjern Museum ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift.

Bestyrelsen består af 2 medlemmer valgt af bestyrelsen for Ringkøbing Museumsforening

2 medlemmer valgt af bestyrelsen for Skjern-Egvad Museumsforening, 1 medlem valgt af og blandt byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune, 2 medlemmer valgt af bestyrelsen for Skjern-Egvad Museumsforening, 1 medlem valgt af Ringkøbing Fjord Turisme (nu Destination Vesterhavet), 1 medlem valgt af personalet ved Ringkøbing-Skjern Museum, 1-2 medlemmer valgt af bestyrelsens faste medlemmer, hvis der skønnes behov for at tilføre bestyrelsen medlemmer med særlige kompetencer.

Ringkøbing-Skjern Museum skal med udgangspunkt i sit ansvarsområde sikre kulturarv i Danmark og udvikle betydning heraf i samspil med verden omkring os. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2012, museumsloven.

Bekendtgørelse nr. 333 af 25. februar 2021 om museer mv. L

Lov nr. 1531 af 21, december 2010 med senere ændringer om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2021 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet bemyndiger Kultur- og Fritidsudvalget til at foretage valget.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

57: Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole

Sagsnr: 21-020574

Sagsfremstilling

Valg af 2 byrådsmedlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen for Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Det fremgår af den reviderede ungdomsskolelov, at det ikke længere er et krav (men derimod en mulighed), at der er byrådsmedlemmer i ungdomsskolebestyrelserne.

Det fremgår af ungdomsskolens vedtægt, at ungdomsskolebestyrelsen består af 13 medlemmer. Medlemmerne vælges således, at 1 medlem er repræsentant fra byrådet udpeget af Børne- og Familieudvalget, 1 medlem er repræsentant fra byrådet udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget, 2 medlemmer er repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter, 3 medlemmer er forældrerepræsentanter fra distrikterne (Skjern-Tarm, Videbæk-Spjald, Ringkøbing-Hvide Sande), 1 medlem er repræsentant fra forældrekredsen i Dagskolen, Opsund, 3 medlemmer er medarbejderrepræsentanter fra henholdsvis den almene ungdomsskole, og ungdomsklubberne, Dagskolen samt SSP, og 2 medlemmer er elevrepræsentanter valgt af RISKUS-rådet (det fælles elevråd).

Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til byrådet om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Ungdomsskolen skal ligeledes afgive udtalelse om alle spørgsmål, byrådet måtte forelægge den.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. maj 2019, §§ 7-8, ungdomsskoleloven.

Bekendtgørelse nr. 1279 af 13. november 2015 om ungdomsskoler.

Vedtægt for Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole af 1. august 2007.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet bemyndiger Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til at foretage valget.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

58: Ringkøbing-Skjern Videnråd

Sagsnr: 21-020153

Sagsfremstilling

Valg af byrådsmedlemmer til Ringkøbing-Skjern Videnråd for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Forslag om 5 medlemmer fra byrådet: Borgmesteren, formanden for Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget, formanden for Beskæftigelsesudvalget, formanden for Børne- og Familieudvalget samt 1 yderligere medlem af byrådet.

Det er Videnrådets formål at:

 • rådgive Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget i forhold til udvalgets formulering af videnspolitik –og handlingsplan
 • understøtte implementeringen af videnshandlingsplanen
 • bidrage til koordinationen af indsatser på området mellem såvel interne som eksterne aktører
Kommissorium for Ringkøbing-Skjern Videnråd behandles af byrådet primo 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende blev valgt:

Lise Juhl Hansen

Søren Elbæk

Kristian Andersen

Niels Kristian Larsen

Hans Østergaard

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

59: S. A. Skaks Fond

Sagsnr: 21-020575

Sagsfremstilling

Valg af 1 byrådsmedlem til bestyrelsen for S. A. Skaks Fond for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Herudover er borgmesteren født medlem af bestyrelsen.

Fondens formål er at fremme erhvervsmæssige og kulturelle aktiviteter i Ringkøbing-Skjern Kommune, fortrinsvis i den hidtidige Videbæk Kommune, dog kan der stadig foretages donationer til ansøgere bosiddende i de kommuner, der tidligere hørte under Ringkøbing Amt.

I henhold til § 5 i fundats for S. A. Skaks Fond er den til enhver tid værende borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune automatisk medlem af bestyrelsen. Herudover skal der vælges 1 byrådsmedlem til bestyrelsen.

Mindst en af de pågældende skal være bosiddende i den tidligere Videbæk Kommune.

Endvidere består bestyrelsen af et medlem, der skal være praktiserende advokat og udpeget af Advokatrådet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Fundats for S. A. Skaks Fond af 26. juni 2007.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at borgmesteren og 1 byrådsmedlem udpeges som medlemmer af bestyrelsen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Hans Østergaard og Jens Højland valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

60: Skatteankenævn

Sagsnr: 21-025561

Sagsfremstilling

Byrådet skal indstille to personer samt personlige suppleanter herfor til Skatteankenævnet for Vestjylland Syd. Funktionsperioden er fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2026.

Skatteministeren bestemmer landets inddeling i skatteankenævnskredse, antallet af medlemmer af det enkelte skatteankenævn, samt hvilke kommuner der har indstillingsret til skatteankenævnene. Skatteministeren har i bekendtgørelse nr. 1361 af 4. december 2019 om landets inddeling i skatteankenævnskredse m.v., fastsat, hvilke kommuner der har indstillingsret til de enkelte skatteankenævn. Bekendtgørelsens bilag om indstilling af medlemmer blev ændret ved § 1 i bekendtgørelse nr. 1514 af 18. december 2019. Ved fordelingen af pladserne skal der tages hensyn til, at alle kommuner mindst skal have en plads i skatteankenævnet.

Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner medlemmerne af skatteankenævnene og en suppleant for hvert af disse medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, som skatteankenævnskredsen omfatter. 

Den ordinære funktionsperiode er fire år. Hvis de indstillede personer ikke i tilstrækkelig grad udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen, kan skatteministeren også undlade at udnævne de indstillede personer og anmode om, at der foretages en ny indstilling.

Personer der er indstillet af en kommunalbestyrelse, har pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse, men der er i § 8 angivet en række muligheder, blandt andet alder, andet offentligt hverv og helbred, for ikke at modtage udnævnelsen.

De indstillede må ikke være ansat i skatteforvaltningen eller i skatteankestyrelsen. Medlemmer og suppleanter må heller ikke samtidigt være medlem af eller stedfortræder i flere kollegiale organer på skatte- og vurderingsområdet (fx skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatterådet eller landsskatteretten). Endvidere skal de indstillede opfylde almindelige habilitetskrav. Dette skal sikre, at de pågældende fysisk, psykisk og intellektuelt er i stand til at opfylde hvervet. Endelig bør der ikke indstilles personer, hvis det på forhånd må forudses, at der jævnligt vil opstå tilfælde af speciel inhabilitet i forhold til den pågældende (habilitetskrav).

De indstillede personer skal endvidere være værdige til den agtelse og tillid, som hvervet indebærer. Personerne skal for eksempel have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige (værdighedskrav).

Endvidere skal kandidaterne have basale IT-kundskaber. Det betyder blandt andet, at personerne forudsættes at være i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau. Skatteankestyrelsens videre kontakt med de indstillede kandidater vil ske via Digital Post.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 635 af 13. maj 2020, § 6, §§ 8-10 og § 15, skatteforvaltningsloven.

bekendtgørelse nr. 1361 af 4. december 2019 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse, som ændret ved § 1 i bekendtgørelse nr. 1514 af 18. december 2019.

Bekendtgørelse nr. 769 af 28. maj 2020 om forretningsorden for skatteankenævn.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

BilagBeslutning

Udsat.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

61: Sluseudvalget for Ringkøbing Fjord (Hvide Sande Slusen)

Sagsnr: 21-020577

Sagsfremstilling

Indstilling til Miljøministeriet af 1 byrådsmedlem til Sluseudvalget for Ringkøbing Fjord (Hvide Sande Slusen) for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Sluseudvalget er rådgivende og består af 5 medlemmer, hvoraf 1 medlem indstilles af Ringkøbing-Skjern Kommune, jf. lovens § 5.

I henhold til regulativets § 2 er udvalgets opgave som rådgivende at bistå ministeriet og vandbygningsvæsenet ved de bestemmelser, der vil være at træffe angående brugen af den i Hvide Sande kanalen anbragte afvandingssluse og den sammesteds værende kammersluse med særlig hensyntagen til landbrugets og fiskeriets interesser, for så vidt angår den bedst opnåelige regulering af vandstanden og saltholdigheden i fjorden. Ministeriet kan endvidere forelægge udvalget sager vedrørende inddigninger og tilvejebringelsen af afvandingskanaler og sejlløb inden for fjordområdet til udtalelse.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om ordning af afløbsforholdene ved Ringkøbing Fjord – DSK nr. 17295 af 30. september 1988 – med det tilhørende regulativ for det i henhold til § 5 i lov nr. 71 af 29. marts 1924 om ordning af afløbsforholdene ved Ringkøbing Fjord m. nedsatte rådgivende udvalg.

Økonomi

I henhold til regulativets § 7 tillægges der udvalgets medlemmer diæter for møde- og rejsedage i overensstemmende med tjenestemandslovens regler. Befordringsudgifter godtgøres medlemmerne efter regning. For benyttelse af egen bil godtgøres udgifterne ligeledes efter de i tjenestemandsloven fastsatte regler.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at indstillingen foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ole Nyholm Knudsen valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

62: Spjald Flyveplads

Sagsnr: 21-020579

Sagsfremstilling

Valg af 1-2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen for Spjald Flyveplads i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Aktuelt er der udpeget 1 byrådsmedlem til bestyrelsen.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget af 1-2 byrådsmedlemmer foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Hans Østergaard valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

63: Stauning Lufthavn

Sagsnr: 21-020580

Sagsfremstilling

Valg af 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen for Stauning Lufthavn for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. To af disse medlemmer udpeges af byrådet blandt byrådsmedlemmerne. 3 medlemmer vælges af lufthavnens lejerforening. De 2 byrådsmedlemmer har hver to stemmer, mens de øvrige 3 medlemmer har en stemme hver.

Bestyrelsen træffer på selskabets vegne beslutninger vedrørende selskabet.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017 med senere ændringer om luftfart, § 52a.

Vedtægt for Stauning Lufthavn af 10. januar 2015, § 5.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Jens Højland og Jens Jensen valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

64: Sundhedsrådet

Sagsnr: 21-020582

Sagsfremstilling

Valg af 4 byrådsmedlemmer samt borgmesteren til Sundhedsrådet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Sundhedsrådet består af 22 medlemmer. 

Sundhedsrådet har ansvaret for det grundlæggende strategiske sundhedsarbejde i kommunen. formålet med Sundhedsrådet er: 

Sundhedsrådet kommer med anbefalinger til de politiske udvalg om sundhedspolitikken og andre relevante emner inden for sundhed. Derudover kommer rådet med anbefalinger til de kommunale fagområder om, hvordan sundhedspolitikkens målsætninger kan realiseres. Endelig giver rådet anbefalinger til de politiske udvalg om prioritering af sundhedsindsatsen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 • byrådet bemyndiger Børne- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget, til hver at udpege 1 medlem fra udvalget til Sundhedsrådet, og at
 • byrådet bemyndiger Sundhedsrådet til at udpege to borgerrepræsentanter.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt, idet Borgmesteren ligeledes udpeges til Sundhedsrådet.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

65: Taksationskommission efter lov om offentlige veje

Sagsnr: 21-020584

Sagsfremstilling

Udpegning af to personer, der for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmet kan stå udenfor byrådet.

Taksationskommissioner træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål jf. lovens § 105.

En taksationskommission består af 3 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, eller tilsvarende juridiske kvalifikationer af betydning for varetagelse af hvervet, udnævnes af transportministeren for en 6 årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag to medlemmer fra en kommunal liste.

Medlemmer af taksationskommissionen skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme, jf. vejlovens § 108.

Taksationskommissionen er 1. instans og Overtaksationen efter lov om offentlige veje er 2. instans i sagsbehandlingen.

Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instrukser om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 107.

Hvervet er omfattet af forvaltningsloven, hvorfor de udpegede medlemmer bør være bekendt med forvaltningsloven, herunder særligt reglerne i kapitel 2 om habilitet. Det følger herunder af forvaltningslovens habilitetsregler, at samme person ikke både bør fremgå af listen over medlemmer i 1. instans og 2. instans på henholdsvis det statslige og det kommunale område.

Der gøres opmærksom på, at kravene i § 4 og § 10a i lov om ligestilling af mænd og kvinder finder anvendelse vedrørende udpegning af medlemmer.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om offentlige veje, §§ 105-108. jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

John G. Christensen og Irvin Christensen valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

66: Taksationskommission vedrørende fast ejendom

Sagsnr: 21-020586

Sagsfremstilling

Udpegning af 1 medlem til Taksationskommissionen vedrørende fast ejendom for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Medlemmet kan stå udenfor byrådet.

Taksationskommissionerne efterprøver kendelser, hvorved erstatning gives eller nægtes, jf. ekspropriationsproceslovens § 19, stk. 1.

En taksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, eller tilsvarende juridiske kvalifikationer af betydning for varetagelse af hvervet, udnævnes af kongen for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag fire medlemmer, heraf to medlemmer fra en af ministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste.

Transportministeren udpeger 8 personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne. I hver kommune udpeger byrådet 1 person, der for byrådets funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Det forudsættes, at den udpegede person har behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Ekspropriationskommissionen er 1. instans og taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

Den valgte person må ikke være valgt i relation til en kommission, der er 1. instans i relation til Taksationskommission vedrørende fast ejendom – det vil sige i relation til Ekspropriationskommissionen.

Hvervet er omfattet af forvaltningsloven, hvorfor de udpegede medlemmer bør være bekendt med  forvaltningsloven, herunder særligt reglerne i kapitel 2 om habilitet. Det følger herunder af  forvaltningslovens habilitetsregler, at samme person ikke både bør fremgå af listen over medlemmer i 1. instans og 2. instans på henholdsvis det statslige og det kommunale område.

Der gøres opmærksom på, at kravene i § 4 og § 10a i lov om ligestilling af mænd og kvinder finder anvendelse vedrørende udpegning af medlemmer.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ekspropriationsproceslovens §§ 7-7a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008 med senere ændringer. 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Tage Møller valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

67: Teatret OM

Sagsnr: 21-020587

Sagsfremstilling

Udpegning af 1 byrådsmedlem til Teatret OM for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. 

Teatrets formål er at drive egnsteatervirksomhed i overensstemmelse med de krav, der er stillet i Egnsteaterbekendtgørelsens § 2.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Teatret OMs virksomhed, og for at institutionen drives i overensstemmelse med den for teatervirksomheden gældende lovgivning og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningens krav og overholdelse af institutionens vedtægter. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 246 af 18. marts 2020 om scenekunst, kapitel 7.

Bekendtgørelse nr. 1099 af 26. oktober 2019 om egnsteatre.

Vedtægt af 1. januar 2006 for den selvejende institution Teatret OM.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet bemyndiger Kultur- og Fritidsudvalget til at foretage valget.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

68: TV MIDTVEST

Sagsnr: 21-020588

Sagsfremstilling

Valg af 1 byrådsmedlem til repræsentantskabet for TV MIDTVEST for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2026.

Repræsentantskabet består af 76 medlemmer, der vælges for en 4-årig periode. Repræsentantskabet virker som programråd og vælger 6 af bestyrelsens 7 medlemmer.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020, Radio- og fjernsynsloven.

Vedtægt for repræsentantskabet for TV MIDTVEST af 25. september 2017.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Henrik Andersen valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

69: Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Sagsnr: 21-020590

Sagsfremstilling

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern for perioden 1. maj 2022 til 30. april 2026.

Bestyrelsen består af 12 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret.

Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen: 

 1. Personer, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen
 2. Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen, eller som kontrollerer udlejere af ejendomme m.m. til institutionen
 3. Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer der udlejer ejendomme m.m. til institutionen, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen
 4. Ansatte i ledende stillinger hos personer, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen. 

Hvis lejeforholdet er af uvæsentligt omfang, finder nr. 1-4 ikke anvendelse.

UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning og er omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Uddannelsescenteret varetager opgaven som voksenuddannelsescenter med at sikre udbud af almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Bestyrelsen fastlægger, efter indstilling fra lederen, institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt, det årlige program for institutionens virksomhed samt godkender budget og regnskab.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 1753 af 30. august 2021 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, §§ 5-7.

Bekendtgørelse nr. 826 af 28. april 2021 om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet.

Vedtægt for UCRS af 1. juli 2013 med senere ændringer.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Søren Elbæk valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

70: Valgbestyrelsen for valg til Europa-Parlamentet

Sagsnr: 21-020591

Sagsfremstilling

Valg af 5 medlemmer samt personlige stedfortrædere for disse til valgbestyrelsen for valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Valgbestyrelsens medlemmer vælges af byrådet blandt disses medlemmer ved forholdstalsvalg. Af de medlemmer, som kommunen skal udpege til valgbestyrelsen, udgør borgmesteren som formand det ene. 

Valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælges efter samme regler som ved valg til Folketinget (se næste sagsfremstilling). Valgbestyrelsen skal dog vælges senest 4 uger før valgdagen. Ingen, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som medlem eller stedfortræder til en valgbestyrelse.

Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler samt opslag med angivelse af de opstillede kandidatlister og anmeldte valgforbund. Valgbestyrelsen forestår endvidere optællingen i opstillingskredsen. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 1259 af 27. august 2020, Europa-Parlamentsvalgloven, § 16.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges en valgbestyrelse for valg til Europa-Parlamentet på 5 byrådsmedlemmer samt personlige stedfortrædere for disse.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende blev valgt:

Hans Østergaard (personlig suppleant: Jakob Agerbo)

Søren Elbæk (personlig suppleant: Irene Lund Pedersen)

Lennart Qvist (personlig suppleant: Irvin Christensen)

Kristian Andersen (personlig suppleant: Carsten Bjerg)

Niels Rasmussen (personlig suppleant: Pia Vestergaard)

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

71: Valgbestyrelsen for valg til Folketinget

Sagsnr: 21-020592

Sagsfremstilling

Valg af 5 medlemmer samt personlige stedfortrædere for disse til valgbestyrelsen for valg til folketingsvalg. Valgbestyrelsens medlemmer vælges af byrådet blandt disses medlemmer ved forholdstalsvalg. Af de medlemmer, som kommunen skal udpege til valgbestyrelsen, udgør borgmesteren som formand det ene.

Valgbestyrelsen skal senest vælges, når valg er udskrevet. Ingen, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen.

Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler samt opslag med angivelse af de opstillede kandidatlister og anmeldte valgforbund. Valgbestyrelsen forestår endvidere optællingen i opstillingskredsen. 

Den gruppe i byrådet, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder, der også skal være byrådsmedlem. Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020, folketingsvalgloven, §§ 23-28 og 31.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges en valgbestyrelse for valg til folketinget på 5 byrådsmedlemmer samt personlige stedfortrædere for disse.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende blev valgt:

Hans Østergaard (personlig suppleant: Jakob Agerbo)

Søren Elbæk (personlig suppleant: Irene Lund Pedersen)

Lennart Qvist (personlig suppleant: Irvin Christensen)

Kristian Andersen (personlig suppleant: Carsten Bjerg)

Niels Rasmussen (personlig suppleant: Pia Vestergaard)

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

72: Valgbestyrelsen for kommunale valg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 21-020594

Sagsfremstilling

Valg af mindst 5 og højst 7 medlemmer samt personlige stedfortrædere for disse til valgbestyrelsen for valg til byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Valgbestyrelsens medlemmer vælges af byrådet blandt disses medlemmer ved forholdstalsvalg. Af de medlemmer, som kommunen skal udpege til valgbestyrelsen, udgør borgmesteren som formand det ene.

Valgbestyrelsen skal vælges senest tirsdagen 13 uger før valgdagen.

Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler samt opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintælling), samt opgørelsen af valget.

Den gruppe i byrådet, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder, der også skal være byrådsmedlem. Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

Et medlem af byrådet, der er opstillet som kandidat til kommunalvalget, kan vælges som medlem af eller stedfortræder til valgbestyrelsen. Valgbestyrelsens medlemmer har pligt til at udføre de hverv, der påhviler dem, medmindre de har forfald. Hvis et medlem af valgbestyrelsen har forfald, indtræder den pågældendes stedfortræder i valgbestyrelsen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 13 af 9. januar 2020 om kommunale og regionale valg, §§ 13-15 og 18.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges en valgbestyrelse på 5-7 medlemmer samt personlige stedfortrædere herfor til valgbestyrelsen for valg til byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende blev valgt:

Hans Østergaard (personlig suppleant: Jakob Agerbo)

Søren Elbæk (personlig suppleant: Irene Lund Pedersen)

Lennart Qvist (personlig suppleant: Irvin Christensen)

Kristian Andersen (personlig suppleant: Carsten Bjerg)

Niels Rasmussen (personlig suppleant: Pia Vestergaard)

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

73: Vandoplandsstyregruppe

Sagsnr: 21-020595

Sagsfremstilling

Valg af 2 politiske repræsentanter og to stedfortrædere til Vandoplandsstyregruppen for Ringkøbing Fjord for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Medlemmet kan stå udenfor byrådet.

Kommunerne har ansvaret for at planlægge og gennemføre etablering af vådområder og genopretning af ådale. Efter kommuneaftalen for 2010 skal der etableres 10.000 ha vådområder og etableres 3.000 ha ådale.

Indsatsen skal gennemføres oplandsvis for 23 oplande. Oplandet til Ringkøbing Fjord er ét opland. For hvert opland skal der nedsættes en Vandoplandsstyregruppe med repræsentanter fra kommunerne inden for oplandet.

Ringkøbing Fjord oplandet omfatter 9 kommuner - Holstebro, Silkeborg, Hedensted, Vejle, Ikast-Brande, Herning, Billund, Varde og Ringkøbing-Skjern. Hidtil har Holstebro, Silkeborg og Hedensted kommuner valgt ikke at være aktive i oplandssamarbejdet, fordi de har en meget lille andel i oplandet.

Byrådet har på sit møde den 9. februar 2010 besluttet at oprette en vandoplandsstyregruppe bestående af 2 medlemmer fra hver af de 6 aktive deltagende kommuner i oplandet til Ringkøbing Fjord.

De 2 stedfortrædere kan være kommunale embedsmænd.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Byrådets beslutning af 9. februar 2010.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at foretage udpegningen af repræsentanterne og stedfortræderne til vandoplandsstyregruppen for Ringkøbing Fjord.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

74: Vedersø Præstegård

Sagsnr: 21-020596

Sagsfremstilling

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Medlemmet kan stå udenfor byrådet.

I henhold til § 2 i vedtægterne for den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø har institutionen til formål at anvende Kaj Munks Præstegård i Vedersø på en måde, der sikrer, at den bevares som et varigt og værdigt minde over digterpræsten Kaj Munk. Med dette formål for øje skal den selvejende institution:

 • arbejde for tilvejebringelse af oplysning og viden om digterpræsten Kaj Munk

   

 • udbrede kendskabet til digterpræsten Kaj Munk

   

 • arbejde for, at præstegården bedst muligt afspejler digterpræsten Kaj Munks liv, virke og værk

   

 • sikre offentligheden adgang til præstegården

   

 • fremskaffe økonomiske midler ved tilskud, legater, gaver og lignende til varetagelse af den selvejende institutions opgaver

   

 • sikre, at aktiviteter i præstegården sker under hensyntagen til stedets kulturhistoriske betydning og

   

 • samarbejde med andre organisationer og institutioner, der arbejder med digterpræsten Kaj Munks liv, virke og værk.

I henhold til § 5 ledes den selvejende institution af en bestyrelse på 10 medlemmer, der sammensættes med 5 lokalt udpegede medlemmer og 5 udpeget af Kulturministeriet. Blandt de 5 lokalt udpegede udpeges et medlem af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år, og for de lokalt udpegede medlemmer følger denne periode valgperioden for byrådsvalg, jf. § 5.2. i vedtægterne. Genudpegning af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted 1 gang, jf. § 5.3.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægt for den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø af 1. december 2010.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet bemyndiger Kultur- og Fritidsudvalget til at foretage udpegningen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

75: Vejledningsudvalget for UU Ringkøbing-Skjern- Ungdommens Uddannelsesvejledning

Sagsnr: 21-020597

Sagsfremstilling

Valg af 1 byrådsmedlem fra Børne- og Familieudvalget og 1 byrådsmedlem fra Beskæftigelsesudvalget til Vejledningsudvalget for UU Ringkøbing Skjern, Ungdommens Uddannelsesvejledning for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Vejledningsudvalget drøfter UU Ringkøbing-Skjerns virke det kommende år, herunder retningen for UU, ressourcefordeling og eventuelle områder, der ønskes øget fokus på. Der er to årlige møder - forår og efterår.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet bemyndiger henholdsvis Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget til hver at udpege 1 medlem til Vejledningsudvalget.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

76: Vestjysk Gymnasium Tarm

Sagsnr: 21-020599

Sagsfremstilling

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for perioden 1. maj 2022 til 30. april 2026. Medlemmet kan stå udenfor byrådet.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer med stemmeret og to medlemmer uden stemmeret. Børne- og undervisningsministeren kan dog i særlige tilfælde tillade, at bestyrelsen består af mere end 10 medlemmer. Flertallet af medlemmer skal være udefrakommende, primært fra den enkelte institutions lokalområde. Et medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. De øvrige udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og er overfor undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 1752 af 30. august 2021 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. § 16.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kristian Andersen valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

77: Videbæk Egnsmuseum

Sagsnr: 21-020600

Sagsfremstilling

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Videbæk Egnsmuseum for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Medlemmet kan stå udenfor byrådet.

Videbæk Egnsmuseum ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf de 6 udvælges på generalforsamlingen og 1 medlem udpeges af byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Valg sker for 3 år ad gangen, dog fastsætter byrådet valgperioden for det bestyrelsesmedlem, som vælges af byrådet.

I henhold til § 2 i vedtægterne for Videbæk Egnsmuseum er formålet at erhverve, eje og leje ejendommen beliggende Kongevejen 38, Vorgod, og i den pågældende ejendom at etablere og indrette Videbæk Egnsmuseum. Endvidere har foreningen til formål at indsamle, registrere og bevare historiske materialer, og at gøre det tilgængeligt for offentligheden, ligesom den skal søge at skabe interesse omkring museets virke.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægt for Videbæk Egnsmuseum af 21. maj 2014.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet bemyndiger Kultur- og Fritidsudvalget til at foretage valget.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

78: Vurderingsankenævn

Sagsnr: 21-025563

Sagsfremstilling

Byrådet skal indstille en person til vurderingsankenævn for Vestjylland. Funktionsperioden er fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2026. Frist for indstillingen er den 31. januar 2022.

Skatteministeren bestemmer landets inddeling i vurderingsankenævnskredse, antallet af medlemmer af det enkelte vurderingsankenævn, samt hvilke kommuner der har indstillingsret til vurderingsankenævnene. Skatteministeren har i bekendtgørelse nr. 1361 af 4. december 2019 om landets inddeling i vurderingsankenævnskredse m.v., fastsat, hvilke kommuner der har indstillingsret til de enkelte vurderingsankenævn. Bekendtgørelsens bilag om indstilling af medlemmer blev ændret ved § 1 i bekendtgørelse nr. 1514 af 18. december 2019. Ved fordelingen af pladserne skal der tages hensyn til, at alle kommuner mindst skal have en plads i vurderingsankenævnet.

Skatteministeren udnævner nævnsmedlemmerne efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, som vurderingsankenævnskredsen omfatter.

Den ene halvdel af medlemmerne udnævnes efter indstilling fra byrådet efter den metode der er beskrevet i § 25 i lov om kommunernes styrelse. Kommunalbestyrelserne skal lægge vægt på, at de indstillede har kendskab til ejendomsvurdering. Dette kendskab til ejendomsvurdering kan både være af teoretisk og praktisk karakter. Det kan for eksempel bestå i en uddannelse med en vis relevans i forhold til ejendomsvurdering og / eller praktisk erfaring med ejendomsvurdering.

Af den anden halvdel af medlemmerne udnævnes halvdelen på baggrund af vurderingsfaglige kompetencer og lokalkendskab efter indstilling fra Finans Danmark, og halvdelen på baggrund af vurderingsfaglige kompetencer og lokalkendskab efter indstilling fra dansk Ejendomsmæglerforening. Ved vurderingsfaglige kompetencer forstås teoretiske og praktiske kompetencer vedrørene værdiansættelse af fast ejendom. Kommunalbestyrelsen, Finans Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening kan kun indstille personer, der er valgbare til en kommunalbestyrelse.

Den ordinære funktionsperiode er fire år. Hvis de indstillede personer ikke i tilstrækkelig grad udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen, kan skatteministeren også undlade at udnævne de indstillede personer og anmode om, at der foretages en ny indstilling.

Personer der er indstillet af en kommunalbestyrelse, har pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse, men der er i § 8 angivet en række muligheder, blandt andet alder, andet offentligt hverv og helbred, for ikke at modtage udnævnelsen.

Den indstillede må ikke være ansat i skatteforvaltningen eller i Skatteankestyrelsen. Medlemmer og suppleanter må heller ikke samtidigt være medlem af eller stedfortræder i flere kollegiale organer på skatte- og vurderingsområdet (fx skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatterådet eller landsskatteretten). Endvidere skal den indstillede opfylde almindelige habilitetskrav. Dette skal sikre, at den pågældende fysisk, psykisk og intellektuelt er i stand til at opfylde hvervet. Endelig bør der ikke indstilles personer, hvis det på forhånd må forudses, at der jævnligt vil opstå tilfælde af speciel inhabilitet i forhold til den pågældende (habilitetskrav).

Den indstillede person skal endvidere være værdige til den agtelse og tillid som hvervet indebærer. Personen skal for eksempel have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige (værdighedskrav).

Endvidere skal kandidaten have basale IT-kundskaber. Det betyder blandt andet, at personen forudsættes at være i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau. Skatteankestyrelsens videre kontakt med de indstillede kandidater vil ske via Digital Post.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 635 af 13. maj 2020, § 6, §§ 8-10 og § 15, skatteforvaltningsloven.

bekendtgørelse nr. 1361 af 4. december 2019 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse, som ændret ved § 1 i bekendtgørelse nr. 1514 af 18. december 2019.

Bekendtgørelse nr. 938 af 21. juni 2020 om forretningsorden for vurderingsankenævn og skatte- og vurderingsankenævn (fælles ankenævn).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

BilagBeslutning

Jørgen Højgaard valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

79: Vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven

Sagsnr: 21-020601

Sagsfremstilling

Eventuelt valg af 3 vurderingsmænd for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. En af vurderingsmændene skal beskikkes som formand. Byrådet kan bestemme, at opgaverne varetages af hegnsynsmændene. For perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 varetages vurderingsmændenes opgaver af hegnsynsmændene. Medlemmerne kan stå udenfor byrådet.

Personer der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Den, der har fungeret som vurderingsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode. Byrådet kan tilbagekalde en beskikkelse. Disse afgørelser kan indbringes for Miljøministeriet.

Vurderingsmændene skal vurdere skader forvoldt af husdyr i henhold til lov om mark- og vejfred.

I stedet for at beskikke vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven kan byrådet ifølge loven beslutte, at vurderingsmændenes opgaver overdrages til medlemmerne af Hegnssynet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 2154 af 16. december 2020, Mark og vejfredsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at Hegnssynet bemyndiges til at overtage opgaverne efter mark- og vejfredsloven som vurderingsmænd
 • at formanden for Hegnssynet beskikkes som formand for vurderingsforretningerne.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

80: Mødekalender 2022

Sagsnr: 21-008748

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødekalender for byråds- og udvalgsmøderne i 2022.

Der er taget udgangspunkt i - og hensyn til - følgende i forslaget:

 1. Ét byrådsmøde så vidt muligt den 3. tirsdag i hver måned

 2. Der skal jf. styrelsesloven være mindst 3 uger mellem byrådsmøderne i september og oktober på grund af 2 behandlinger af budgetforslaget og budgetoverslagene.

 3. Byrådets oktobermøde skal holdes inden den 15. oktober, da 2. behandlingen af budgetforslaget skal foretages senest denne dato.

 4. To møder i Økonomiudvalget før hvert byrådsmøde.

 5. Et møde i hver måned i Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget (EKAU), Beskæftigelsesudvalget (BU), Børne- og Familieudvalget (BFU), Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Social- og Sundhedsudvalget (SSU).

 6. To møder hver måned i Teknik- og Miljøudvalget.

 7. Der er reserveret tid til:
      a. Ét temamøde for byrådet pr. kvartal.
      b. Et budgetorienteringsmøde i august før budgetkonferencen.
      c. Budgetkonference i august.
      d. Forskellige konference- og temadage, som KL arrangerer for udvalgene.

 8. Der er ikke tidsmæssigt sammenfald for byrådsmedlemmerne, som sidder i flere udvalg, når der holdes flere udvalgsmøder samme dag.

 9. Der holdes ikke møder i vinterferien (uge 7), de 3 dage før påske, i juli, i efterårsferien (uge 42) og i uge 1 og uge 52.

 10. Budgetkonferencen er placeret sidst i august af hensyn til bedre tid til at få materialet færdigt og til indhentning af så mange oplysninger som muligt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Styrelsesloven §§ 8 og 20.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at

  • Byrådet godkender mødekalenderen
  • Udvalgene godkender mødekalenderen på de konstituerende udvalgsmøder

  BilagBeslutning

  Administrationens indstilling godkendt.

  Fraværende
  • Henrik Andersen

  Kopier link til punktet  -   Print

  81: Underskriftsside

  Sagsnr:

  Bilag

  Ingen bilag.

  Fraværende
  • Henrik Andersen

  Kopier link til punktet  -   Print

  82: Bemyndigelse til underskrift

  Sagsnr: 21-020603

  Sagsfremstilling

  I henhold til styrelseslovens § 32 skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af borgmesteren eller en viceborgmester og en person, der er bemyndiget hertil af byrådet.

  Sædvanligvis bemyndiges enten et byrådsmedlem eller en kommunal ansat. Byrådet kan således vælge at udpege flere personer. Alle de udpegede skal være personligt udpegede af byrådet, således at deres navne fremgår af beslutningsprotokollen.

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse, § 32.

  Økonomi

  Ingen bemærkninger.

  Effektvurdering

  Ingen bemærkninger.

  Indstilling

  Administrationen indstiller,

  1. at enten kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen, direktør Anette Ørbæk Andersen eller direktør Flemming Juel-Nielsen - hver for sig bemyndiges til sammen med borgmesteren eller en viceborgmester at underskrive de pågældende dokumenter jf. styrelseslovens § 32 i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.
  2. at borgmesteren og kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen bemyndiges til - i forening - at bemyndige eller fratage bemyndigelse til administrative medarbejdere til at underskrive i tingbogen, jf. indstilling i byrådsbeslutning af 13. januar 2009.

  Bilag

  Ingen bilag.

  Beslutning

  Administrationens indstilling godkendt.

  Fraværende
  • Henrik Andersen
  Kontaktoplysninger
  Politisk Administrativt Sekretariat
  Politisk Administrativt Sekretariat
  Ved Fjorden 6
  6950 Ringkøbing